Top vision

czen

Bez interního právníka si firma přidělává práci, tvrdí Ladislav Smejkal

Co musí zaměstnavatel zajistit, aby správně dbal na ochranu zdraví svých podřízených? A co musí dodržovat zaměstnanec? O tom všem bude hovořit na Setkání mistrů Ladislav Smejkal, který vystoupí s vybranými praktickými příklady ohledně náhrady škody na zdraví, trestní odpovědnosti a povinnosti zaměstnavatele. 

Jaké největší problémy vidíte v pracovním právu?

Jako advokátovi, který aplikuje právo v denní praxi, mi vadí neustálé novelizace a změny zákoníku práce, zákonu o zaměstnanosti, ale i ostatních souvisejících právních předpisů. Jako profesionál všechny změny musím neustále sledovat, ale nedovedu si představit, co dělá takový ředitel středně velké obchodní korporace, který nemá interního právníka ani personální ředitelku.

Ve firmě bez interního právníka tak mají personalisté o dost víc práce, je to tak?

Dnes musí personalista znát nejen zákoník práce, ale i dost dobře občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. To je podle mne pro většinu personalistů, kteří zpravidla nebývají právníci, nadlidský úkol. Pak se to promítá v obrovské množství různých školení a doprovodných služeb, které si firmy musí platit, aby se vůbec v džungli právních předpisů vyznali. To určitě není v pořádku.

Nehledě na to, že pro výklad zákoníku práce a pracovního práva obecně je třeba brát v úvahu i judikaturu Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu, která se jako živý organizmus neustále vyvíjí a mění. To samo osobě už považuji za velký problém. Není prakticky v lidských silách toto všechno sledovat. Vadí mi tedy také komplikovanost práva.

Jak podle Vás mohou mistři při práci ideálně chránit své zdraví, na co si musí dávat pozor?

To samozřejmě závisí od konkrétního provozu, kde pracují. Každý provoz má svá specifika a z těch plynou požadavky na BOZP, které v podrobnostech rozvádí zákonné a podzákonné předpisy, tyto pak je třeba bezvýhradně dodržovat. S postupem času se paradoxně tématům kolem BOZP v naší kanceláři věnujeme čím dál častěji.

Obecně je důležité, aby každý výrobní provoz měl kvalitního bezpečnostního pracovníka, který velmi dobře zná zákonné povinnosti v oblasti BOZP a je schopen garantovat vysoký standard procesů ve výrobě a kvalitní školení. 

Vzpomenete si na nejbizarnější úraz na pracovišti, který jste během své kariéry řešil?

Nejbizarnější byl jeden trestní případ, kde spadla ze střechy vysoké komerční budovy velká prostupka, a to jednomu stavbyvedoucímu, který zrovna chodil kolem stavby, přímo na hlavu. Úraz to byl závažný, ale bizarní na tom bylo, že na střeše se v tu dobu pohybovalo několik part různých řemeslníků a nikdy se nepodařilo vypátrat, kdo tu prostupku ze střechy shodil. Nakonec za to nebyl ani nikdo odsouzen.

Na Setkání mistrů vystoupíte s prezentací na téma „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, na co se mohou účastníci těšit?

Rád bych se věnoval jedné, možná dvěma případovým studiím z oblasti BOZP a zmínil praktické aspekty některých skutečných případů z mé každodenní praxe.

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru