Top vision

czen

Patří intuice a cítění do byznysu?

Materialistický přístup ke světu nás naučil nahlížet na sebe samé jako na věci. Budujeme si svou značku, snažíme se prodat své schopnosti, oblékáme se tak, jak se má, a chováme se tak, jak se má. Ale člověk, který zaměřuje svou pozornost pouze na sebeprezentaci, se po čase odcizí sám sobě. 

Člověk, který se odpojil od svých pocitů, dokáže roky pracovat na pozici, která mu přináší peníze a prestiž, ale nenabízí mu naplnění a postrádá pro něj smysl. Následná snaha nasytit se skrze nakupování luxusních věcí a exkluzivních zážitků poskytuje jen krátkodobé rozptýlení, po kterém se pocity nudy a prázdnoty většinou ještě více prohloubí. Vnější úspěch nemusí nutně vést k vnitřní spokojenosti. Když se vnější persona příliš odlišuje od vnitřní podstaty, člověk může prožívat až depresivní stavy. Síla sebeklamu postupně slábne a dostavují se rušivé otázky: Kdo vlastně jsem? A co vlastně chci? 

Každá taková krize identity je výzvou k obratu dovnitř, do vlastního nitra, s nímž jsme přerušili kontakt. Spousta lidí se totiž ztotožňuje jen se svou myslí. Jejich hlava jako by byla oddělena od těla v oblasti krku. Tím však ztrácí přístup ke svým pocitům a intuici. To jim může působit problémy, protože některé věci logické vůbec nejsou a nedají se vyřešit rozumovou úvahou. A právě v takových situacích nám může napovědět pocit nebo náhlý intuitivní vhled. Pojďme se nyní podrobněji podívat na roli myšlení, cítění a intuice v byznysu.  

Intuice v byznysu  

Intuici můžeme chápat jako protipól ke smyslovému vnímání. Zatímco vnímání našimi pěti smysly se vztahuje vždy k přítomnosti, prostřednictvím intuice se dovedeme dívat do budoucnosti. Intuice, náš šestý smysl, je podvědomý proces, který odhaluje skryté možnosti dané situace. 

Lidé se silně vyvinutou intuicí nachází inspiraci všude kolem sebe. Nové nápady potkávají v podstatě na každém kroku a snadno se pro ně nadchnou. Jsou důležití pro nastartování projektu, ale rutinní realizaci rádi přenechávají jiným. Na druhé mohou působit jako snílci. Ve skutečnosti jsou spojeni s tvůrčími silami svého podvědomí a spoustu problémů tak vyřeší prostřednictvím intuitivních vhledů. Nejdříve vidí výsledek, teprve potom situaci analyzují. 

Následujete ve světě byznysu inspiraci, nebo se pevně držíte původního plánu? Přemýšlíte ryze prakticky, nebo dáváte průchod své představivosti? Intuice do byznysu rozhodně patří, protože bez ní by nebylo možné předvídat budoucí trendy a přicházet s inovacemi. Představivost nás otevírá pro vše nové a nekonvenční. Nadhazuje nám nejrůznější kreativní koncepty nebo originální řešení problémů. 

Rozvoji představivosti nejvíce napomáhá prozkoumávání oblastí, které rozšiřují náš pohled na svět o nové perspektivy. Kupříkladu inspiraci pro novou byznysovou strategii můžeme hledat kdekoliv. Třeba v knize, která svým tématem s byznysem na první pohled nesouvisí. Když zapojíme svou intuici, začneme nacházet skryté souvislosti na nečekaných místech. Vyzkoušejte to a dovolte iracionalitě vstoupit do vašeho vědomí. Možná pak budete myslet více out of the box a objevíte příležitosti, které ostatní přehlédli. Možná se vám podaří najít mezeru na trhu. A možná se rozhodnete jít do projektu, který by konkurenci připadal až příliš nekonvenční a riskantní. 

Cítění v byznysu

Zatímco intuici jsme si představili jako protipól smyslového vnímání, cítění stojí v opozici k myšlení. Cítění a myšlení jsou dva přístupy k posuzování skutečnosti. Rozum poskytuje objektivní hodnocení, snaží se odhalit pravdu a oddělit ji od nepravdy. Oproti tomu cítění je zcela subjektivní záležitost, vyhodnocuje věci jako dobré, nebo špatné.

Nemůžeme si nevšimnout, že i dějiny lidské kultury se odvíjely jako sled období, v nichž vládl střídavě buď rozum, nebo cit. V období renesance byla víra v boha nahrazena vírou v rozumové schopnosti člověka. To podnítilo rozvoj humanistické vzdělanosti a vědy. Baroko víru v boha obnovilo. Umělci ve svých dílech zachycovali dramatické scény a působili především na city. Klasicismus ve spolupráci s osvícenstvím vrátil do společnosti racionalitu, logiku a řád. Romantismus byl únikem do snového světa, ve kterém existoval prostor pro tajemství. Duše romantického člověka byla zmítána zběsilými city. Každý umělecký sloh vznikl v opozici k tomu předchozímu. 

Vraťme se do současnosti. Lidé s převahou myšlení, hlavaři, mají silnou orientaci na věc a soustředí se na logické souvislosti. Říkají věci na rovinu a většinou je ani nenapadne, že by se tím mohli někoho dotknout. Lidé s převahou cítění, srdcaři, ví, že vztahy jsou v byznysu důležité a že bez diplomacie se daleko nedostanou. Rovněž umí pracovat s motivací, protože si uvědomují, že když své lidi nadchnou, jejich pracovní nasazení bude několikanásobně vyšší. 

Říká se, že lídři jsou přijímáni pro svůj intelekt a propouštěni pro nedostatek empatie. Kognitivní inteligence (IQ) sice prokazuje schopnost strategicky myslet nebo řešit problémy, ale nevypovídá vůbec nic o schopnosti působit na lidi a vést tým. Emocionální inteligence (EQ) je v leadershipu esenciální. Dobrý lídr je podporující, vytváří pozitivní firemní kulturu, má silné pouto se svým týmem, rozumí perspektivě druhých lidí, dokáže s nimi komunikovat a koučovat je.  

Mnohé manažery pocity jejich podřízených obtěžují a odmítají se jimi zabývat. Jenomže tím negativní pocity nezmizí a spíše zesílí. Když použijeme symboliku lodi, pak kormidlo představuje rozum, protože udává správný směr, a cítění je vítr v plachtách, který pohání celou loď kupředu. Posádka, které chybí onen vítr v plachtách, daleko nedopluje. Demotivovaní plavčíci se mohou dokonce pokusit o vzpouru a pádlovat přesně opačným směrem. 

Hlavní je neztratit hlavu

Myšlení je neuvěřitelně mocný nástroj, pokud se nás nezmocní. Ovládáte svou mysl, nebo ovládá ona vás? A využíváte potenciál své mysli naplno? Extrovertní přístup vedl k tomu, že jsme vědecky prozkoumali a popsali vnější svět včetně vesmíru. Přitom však došlo k potlačení introvertního prvku a o neproniknutelné černé skříňce, našem duševním světě, toho víme velmi málo. 

Jedním z nejpozoruhodnějších objevů psychologie je stav flow, při němž je člověk naprosto pohlcen svou prací, v podstatě splývá s činností, kterou právě vykonává, přičemž dosahuje velmi výjimečných výsledků. Tanečník jako by byl tancem, hudebník jako by byl hudbou, malíř jako by byl malbou. Tvůrce se stává tvorbou. Odkládá svou image a odhazuje své ambice, protože jeho odměnou je samotný tvůrčí proces. 

Stav flow se projevuje především lehkostí. Nápady padají z nebe, okřídlené vize létají vzduchem a jsou všudypřítomné. Ve stavu flow máme jasnou představu o tom, čeho chceme dosáhnout, a věříme, že máme potřebné kompetence k tomu, aby se nám to povedlo. Často dochází ke ztrátě vnímání času. Ponoření se do činnosti má za následek to, že hodiny prožíváme jako minuty. Flow nám přináší i potěšení a naplnění z práce, v níž se nám daří. Probouzí v nás kreativitu a navyšuje naši produktivitu. 

Vstupenkou do stavu flow je ovšem práce, která nás baví. Kdo se nechal zkorumpovat penězi nebo pozicí na vizitce, nemá moc velkou naději, že se do své práce takto ponoří.

O myšlení se v současnosti hovoří především v souvislosti s mindsetem, tedy nastavením mysli. Psychologové popsali fenomén sebenaplňujících se proroctví. Lidé, kteří nevěří ve své vlastní schopnosti, předem očekávají, že budou neúspěšní. Podvědomě si počínají tak, že svému úspěchu skutečně překážejí. Tím sabotují sami sebe, aniž by to tušili. O úspěchu tak rozhoduje spíše sebevědomí, než schopnosti.

Podobným psychologickým jevem je impostor syndrom neboli syndrom podvodníka. Týká se talentovaných lidí, kteří o sobě pochybují natolik, že sami sebe považují za podvodníky, kteří svůj talent jen předstírají. Ačkoliv tomu tak není. Ale jak z toho ven? V první řadě je potřeba si svých neprospěšných myšlenek všimnout. A v druhé řadě je nutné naučit se převést pozornost k prospěšným myšlenkám. Až se příště budete za něco kritizovat, zkuste se zastavit a zaměřit pozornost na něco, co se vám podařilo, na co jste pyšní. Když v tomto přístupu budete důslední, po nějaké době se vám podaří přeprogramovat svůj mozek a svůj mindset. Postupně začnete pozorovat změny i ve svém životě. 

Pokuste se v příštích dnech upřednostnit svou vnitřní bytost před požadavky vašeho okolí. Obraťte se dovnitř a udělejte si čas na setkání se svou duší. Všímejte si svých pocitů. Nechte se unášet svou intuicí… 

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru