Top vision

czen

Jak nakreslit myšlenku

Představte si, že se spojují dvě velké firmy, každá leží na jedné straně řeky. Management si nechá nastoupit zaměstnance obou firem a předstoupí před ně s úžasnou prezentací o desítkách slidů. Po prvních pěti minutách už nikdo neposlouchá. A co to udělat jinak?

Na integraci přece budou pracovat společně lidé z obou firem, musí si jít obrazně řečeno naproti. Musí vzniknout nová společná strategie, která bude něčím jako spojovacím mostem mezi firmami, zeměmi.

Tak to pojďme zkusit: na velkou plachtu nakreslíme most, na něm  lidi jdoucí z obou stran, podávající si ruce uprostřed mostu. Modrá obloha, za mostem slunce, nedočkaví zákazníci….  A u obrazu vysvětlíme vizi spojení obou firem. Plakát pak pověsíme na recepci firem, aby lidem připomínal, o co v té změně doopravdy jde, že je nutno spojit zaměstnance z obou stran řeky, z obou firem, a naučit je pracovat a žít v jedné firmě.

Vizuální nebo grafická facilitace je vlastně staronový obor. Lidé, kteří se živí jako architekti, designéři, dokonce psychologové, využívají již dlouho vizualizaci pro prezentaci svých výtvorů, myšlenek, návrhů.

Ve firmách včetně velkých korporací jsou už  zaměstnanci unaveni hustě popsanými  prezentacemi, ze kterých si odnášejí jen velmi málo. Naštěstí je ale čím dál více vidět nový způsob prezentace, facilitace a školení dospělých, i třeba pomocí kreslení obrázků. Proč?

Obrázky, náčrty, grafy, skici a schémata totiž pomáhají lidskému mozku mnohem rychleji vstřebat informaci, myslet v souvislostech a zapojit do přemýšlení emoce. Zapojit pravou mozkovou hemisféru. Kreslené obrázky dokáží lépe než tisíce slov, odrážek, nadpisů vysvětlit firemní strategii, nový produkt nebo načrtnout osobní a pracovní cíle. Obrázky, tzv. vizuální záznam, dokonce kreslený on-line v průběhu prezentace, dokáže skvěle připomenout probíraná témata a navíc je snadněji přetlumočit i těm, kdo se akce neúčastnili.

Naučit se vytvářet grafické záznamy na velkých shromážděních trvá léta, naučit se vytvořit jednoduchý záznam z porady, školení, přednášky jen pár hodin.

 

Hana Stalmachová

Hana Stalmachová

lektor, L´ORÉAL Česká republika s.r.o.

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru