Top vision

czen

Brain Control - začněte myslet jinak!

Mozek dobře uspořádaný je lepší než mozek hodně zaplněný, řekl kdysi francouzský renesanční myslitel de Montaigne. A měl pravdu. Ukliďte si i vy ve své hlavě a zefektivněte své myšlení.

Říká se, že využíváme jen určitou část mozku. Je to opravdu tak, nebo se jedná o mýtus? Asi si nedokážete představit, jak by vypadalo, kdybychom dokázali využít plných sto procent naší mozkové kapacity. Přesně na tuto sci-fi záležitost naráží film z roku 2011 s názvem Všemocný, ve kterém pomocí pilulky NZT docházelo k využití úplně všech mozkových buněk. Co kdybyste si vzpomněli na každou přednášku, kterou jste kdy navštívili, rozuměli všem dokumentárním filmům, které jste kdy viděli, vybavili si každou vzpomínku?

Po použití NZT se z hlavního hrdiny Bradleyho Coopera stává nejchytřejší člověk na světě. Spolu s perfektní pamětí a rychlostí vstřebávání informací přináší filmové NZT také notnou dávku sebevědomí a odvahy. Možná za sto let už takové benefity jako NZT budou k dispozici. Nyní si ale musíme vystačit s deseti procenty. Jak tedy zefektivnit myšlení tradiční cestou? Pojďme se na to podívat.

Představme si lidský mozek jako obrovské temné údolí plné tmavých duhových kuliček – to jsou naše vzpomínky. Některé se nacházejí v údolí, to jsou ty snadno dohledatelné, tedy naše krátkodobá paměť, kterou potřebujeme ke každodenním úkonům. Ty na vrcholu kuličkové hory, nebo v propasti pod ní tvoří naši dlouhodobou paměť, relativně pasivní část uchovávanou v nevědomí.

Průměrný mozek má asi 100 miliard neuronů, z nichž každý je napojen až na 10 tisíc dalších buněk, se kterými komunikuje. Dohromady buňky tvoří propracovanou síť o 1 biliardě spojů, která řídí, jak mluvíme, jíme, dýcháme a pohybujeme se. Počet myšlenek a jejich kombinace, na které můžeme přijít, by se rovnal číslu 1 a 8 stránek nul. Je to víc, než je molekul v celém dosud známém vesmíru.

IQ? EQ!

Emoční inteligence (EQ) se na rozdíl od IQ dá naučit. Dokáže určovat míru sebeuvědomování, tedy vnímání vlastních pocitů, sebeovládání (ovládat nálady, přizpůsobit se), empatie, sociální dovednosti (být laskavý, přátelský, uctivý, oblíbený…).

Ovládneme-li emoční inteligenci, dokážeme realisticky zhodnotit situaci, vyvarujeme se jindy častých chybných rozhodnutí a podpoříme růst naší vnitřní jistoty. Čím lépe jsme schopni poznat své emoce, tím lépe se známe. Lépe pak využijeme empatie, tedy schopnosti pochopení ostatních. Právě dostatek empatie nám pomůže zlepšit výchozí situaci pro jednání a hladkou komunikaci.

Myšlení pomocí hemisfér                                                                    

Levá hemisféra užívá logiku, je zaměřená na detaily, uvažuje sekvenčně, vyniká v analytičnosti, pracuje s fakty, pravidly, zná slova a jazyk. Jde o myšlení s čísly. Sem patří veškeré naše znalosti o matematice a statistice. Pravá hemisféra naproti tomu užívá pocity, interpretuje emoce a neverbální výrazy. Zaměřuje se na obecnost a pracuje především s představami a souvislostmi. V pravé hemisféře najdeme filosofii, umění, na rozdíl od realistické levé hemisféry je ta pravá spíše takovým snílkem.

Většina lidí využívá častěji levou hemisféru. Pomocí vnímání věcí pravou hemisférou lze například naučit i naprostý antitalent na umění nakreslit realistický portrét. Cílenými otázkami a koučováním lze obě hemisféry harmonicky propojovat, čímž se vyeliminují automatismy.

Sebevědomí

Chápete správně, že i naše sebevědomí je řízeno mozkem. Věděli jste, že pocity méněcennosti trpí na světě 95 % lidí? Proč? Protože jsme závislí, neposuzujeme se podle svých měřítek, ale podle měřítek druhých.

Na cestě ke zdravému sebevědomí musíme zvládat celou řadu dovedností. Uveďme například dovednost přímo a otevřeně vyjadřovat své pocity a potřeby, schopnost přiznat si chyby a omyly bez pocitů viny, stát si za svým názorem i proti názoru většiny, nebo schopnost změnit názor.

Ale tady pozor, pánové. Zdravé sebevědomí rozhodně není přehnané sebevědomí, které většina žen netoleruje…

Ukliďte si v hlavě s námi!

Navštivte trénink Brain Control s naší oblíbenou lektorkou - specialistkou na komunikaci a rozvoj, paní Renatou Dvořákovou! Vyzkoušejte odvážné sebepoznání, pomocí kterého zlepšíte své jednání. Převezměte zodpovědnost za své rozhodování. Za většinu problémů si prý můžeme sami, a proto je nutné začít sami u sebe. Tento interaktivní trénink je založen na osobním prožitku a pomůže vám změnit automatismy zaryté v mozku. Přijďte na Brain Control, kurz, který doporučuje 98% účastníků, a utřiďte si myšlenky! 

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru