Top vision

czen

Neurolingvistické programování

Představte si, že byste si mohli na tři týdny nebo na tři měsíce vypůjčit mozek někoho jiného. Jinak byste mysleli a jinak byste jednali. Váš život by za ty tři týdny nebo tři měsíce vypadal úplně jinak.

Jenomže vyměnit si mozek s někým super talentovaným a super úspěšným jednoduše nejde. Co ovšem lze, to je proměna vašich vlastních vzorců myšlení a chování. A přesně tomu se věnuje neurolingvistické programování.

Neurolingvistické programování nám pomáhá rozpoznat a rozklíčovat naše strategie myšlení a chování. A pokud se rozhodneme tyto strategie změnit, dává nám návod, jak to udělat.

Slovo NEURO odkazuje na naše smyslové vnímání. Slovo LINGVISTICKÉ souvisí s řečovým vyjádřením vnímané reality, o níž si vytváříme svůj subjektivní příběh. A slovo PROGRAMOVÁNÍ obnáší přerámování našich myšlenek tak, aby vedly k proměně chování. A tedy i k jiným výsledkům.

3 typy vnímání

Naše vnímání skutečnosti je vždy subjektivní. Tím dochází k prvnímu zkreslení reality. Ke druhému zkreslení reality dochází při naší interpretaci vnímané reality prostřednictvím slov. Tak dochází k mnohým nedorozuměním mezi lidmi.

Neurolingvistické programování pracuje se třemi typy vnímání. Vychází z předpokladu, že pokud se dokážeme přizpůsobit ostatním typům, snadněji dosáhneme porozumění. 

Vizuální typ

Zrakový typ uvažuje v obrazech. Pokud ho chcete zaujmout pro nějaký nápad, dejte mu vizi. Pomozte mu představit si celkový obraz.

Používejte výrazy: Představ si to... Vykreslím ti to... Udělej si o tom obrázek... Jak to pro tebe vypadá? Kde se v tom vidíš?

Auditivní typ

Sluchový typ vnímá převážně to, co slyší. Pokud chcete získat jeho pozornost, vyprávějte mu příběh.

Používejte výrazy: Poslyš... Nalaď se na to... Jak ti to zní? Jak to s tebou rezonuje? Oslovilo tě to? Souzní to s tebou?

Kinestetický typ

Pocitový typ je zaměřený na vnitřní prožívání a na dotyky. Je to přesně ten typ, který musíte chytit za srdce. Bude vás vnímat, když se vám podaří vyvolat v něm emoce.

Používejte výrazy: Navnímej si to... Jaký máš z toho pocit? Cítíš, že to je to pravé? Je to tvůj šálek kávy? Jdeš do toho?

Konflikty jako pouhá nedorozumění

Neurolingvistické programování nám umožňuje vnímat svět tak, jak ho vnímá náš komunikační partner. Také nám umožňuje mluvit s ním jeho jazykem.

Většina konfliktů mezi lidmi pramení z mylného předpokladu, že druzí myslí a cítí stejně jako my. Ale tak to není.

Vysvětlujeme a vysvětlujeme a oni nechápou a nechápou.
Vztekáme se, jak jen to mohou nechápat.
Frustrace je na obou stranách.
Žádné dva mozky nemyslí stejně, a to ani po letech společného soužití.

Chtěli byste se naučit lépe komunikovat s lidmi a předcházet konfliktům? Právě pro vás jsme připravili kurz Neurolingvistické programování. Poznáte svou vnitřní mapu a pochopíte, jak vás ovlivňuje ve vašem každodenním životě. Varování: Tento kurz vám může změnit život.

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru