Top vision

czen

SELFNESS: Buďte sami sobě prioritou

Ocitáte se ve stále stejných stresových situacích? Řešíte opakovaně jeden a tentýž problém? Dostáváte se do střetů s osobami, které jsou si něčím nápadně podobné?  


Všechny tyto vnější situace mají svou vnitřní příčinu. A tou příčinou jste vy. Vnější je vždy odrazem vnitřního. Když si tedy dáte do pořádku sami sebe, dají se do pořádku i situace a lidé kolem vás. 

 

Sebepoznání je důležitým nástrojem pro sebeřízení


SELFNESS je více než wellness pro vaši duši. Nejde jen o odpočinek a obnovu duševních sil. Jde o přístup k sobě. Spočívá v tom, že kladete sami sebe na první místo. Být sám sobě prioritou, to je základ self managementu. Protože kvalita vaší psychiky předurčuje kvalitu vašeho pracovního i osobního života. 


SELFNESS je o vaší vnitřní práci. Vede vás k pochopení vašich omezujících vzorců myšlení a chování, abyste z nich mohli vyjít ven. Umožňuje identifikovat vaše vnitřní bloky, abyste se mohli odblokovat a rozvíjet až ke stropu svých možností. Pomáhá odhalit i vaše skryté destruktivní programy, abyste se mohli přeprogramovat na úspěch. Je nezbytně nutné pochopit vlastní psychické nastavení, aby mohlo být dosaženo pozitivních změn. 

 


Staňte se kreativními řediteli svých životů

 

Naplánujte si do diáře pravidelná setkání se svou duší. Ti nejúspěšnější lidé ví, jak důležité je trávit čas o samotě. Je to čas k promýšlení vizí a jejich promítání do strategických plánů. Je to však také čas k prozkoumání, zda jdete po cestě, která je v souladu s vaší duší, s její podstatou a s jejím posláním.


Lidé totiž často věnují nadměrné úsilí honbě za vnějšími cíli, které vůbec nejsou jejich. Nevyplývají z jejich vnitřních potřeb. Tyto vnější cíle jsou předkládány společností a jejich dosažení je považováno za prestižní. Společnost v nás neustále vyvolává umělé potřeby, které odvádějí naši pozornost od skutečných potřeb duše. A důsledek?


Postmoderní člověk má několik akademických titulů, ale nikdy si nepřipadá dost inteligentní, má několik milenek, ale nikdy se necítí dost milovaný, vlastní několik domů, ale postrádá skutečný domov, patří mu společenská prestiž, ale chybí mu společnost přátel. Plýtvá svým časem na to nepodstatné a nezbývá mu čas na to podstatné.

 

SELFNESS vám prostřednictvím sebepoznání pomůže stanovit správný směr. Převezměte tedy odpovědnost za sebe sama a staňte se kreativními řediteli svých životů. 

 

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru