Top vision

czen

Dodejte sílu svým argumentům

Máte skvělý nápad? Ale nevíte, jak ho skvěle podat a hlavně prodat? K tomu, abyste své nadšení přenesli i na své posluchače, potřebujete především přesvědčivě argumentovat. Naučte se zkonstruovat působivý argument.

 

Aristoteles pojmenoval a popsal tři základní stavební kameny mistrovského argumentu už v době antiky. Jsou jimi ETHOS, LOGOS a PATHOS.

 

ETHOS

Vaše reputace a renomé mohou podpořit přesvědčivost vašich slov. Proto se v úvodu své řeči představte, a to tak, aby bylo jasné, že jste fundovaná osoba, která má k tématu co říct. 

Pověst odborníka dodá vašim argumentům patřičnou sílu. V podstatě jde o to, aby ve vás publikum spatřovalo inteligentního člověka, který ví, o čem mluví. Jedině tak vás lidé budou brát vážně.

 

LOGOS

Argument nesmí postrádat racionalitu a logiku. Mnozí mluvčí však využívají argumentační klamy. Jsou to silné výroky, které působí logicky, i když logické nejsou.

Například FALEŠNÁ DILEMATA vytváří dojem pouhých dvou možností, i když možností je nekonečně mnoho. Chytré publikum dokáže takovéto triky prohlédnout.

 

PATHOS 

Vašim argumentům by neměl chybět emoční náboj. Příběh je mnohem inspirativnější než jakákoliv tabulka. Dobří vypravěči dokážou publiku vtisknout svůj pohled na věc. Dosahují toho, že mysl posluchačů rezonuje s tou jejich.

 

STRUKTURA ARGUMENTU 

Advokáti se drží Aristotelových doporučení dodnes. Každý nerozbitný argument by měl mít svou výstavbu, která mu dodá pevnost:

 

EXORDIUM: Představte problém a jeho důležitost. Představte také sebe jako důvěryhodnou osobu, která problému rozumí.

 

NARRATIO: Poskytněte posluchačům širší kontext, aby pronikli do problematiky hlouběji a porozuměli souvislostem.

 

PROPOSITIO: Nyní prezentujte své hlavní tvrzení, které naváže na předchozí výklad. Jedná se o jádro vašeho sdělení.

 

CONFIRMATIO: Je potřeba, abyste vysvětlili logiku svých tvrzení. Přitom se opírejte o důkazy.

 

REFUTATIO: V okamžiku, kdy přednesete svůj argument, posluchače začnou napadat protiargumenty. Předběhněte je. Uveďte protiargumenty sami a hned je vyvraťte. Vypořádáte se tak s opozicí dříve, než dojde na konfrontaci s ní.

 

PERORATIO: V závěru proveďte shrnutí hlavních bodů. Zakončení by mělo především zasáhnout emoce. Využívejte slova, která v posluchačích vyvolají emocionálně zabarvené asociace.

 

Důkladná příprava dodá sílu vašim argumentům a sebevědomí vašemu projevu. Vyzkoušejte si však následující: Vyjádřete svůj argument jednou větou, která se vejde na jeden papírek Post-it a bude srozumitelná i pro malé dítě. 

 

Důkladná příprava dodá sílu vašim argumentům a sebevědomí vašemu projevu. Přijměte pozvání do kurzu Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem. Doveďte svou argumentaci k dokonalosti pod vedením oblíbeného herce a vynikajícího lektora. 

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru