Top vision

czen

Purchase Manager 4.0

Nakoupit za málo a prodat za moc. Jsou věci, které nikdy nebudou OUT. Hlavním úkolem Purchase Managera je nakupovat co nejvyšší kvalitu za co nejnižší cenu od spolehlivého dodavatele. To bude vždy IN.

Purchase management je však rychle se rozvíjející odvětví, v němž můžeme nacházet neustále nové trendy. Proto se mění i úloha nákupčích. Přestavujeme vám nejdůležitější trendy, které by neměly uniknout pozornosti žádného Purchase Managera.

Radikální spolupráce

V době, kdy dochází k růstu hospodářství, HDP, výroby i spotřeby, není neobvyklé, když nás dodavatel odmítne s tím, že už má dost zakázek. Role se obrátily. Výhodu má hráč na opačné straně hřiště. A tak i vyjednávání s dodavateli dostalo novou podobu. Konfrontační metoda WIN-LOSE byla nahrazena kooperativní metodou WIN-WIN.

Jedním z důležitých výsledků vyjednávání je i vytváření dlouhodobých vztahů s dodavateli. Jde o pragmatické vztahy, z nichž mají prospěch obě strany.

Digitalizace

Digitalizace umožňuje nákupčím věnovat méně času operativě a více času strategii. Vzrůstá tak význam oddělení nákupu ve firemní hierarchii.

Operativní práce spočívá v logistice a v organizaci. Jde o to zajistit, aby bylo vše ve správný čas na správném místě. Každá chyba totiž naruší plynulý průběh výroby a může mít za následek její zpoždění či zastavení. Strategická práce potom spočívá ve vyjednání co nejlepších cenových podmínek, platebních podmínek, dodacích podmínek atd. Jde také o vyhledávání nových příležitostí k úsporám.

Digitalizace nákupu postupuje stále dál. Chytré systémy už automaticky rozpoznávají potřebu určitých materiálů a generují objednávky, které jsou přenášeny do systému dodavatelů bez zásahu člověka. Nastupuje nákup 4.0.

Etický rozměr

V dnešní době už se firmy musí zajímat o to, jak zasahují do životního prostředí a jak se chovají ke svým zaměstnancům. Zajímají se o to totiž zákazníci.

Etické hledisko je potřeba zvažovat také při výběru dodavatele. Lidé chtějí vědět, odkud zboží pochází a za jakých podmínek bylo vyrobeno. Levnou pracovní sílu z rozvojových zemí už si před zákazníkem tak snadno neobhájíme. Proto je lepší podporovat lokální firmy.

Risk management

Od Brexitu si uvědomujeme, jak je svět ekonomiky nevyzpytatelný a nepředvídatelný. Brzy po referendu prohlásili zástupci různých mezinárodních firem, že přezkoumají svoje působení ve Spojeném království a eventuálně přesunou pracovní místa jinam.

Purchase Manager by měl být tedy i expertem na risk management. Měl by být schopen analyzovat rizika a navrhovat a implementovat protiopatření.

Uvedené trendy jsou tendence, které se ve firmách mohou, ale nemusí projevit. Nakonec záleží na samotných nákupčích, zda se stanou iniciátory těchto inovací. 

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru