Top vision

czen

Buďte úspěšným manažerem a řešte obtížné situace s nadhledem

Vaše cesta na vrchol může být doslova trnitá a ve své práci se jistojistě setkáte s celou řadou nepříjemných situací. Vyřešit problémové chování jednoho ze zaměstnanců, držet morálku firmy pohromadě, když se zrovna nedaří, správně motivovat. To vše a mnohé další vás na pozici manažera čeká.

Jak na problémové zaměstnance?

Právě řešení obtížného či problémového chování některého z vašich zaměstnanců bývá jedním z nejsložitějších úkolů, jehož řešení závisí na sociálních a komunikačních schopnostech manažera.

Manažer by měl ideálně toto chování vycítit, včas identifikovat, ale i porozumět jeho příčinám a uplatnit takové metody řešení, aby se podobný problém nerozšířil mezi další zaměstnance. Prohřešky vašich svěřenců se dají řešit primárně slovní domluvou, případně i disciplinárně.

Je ohrožena vaše značka

Problémové chování zaměstnanců škodí firmě přímo i nepřímo. Vedle výkonových nedostatků a kázeňských prohřešků může ničit pracovní morálku celého kolektivu a narušovat dokonce pověst společnosti. Jeden nezvládnutý zaměstnanec tak může dost dobře poničit značku úspěšně fungující firmy.

K takovému chování patří především agresivní a urážlivé jednání ke společenskému okolí, sklon k častým absencím, neodpovědnost, sklon k vyvolávání konfliktů, snaha přenášet vinu na druhé, nebo nepoctivost.

Stanovit konkrétní příčinu obtížného chování zaměstnance nemusí být vždy jednoduché a určit konkrétní „diagnózu“ těchto příčin byste jako manažeři neměli uspěchávat. Zdrojů takového chování je celá řada. Zaměstnanec se může v práci cítit špatně, může být nespokojený s pracovní náplní, může mít zdravotní problémy, nedostatek sociálních dovedností, sebereflexe, psychické problémy, nebo jednoduše „špatný den“.

7 nejobtížnějších situací

Zajímá vás, které situace patří mezi sedm nejčastějších nepříjemností manažerů, a jak se k nim postavit? V našem oblíbeném kurzu 7 nejobtížnějších situací manažera vám přinášíme rozbor takových nepříjemností, se kterými se jako exponovaní manažeři setkáváte. Po absolvování našeho kurzu budete schopni vytvořit si přirozené návyky a proměníte i nepříjemné situace v nástroje růstu svého, potažmo i celého pracovního týmu.

V kurzu vedeném zkušenou koučkou Patricií Chvojkovou se seznámíte se zvládáním protichůdných očekávání, naučíte se motivovat svůj tým, i když se firmě zrovna nedaří, a v neposlední řadě dojde řeč i na zmiňované konflikty se zaměstnanci.

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru