Top vision

czen

MINIMALISMUS a principy štíhlé výroby

Štíhlá výroba spočívá v MAXIMÁLNÍM přizpůsobení produkce požadavkům zákazníka a v MINIMALIZACI plýtvání. Ve výrobě se nejčastěji plýtvá časem. Čas se spotřebovává na neefektivní přesouvání materiálu mezi sklady, nadbytečné pracovní úkony, čekání na dodávky surovin nebo přepracovávání nepovedených pokusů. 

 

Smyslem štíhlé výroby je ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI organizace prostřednictvím optimalizace pracovních podmínek a SNÍŽENÍ NÁKLADŮ na práci zaměstnanců.

 

JAPONSKÝ MINIMALISMUS

 

Pracovní plocha by měla být uspořádána tak, aby pracovníci neztráceli čas hledáním náčiní a nářadí nebo přenášením předmětů na velké vzdálenosti. Také pracovní procesy by měly být nastaveny tak, aby zaměstnanci neztráceli čas přemýšlením.

 

Je možné využít japonský minimalismus a metodu 5S, která spočívá v postupu:

 

SEIRI (třiďte) - projděte si pracoviště, vytřiďte nepotřebné pomůcky a materiály a ponechte jen používané věci, 
SEITON (seřaďte) - logicky uspořádejte používané nástroje a suroviny podle toho, jaká je jejich posloupnost v procesu výroby,
SEISO (uklízejte) - vracejte pomůcky a materiál na své místo a udržujte pracoviště v čistotě, 
SEIKETSU (dokumentujte) - standardizujte veškeré postupy, stejnou práci je potřeba provádět vždy stejně, 
SHITSUKE (udržujte) - dodržujte postupy a pořádek na pracovišti, pracovníky průběžně kontrolujte. 

 

POKA YOKE 

 

Ve štíhlé výrobě se uplatňuje také POKA YOKE, mechanismus, který brání chybám ve výrobě a produkci defektních výrobků. Toto zařízení zabraňuje záměně výrobních součástek nebo pořadí jednotlivých výrobních procesů a tím i zbytečnému plýtvání materiálem.

 

Tento mechanismus původně nesl název BAKA YOKE s významem fool-proofing - „blbuvzdorný“. Později byl název změněn na POKA YOKE s významem mistake-proofing - „chybu-vzdorný“.

 

Naučte se pracovat s principy štíhlé výroby a přijměte naše pozvání do kurzu „LEANou (línou) cestou k bezstarostné výrobě“.

 

 

e-book Plánujte

Plánujte

Naučte se lépe si naplánovat pracovní týden tak, aby Vám zbyl čas na osobní záležitosti. Stáhněte si náš eBook zdarma a pusťte se do toho.

nahoru