Top vision

czen

Význam logistiky neustále narůstá

Lídři vítězí díky logistice. Když jdete do války, potřebujete mít toaletní papír i náboje ve správný čas na správném místě. (Tom Peters)

Pojem LOGISTIKA pochází z řeckého slova LOGISTIKON, které nese význam „důmysl“ nebo „rozum“. Původně se pojem skloňoval ve vojenství v souvislosti se zajišťováním zásobování vojska potravinami, zbraněmi a municí. Šlo tedy o logistiku přepravy z místa výroby do místa konečného využití výrobků.

Logistika má za úkol přepravit zboží na správné místo, ve správný čas, ve správném množství, ve správném pořadí a ve správném stavu. Logistických technologií, které se v dnešní době prakticky používají, je několik. Pojďme se na ně podívat. 

 

EFFICIENT CONSUMER RESPONSE 

EFFICIENT CONSUMER RESPONSE je v podstatě redesign procesů a přístupů v řízení dodávek zboží. ECR si klade za cíl pružně reagovat na poptávku zákazníků a podle toho optimalizovat procesy pohybu výrobku od výrobce přes logistické a dodavatelské řetězce až ke konečnému spotřebiteli. To vše rychleji, levněji a v souladu s hodnotami trvale udržitelného rozvoje. Technologie usiluje o usnadnění cesty od výrobce k zákazníkovi.  

 

HUB AND SPOKE

HUB AND SPOKE spočívá ve sdružování menších zásilek do větších celků, které mohou být přepraveny velkokapacitními dopravními prostředky. Název je odvozen od kola bicyklu, které má uprostřed HUB představující logistické centrum, od nějž vybíhají SPOKES znázorňující cesty k jednotlivým zákazníkům. Technologie HUB AND SPOKE umožňuje dobrou dopravní obsluhu odlehlých regionů, kam by se nevyplatilo jezdit s jednotlivými malými zásilkami. Pro určitý územní celek je vybudováno logistické centrum, k němuž se vztahují systémy dopravní obsluhy. 

 

QUICK RESPONSE 

QUICK RESPONSE se hodí pro řetězce spotřebního zboží, které vedou z výroby přes velkoobchody do maloobchodní sítě. Každý článek řetězce sdílí informace o objednávkách a zásobách s ostatními články řetězce. Předpokladem je zavedení automatické identifikace zboží na bázi čárových kódů a elektronická výměna dat mezi články řetězce. QUICK RESPONSE přináší zkrácení dodacích lhůt a předchází situacím, kdy zboží není na skladě. 

 

JUST IN TIME

JUST IN TIME je termín pro přístup k výrobě, který umožňuje podniku vyrábět výrobky v určeném množství a určeném čase dle požadavků zákazníka. Jde o nejznámější logistickou technologii, která je založena na minimalizaci pohybu materiálu ve skladech. Vše je řízeno aktuální potřebou. JUST IN TIME redukuje nadbytečné zásoby, čímž jsou snižovány i náklady plynoucí z držení zásob. Nové zboží je objednáno ve chvíli, kdy množství zboží na skladě dosáhne předem stanovené hladiny. 


KANBAN 

Princip systému KANBAN spočívá v tom, že materiály by se měly dodávat přesně v tom okamžiku, kdy je výrobní proces potřebuje. Tato technologie je vhodná jak pro vnitřní logistické řetězce ve výrobních organizacích, tak i pro smluvně stabilizované vnější řetězce. Odběratel odešle dodavateli prázdný přepravní prostředek opatřený štítkem (japonsky „kanban“), který plní funkci standardní objednávky. Příchod prostředku k dodavateli je impulsem k zahájení výroby dané dávky. Jak dodavatel, tak odběratel nevytváří žádné zásoby. 

Chcete ještě více inspirace? Přijměte pozvání do kurzu Skladová logistika pro vedoucí skladu

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru