Top vision

czen

Soustřeďte se na nejdůležitějších 20 %

„Dělat správné věci je důležitější než dělat věci správně." (Peter Drucker)

Kolik procent vaší práce přináší vašemu podniku prokazatelné zisky? Pokud jste si tuto otázku nikdy nepoložili, nastal čas, abyste se seznámili s pravidlem 80/20.

Pravidlo 80/20 poprvé představil italský ekonom Vilfredo Pareto, který vypozoroval, že 80 % majetku je ve vlastnictví 20 % populace a že 80 % veškeré produkce vychází z 20 % podniků. Tato svá pozorování později zobecnil jako Paretovo pravidlo.

20 % příčin přináší 80 % důsledků

Paretovo pravidlo se dá uplatnit v mnoha oblastech byznysu. Upozorňuje na skutečnost, že ve většině případů vstupy a výstupy nejsou v rovnováze. Vklady neodpovídají výnosům. Vynaložená práce neodpovídá výsledkům. Jde tedy o to soustředit se primárně na těch nejdůležitějších 20 %.

20 % produktů udělá 80 % tržeb. Soustřeďte se na propagaci a prodej těchto produktů.

20% pracovníků udělá 80% práce. Právě tito pracovníci by se měli zabývat nejdůležitějšími zakázkami. Soustřeďte se také na odměňování těchto pracovníků.

20 % problémů způsobuje 80 % ztrát. Zaměřte se nejprve na odstranění těchto problémů.

S uplatněním Paretova pravidla můžete dosáhnout maximálních výsledků s minimálním úsilím.

Paretovo pravidlo v nákupu

Paretovo pravidlo se používá především v priority managementu. Pokud dokážeme identifikovat 80 % činností, které vedou ke 20 % výsledků, a 20 % činností, které vedou k 80 % výsledků, pomůže nám to stanovit si priority. Podle Paretova pravidla tak nemusíme pracovat více nebo déle, abychom dosáhli lepších výsledků. Stačí, abychom naše úsilí správně zacílili a soustředili ho tam, kde má největší efekt. 

Paretovo pravidlo je v praxi možné aplikovat na prodej, nákup, marketing nebo logistiku. V nákupu nám může uplatnění Paretova pravidla pomoct najít příležitosti k úsporám.

Dejme tomu, že 20 % nákupních položek představuje 80 % nákladů. Měli bychom tedy provést jejich analýzu, protože právě zde se úspory nejvíce projeví. Pokud 20 % dodavatelů pokryje 80 % objemu nákupu, měli bychom usilovat o dobré dohody právě s těmito dodavateli.

Více inspirace najdete v kurzu Náklady a úspory v nákupu. Získáte praktické návody, jak snižovat firemní náklady díky efektivnímu nákupu.

e-book Plánujte

Plánujte

Naučte se lépe si naplánovat pracovní týden tak, aby Vám zbyl čas na osobní záležitosti. Stáhněte si náš eBook zdarma a pusťte se do toho.

nahoru