Top vision

czen

To nejcennější, co máte, je vaše know-how

VZDĚLÁVÁNÍ se dlouhodobě řadí mezi nejoblíbenější firemní benefity. Pro zaměstnance představuje příležitost k osobnostnímu a profesnímu růstu, pro zaměstnavatele způsob, jak maximálně využívat talenty svých lidí. V dnešním neustále se měnícím světě se soustavné vzdělávání stalo nutností. Zaměstnanci potřebují nové schopnosti, aby uměli pracovat s novými technologiemi a dokázali čelit novým výzvám. 

Právě know-how lidí je pro organizace obrovskou konkurenční výhodou. Lidé by neměli stagnovat, ale rozvíjet se, a to i v oblasti soft skills, mezi něž patří komunikace, týmová spolupráce, řešení konfliktů, time management nebo organizační schopnosti. Firmy by si měly být vědomy toho, že zaměstnanci jsou jejich nejdůležitějším aktivem. Proto by měly strategicky promýšlet a systematicky plánovat rozvoj jejich schopností a dovedností. 

Jsou to právě osobnosti lidí, které přicházejí s novými nápady a pomáhají firmě inovovat se. K úspěchu firmy je potřeba neustále vyhodnocovat nové informace, mít vizi a orientovat se na budoucnost. Za pět, deset nebo patnáct let si lidé se svými současnými schopnostmi nevystačí. Firmy by tedy měly stát o proaktivní, přemýšlivé a kreativní lidi, kteří nebudou setrvávat u starých řešení, ale budou vyhledávat nové. 

Vzdělávání z pohledu zaměstnavatele

Co se týká vzdělávání zaměstnanců, iniciativu by měli převzít týmoví manažeři, protože investicí do svých lidí zvyšují nejen jejich schopnosti, ale také loajalitu ke značce zaměstnavatele. Investice do růstu lidí je totiž i jedním ze způsobů, jak jim dát najevo, že se s nimi počítá do budoucna, což může působit jako významný motivační faktor. 

Pokud má majitel firmy obavu, že zaměstnanci vzdělávací kurzy pouze využijí k tomu, aby se naskillovali a odešli budovat kariéru ke konkurenci, problémem bude spíše firemní kultura, kde chybí skutečné lidské vztahy a vazby nebo kde se zaměstnanci necítí důležití a docenění. Pro každou organizaci je klíčové udržet si zaměstnance s vysokým potenciálem. Přitom platí, že pro talentované lidi je osobní a profesní růst něčím naprosto nepostradatelným. Firemní kultura by tedy měla podporovat vzdělávání zaměstnanců napříč všemi pozicemi.  

Vzhledem k nestabilní situaci na trhu a ekonomické recesi jsou nyní mnohé firmy nuceny snižovat své náklady. V důsledku toho dochází i k omezení investic do vzdělávání, což však nelze považovat za strategicky správný krok. Právě tváří v tvář krizi potřebují firmy schopné manažery, kteří si budou vědět rady. 

Vzdělávání z pohledu zaměstnance

Dalším důsledkem nestability na trhu je to, že lidé musí několikrát za život změnit své zaměstnání. Nejlepší taktika, jak tyto turbulence přežít, je zvyšování své vlastní kvalifikace, a tím i své konkurenceschopnosti na trhu práce. Protože to jediné, na co se můžete v dnešní době spolehnout, je vaše know-how. Vzdělávání se tak stalo procesem, který nikdy nekončí. 

Co tedy můžete udělat sami pro sebe a pro svou kariéru? Můžete číst odborné knihy, navštěvovat nejrůznější kurzy, využívat koučinky a konzultace nebo se prostě jen obklopovat společností inteligentních lidí, kteří vás inspirují. Můžete opouštět svůj komfort a sami před sebe klást nové výzvy. Můžete si ze seberozvoje udělat svou posedlost. Protože když si o rok později neřeknete, že jste udělali spoustu chyb, nikam jste se neposunuli. 

Řekněte si ve své firmě o vzdělávání s Top Vision a vyberte si některý z našich kurzů soft skills nebo hard skills. Držíme vám místo. 

e-book Plánujte

Plánujte

Naučte se lépe si naplánovat pracovní týden tak, aby Vám zbyl čas na osobní záležitosti. Stáhněte si náš eBook zdarma a pusťte se do toho.

nahoru