Top vision

czen

Sebenaplňující proroctví aneb zlepšete výkon svůj a svých lidí

Opravdu je všechno v hlavě? Nakolik svými myšlenkami ovlivňujeme svou realitu? Do jaké míry je vnější svět odrazem stavu naší mysli? Dozvíte se to v článku kouče Jána Dubničky, s nímž se můžete potkat v kurzu Sabotéři v naší hlavě.

„Pokud jednáme s člověkem podle toho, jaký je, zůstane takový, jaký je. Ale pokud s ním jednáme podle toho, jaký by být mohl, stane se takovým, jaký by být mohl." (Johann Wolfgang Goethe)

Už se vám stalo, že jste se ráno probudili a hned jste věděli, že vás čeká skvělý den? Kolegové byli milí, vše se vám dařilo a měli jste spoustu elánu a energie...

Nebo se vám stalo, že jste se probudili mrzutí, nic se vám nechtělo a všude jste viděli problémy a překážky?

Pokud jste se ocitli v těchto situacích, pravděpodobně jste prožili sebenaplňující proroctví. Tedy stav, v němž člověk předpovídá budoucí situace a očekává jejich splnění.

Sebeprogramování

Pokud člověk věří v předpokládaný úspěch, nebo neúspěch, tak k němu dospěje jednoduše proto, že programuje jak sebe a své skutky, tak i reakce druhých na určité události. Pozitivní myšlenky o sobě a ostatních lidech zvyšují pravděpodobnost úspěchu, stejně jako negativní myšlenky zvyšují pravděpodobnost neúspěchu.

Jedním z nejužitečnějších objevů neurovědy je skutečnost, že o svých myšlenkách si můžeme rozhodovat sami. Myšlenky nás napadají, ale my si můžeme vybírat, kterým z nich budeme věnovat pozornost. Je pouze na nás, zda si zvolíme myšlenky, které nás povzbudí, nebo takové, které nás oberou o energii. Čím negativněji myslíme, tím více negativně i vidíme svět.

Sebenaplňující proroctví je fenomén, kdy očekávání budoucích událostí vede k jednání, které zapříčiní, že daná událost nastane.

První zmínky o sebenaplňujících předpovědích se objevily už v 17. století. Francouzský filosof Pierre Gassendi si povšiml, že lidé, kteří si nechávají věštit osud z hvězd, mají sklon tento osud naplnit.

Pygmalion efekt na pracovišti

Pygmalion efekt označuje stav, v němž mají lidé sklony chovat se tak, jak se to od nich očekává. Očekávání se tak mění v realitu. Jev je pojmenován po řeckém sochaři, který se zamiloval do sochy dívky, kterou sám vytvořil.

Pygmalion efekt patří k tajemstvím úspěšných manažerů. Člověk se totiž na pracovišti chová takovým způsobem, jaký od něj očekávají druzí. Nezřídka se stává, že nadřízení, kteří věří ve své podřízené, ze svého přístupu benefitují ve formě vyšší produktivity práce. Každý lídr by měl věřit svým lidem. Tím totiž posouvá jejich vlastní očekávání a jejich vlastní výkony.

Zajímavý výzkum provedl v roce 2013 Gallup. Zjistil, že pokud nás nadřízení úplně ignorují, uvažuje o odchodu z práce 40 % zaměstnanců. Pokud nás pravidelně kritizují, chce odejít 22 %. A pokud naši nadřízení oceňují alespoň jednu z našich silných stránek a odměňují nás za to, v čem jsme dobří, jen 1 % z nás se zabývá myšlenkou, že opustí svou práci.
70 % lidí neodchází od svého zaměstnavatele, ale od svého manažera.

„Pokud se lidé začnou vidět v novém světle, začne se měnit i realita podle nich."

Mgr. Ján Dubnička, PCC

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru