Top vision

czen

Myšlenkové mapy

Myšlenkové mapy neboli ‘Mind maps’ jsou vynálezem Tonyho Buzana, který tento pojem oficiálně vytvořil v 70. letech. Jeho odkaz dnes dále rozvíjí společnost ThinkBuzan. Myšlenková mapa je skvělý grafický nástroj. Základem je vždy slovo/sousloví/téma, od kterého se vše odvíjí, následně přidáváte další související prvky, až vám vznikne „pavouk“, nápadně se podobající vývojovým diagramům známým ze školy.

Pro firemní účely se myšlenkové mapy nejčastěji využívají jako nástroj pro plánování firemních akcí, rozbor projektu, rychlý brainstorming před poradou nebo při tvorbě webu.

Osobní využití je nejčastější při prezentaci před publikem, pro přehledný zápis poznámek nebo jako praktický úkolovník. Často slouží také jako pomůcka pro efektivnější splnění/znázornění osobních cílů.

Myšlenkové mapy našly také své místo ve školství. Je obecně známo, že při učení, kdy si látku pouze čteme, je zapojena jen levá mozková hemisféra. Pokud je ale učivo graficky zpracováno, zapojuje se i hemisféra pravá. To několikanásobně zvyšuje efektivitu učení.

Jak vidíte, možností k využití myšlenkových map je nepřeberné množství. Ne vždy se ale musí nutně tvořit pomocí tužky a papíru. Existují také aplikace, které vám ulehčí práci. Jejich jasnou výhodou je to, že můžete kdykoli cokoli smazat a nemusíte řešit grafickou stránku (nedostanete se například do situace, že jste u okraje papíru a nemáte další prostor :o)

Hojně používaná je například XMind. Tato aplikace je vhodná pro hierarchické znázornění skutečností, u kterých není potřeba příliš doplňkových textů nebo multimédií. Právě proto se nejčastěji používá pro základní hierarchizaci pojmů a myšlenek nebo např. pro návrh struktury webu.

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru