Top vision

czen

Osvícený MISTR

S osvíceným mistrem se můžete setkat nejen v budhistickém klášteře, ale i ve výrobním podniku. I tam se totiž můžete setkat se sofistikovanou filosofií. Nejvýraznějšími filosofickými směry ve výrobních podnicích jsou: LEAN, SIX SIGMA a TEORIE OMEZENÍ.

LEAN

Filosofie LEAN je postavena na snaze maximálně splnit požadavky zákazníka, a to s minimálními náklady a v minimálním čase. Toho má být dosaženo minimalizací plýtvání.

LEAN odstraňuje například tyto druhy plýtvání:

  • zbytečně velké zásoby materiálu ve skladech
  • prostoje způsobené čekáním na dodání materiálu
  • nadbytečnou výrobu produktů, které nemají odběratele
  • zbytečnou manipulaci s materiálem mezi sklady

 

SIX SIGMA

SIX SIGMA je strategie řízení, která se používá v nejrůznějších průmyslových odvětvích. V podstatě funguje jako filosofie firmy. Cílem je maximalizace zisku a minimalizace ztrát.

K dosažení cílů se využívá metoda postupného zlepšování DMAIC. Jde o zkratku slov: Define (definuj), Measure (měř), Analyze (analyzuj), Improve (zlepši), Control (kontroluj).

DEFINE: V první fázi se definují cíle, kterých má být dosaženo.
MEASURE: Ve druhé fázi se měří výchozí situace, identifikují se nedostatky.
ANALYZE: Následně se provádí analýza příčin nedostatků.
IMPROVE: V této klíčové fázi se pracuje na zlepšení. Zavádí se změny.
CONTROL: V poslední fázi je třeba udržet zlepšení při životě.

 

TEORIE OMEZENÍ

TEORIE OMEZENÍ je založena na myšlence, že řetězec je jen tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Tato teorie vychází z předpokladu, že v každém podniku najdeme minimálně jedno omezení, které mu brání ve vyšší výkonnosti. Takové omezení můžeme najít i v organizaci, ve které všechno bez problémů funguje.

Omezení se může nacházet ve třech oblastech:

VYBAVENÍ: Zdroje a stroje neumožňují vyrobit více výrobků.
PROCESY: Špatně nastavené procesy znemožňují vyrábět více.
LIDÉ: Sem patří manažerské chyby nebo špatně proškolený personál.

Když se vrátíme k analogii řetězce s jeho silnými a slabými články, pak investice do silných článků nedává smysl, protože řetězec nijak neposílí. Taková investice by byla ztrátou času a peněz. Jinými slovy: Když to funguje, nesnaž se to opravit.

Chcete se stát osvíceným mistrem? Přijměte naše pozvání do kurzu LEAN management ve výrobě - pružně a svižně. Držíme vám místo. 

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru