Top vision

czen

Top Vision otevírá online poradnu

Současná doba nás staví do naprosto nečekaných situací a před naprosto nové výzvy. To, co nám doteď fungovalo, už nám odteď fungovat nemusí. To se týká jak profesního, tak osobního života. Každá změna je však katalyzátorem našeho vývoje. Nutí nás na sobě pracovat a posunout se dál. A v tom nám může být nápomocný také koučing a mentoring. 

Za kvalitu našich koučů ručíme

Koučink je rovnice, v níž dospíváme k pozitivním výsledkům pouze tehdy, když za proměnnou K dosadíme kvalitního kouče. Tuto proměnnou nikdy nepodceňujeme a koučové, s nimiž spolupracujeme musí splňovat velmi přísná kritéria. Kromě vzdělání v psychologii a psychoterapii je pro nás důležitá délka praxe a také nadprůměrná hodnocení ze strany klientů. Víme, že naši koučové inspirují klienty často i na několik let dopředu. 

„Stejné myšlení a konání vede ke stále stejným výsledkům. Pomohu vám překonat opakující se problémy a situace - změnou myšlení a vašich naučených vzorců chování.“ Daniel Štrobl, psycholog a kouč

Kouč by měl být pro klienta akcelerátorem v jeho osobnostním růstu… Aby to mohlo fungovat, kouč by měl mít za sebou mnoho zkušeností. A v tom jsou naši koučové mimořádní. Dokážou rozklíčovat situace i jejich aktéry velmi rychle a klienti tak zažívají zásadní prozření a posuny už při prvním setkání. 

„Jaké jsou vaše převažující emoce? Je to smutek, strach, vina, zlost, apatie? A chtěli byste to změnit? Pojďme najít způsob.“ Eva Marková, koučka a mentorka  

Online setkání není neosobní 

I když se vám online setkání přes obrazovku počítače může zdát na první pohled neosobní, není tomu tak. Klienti uvádějí, jak byli příjemně překvapeni, že i ve virtuálním prostředí může probíhat velmi důvěrný a velmi lidský rozhovor.  

„Když nás přepadne panika, je těžké myslet racionálně a dívat se na situaci logicky. V těchto případech pomáhá intervence psychologa.“ Veronika Štroblová, lektorka krizové intervence 

Výsledky koučinku se většinou projeví ve všech sférách současně - v kariéře, ve vztazích s lidmi i ve vztahu k sobě. Hodina s koučem je jednou z nejjednodušších věcí, které pro sebe můžete udělat. 

Mentor - guru pro vaši kariéru 

Mentoring je v současnosti jednou z nejpopulárnějších forem profesního rozvoje. Pro dlouhodobý kariérní úspěch jsou totiž často důležitější úplně jiné dovednosti, než odbornost. Je potřeba umět komunikovat s konfliktními typy lidí, umět si organizovat priority a čas, působit dostatečně sebejistě a rozhodně, sdělovat kritiku tak, aby ji druhý přijal… Každý má své specifické silné a slabé stránky.

Kolektivní kurzy jsou skvělé v tom, že umožňují srovnávat se s druhými v rámci skupiny. Ale pokud se chcete soustředit jen sami na sebe a skupinové lekce vám nevyhovují, mentoring je pro vás přesně to pravé. 

„Pokud vám nevyhovují korporátní koučinky a hledáte lidský přístup, autenticitu a normálnost… Budeme si rozumět.“ Margareta Křížová, byznys mentorka 

Mentoring využívají zejména vrcholoví manažeři, protože stále platí, že vítěz je vždy sám. Většinou nechceme probírat vlastní nejistoty a selhání s kolegy z představenstva. Stejně tak se nemůžeme obracet se svými starostmi na podřízené. Mentor se stává osobou, která rozumí vašemu příběhu, dokáže vám poradit a přitom je strážcem vašeho soukromí.  

„Problém leadershipu spočívá v tom, že vaši podřízení vám většinou neřeknou, co děláte špatně. Koučink vám pomůže na to přijít.“ Tomáš Parobek, trenér leaderů a kouč 

Věříme, že požádat o pomoc není projev slabosti, ale síly na sobě pracovat. Pokud si chcete vyzkoušet hodinu s koučem nebo s mentorem, více informací naleznete ZDE.

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru