Top vision

czen

Měsíc růstu motivuje zaměstnance k práci na sobě

Generální ředitel, kouč, lékařka, psycholog, HR manažerka, ale i horolezec nebo filozof – každý z nich má svůj pohled na svět a své zkušenosti, jimiž může inspirovat druhé. Workshopy vedené takovými osobnostmi přinášejí kromě informací skvělou přidanou hodnotu – dokážou účastníky přimět, aby vybočili ze starých kolejí a objevovali další možnosti vlastního rozvoje. To je cílem každoročního vzdělávacího cyklu Growth Month, který top vision od roku 2010 pravidelně organizuje pro GE Money Bank.
 

Projekt Growth Month každý rok nabízí všem zaměstnancům GE Money Bank možnost vybrat si z několika inspirativních setkání, která se konají během jednoho měsíce. Všichni tak mají možnost zvolit si téma, které je zajímá, a načerpat know-how od známých osobností, zkušených manažerů a profesionálních lektorů. Pro účast není potřeba souhlas nadřízeného, stačí se jen přihlásit na vybraný minitrénink. Každoročně je o tato několikahodinová až půldenní inspirativní setkání velký zájem, jak v následujícím rozhovoru potvrzuje i Irena Šrámková, Team Leader ve společnosti GE Money Bank.
 

Měsíc růstu – Growth Month patří k vašim pravidelným rozvojovým a vzdělávacím iniciativám. S jakým cílem jste ho začali realizovat?

Původně to byla korporací iniciovaná aktivita, v posledních dvou letech v projektu pokračujeme bez ohledu na očekávání korporace. Od počátku bylo hlavním cílem umožnit našim zaměstnancům rozšířit si obzory a podpořit jejich motivaci k práci na sobě a k vlastnímu rozvoji i v jiných oblastech než jen v těch, ve kterých pracují. 

V České republice se v rámci Měsíce růstu snažíme naplánovat širokou škálu rozvojových aktivit – je to takový festival příležitostí, kde si zaměstnanci mohou vybrat oblast, která je zajímá. Zároveň tuto platformu využíváme jako příležitost ke zmapování atraktivních nabídek na vzdělávacím trhu. Možnost inspirovat druhé zde dostanou také zaměstnanci, kteří umí něco zajímavého a chtějí předat své zkušenosti kolegům.

Obecně jde o poutavá témata, jež nejsou běžně součástí tréninkové nabídky, případně i o témata úplně nová (či nové dodavatele), s nimiž se chceme seznámit a dát tak zaměstnancům možnost setkat se s novými tématy. Často jde o nástroje či inspiraci z jiných oblastí života, které mohou být pro zaměstnance zajímavé (sport, kultura, veřejný život, zajímavé osobnosti…).

Proč jste se rozhodli právě pro formu inspirativních minitréninků?

Jde o rozvoj nad rámec běžné tréninkové nabídky či odborného rozvoje, tedy spíše o jakousi třešinku na dortu. Formát krátkých přednášek či workshopů umožní účastníkům „ochutnat“ určité téma, pochopit, čeho se týká a následně se rozhodnout, jestli by se jím v budoucnu chtěli zabývat více do hloubky.  Účastníci si mohou ověřit, zda díky lektorovi, jeho přístupu či představenému nástroji mohou získat odpovědi na své otázky v dané oblasti.

Ověřujete si reálný dopad na pracovní klima nebo výkon zaměstnanců?

Growth Month vnímáme jako dobrý nástroj k podpoře spokojenosti a zapojení zaměstnanců. Jeho reálný dopad na klima ve firmě měříme na základě každoročního celofiremního průzkumu spokojenosti zaměstnanců. Měsíc růstu není jediným nástrojem, který má přímý dopad na pracovní klima. V každém případě se však jedná o iniciativu, na niž máme velmi pozitivní ohlasy. Zaměstnanci se na ni těší a mnozí z nich se do projektu i sami aktivně zapojují v roli prezentujících.

Podle čeho hodnotíte obchodní přínos těchto rozvojových aktivit?

Přínos jednotlivých aktivit měříme na základě zpětné vazby účastníků, již získáváme elektronicky i ústně. Naši zaměstnanci jsou hodně nároční účastníci, kteří preferují praktické návody, rady a tipy. Jejich zpětná vazba je proto hodně objektivní a reflektuje, nakolik workshop či prezentace splnily svůj účel a nabídly konkrétní nástroje a doporučení do praxe.

Jaké typy osobností v dnešní době dokážou nejvíce zaujmout vaše zaměstnance? 

Jsou to inspirativní typy, které toho v dané oblasti hodně dosáhly a zároveň umí jednoduše a prakticky provést účastníky daným tématem. Jde o odborníky, kteří na jedné straně mají rozsáhlé zkušenosti a na straně druhé jsou schopni tyto zkušenosti a získané znalosti efektivně shrnout do možných tipů, triků či doporučení, jež zaměstnanci mohou – ideálně ihned – prakticky využít ve své práci a/nebo v soukromí. 

Která témata zaznamenala mezi účastníky největší ohlas? 

V posledním ročníku se velmi osvědčila společenská témata, například: otec na rodičovské, otázky smrti, jak si udělat jasno ve svých myšlenkách, firemní konstelace. Dále pak tipy na prezentace od řečníků z TED, praktické rady k manažerským dovednostem a podobně.

Jaký je mezi zaměstnanci zájem o účast na inspirativních mini-trénincích?

Tato otázka hodně souvisí s časovými kapacitami lidí. V loňském roce jsme zaznamenali zájem trošku nižší, což souvisí s tím, že jsme na podzim realizovali velmi důležité, pro business kritické projekty, které byly současně časově velmi ambiciózní. To se přirozeně odrazilo na prostoru, jaký mohli účastníci věnovat těmto „nice to have“ aktivitám, a tím i na účasti. V předešlých letech jsme měli účast cca 75 procent. Zaměstnanci tento projekt obecně vnímají velice dobře. Nejvíce se účastní lidé z centrály v Praze a ze zákaznického centra v Ostravě, přesto se snažíme realizovat a nabízet i aktivity, do nichž se mohou zapojit rovněž kolegové z prodejní sítě.

Co byste na základě svých zkušeností doporučili jiným společnostem, které zatím váhají, zda pro ně budou podobná inspirativní setkání skutečně přínosná?

Tady záleží na úhlu pohledu. U těchto „nice to have“ aktivit samozřejmě nejde o cílený rozvoj konkrétních znalostí či dovedností nutně potřebných pro naplňování cílů společnosti, u něhož bychom mohli měřit přímý vyčíslitelný dopad na business. Díváme-li se však na ně jako na způsob rozvoje zaměstnanců, jako na příspěvek k rozvoji jejich osobností, pak to dává smysl. Je to skvělá příležitost, jak s relativně nízkými náklady otevřít všem prostor pro rozvoj a podpořit jejich spokojenost, motivaci a zapojení.

Koho jsme už inspirovali?

Příklady inspirativních workshopů, setkání a přednášek, které jsme v top vision připravili pro různé klienty:

GE Money Bank, a. s.

  • Brain Control – umění řídit svůj mozek ǀ Renata Dvořáková

  • Má cesta od Mr. Nobody aneb Jak přežít v korporátní kultuře ǀ Milan Prypoň

BRUSH SEM s. r. o.

Huisman Konstrukce, s. r. o.

  • Manažer do naha ǀ Jiří Kula

  • Co se děje se světem ǀ Václav Cílek

T-Mobile Czech Republic a. s.

Mondeléz Czech Republic s. r. o.

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru