Top vision

czen

Asertivitou proti stresu

Asertivita se obvykle neobjevuje na seznamu doporučení, jak snížit stres. Proto vás možná překvapí, nakolik vám může asertivita změnit pocit ze života. Asertivita je schopnost postavit se za to, v co věříte, a přitom mít na paměti práva ostatních. Pomáhá vám tak vyhýbat se konfliktům - vnějším i vnitřním - a být v klidu.  

 

Co je to asertivita?


Asertivita je schopnost vyjádřit své pocity a prosazovat svá práva při respektování pocitů a práv ostatních. Asertivní komunikace je přímá, otevřená a srozumitelně objasňuje vaše potřeby druhé osobě. Být asertivní je pro někoho přirozené, pro někoho naopak velká neznámá, které se musí naučit. Rozhodně to však stojí za námahu. 


Asertivní lidé zažívají méně konfliktů při jednání s ostatními, což se pozitivně promítá do menší míry stresu v jejich každodenním životě. Asertivní lidé rovněž naplňují své potřeby a tudíž zažívají menší frustraci z nesplněných přání. Studie ukazují, že asertivita je pozitivně spojena také se sebeúctou. Ćím jste asertivnější, tím lépe o sobě smýšlíte.

 

Agresivita a stres 


Asertivitu lze zaměnit s agresivitou, protože oba typy chování spočívají ve vyjadřování vlastních potřeb. Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma styly je to, že asertivní lidé se vyjadřují způsobem, který respektuje druhou osobu. Naproti tomu agresivní jedinci mají tendenci používat manipulativní techniky a ponižovat druhé. Buď neberou na vědomí pocity druhých, nebo jim jde o pomstu. 


Agresivita vytváří zbytečný stres. Ti, kteří jsou nuceni čelit agresivní komunikaci, se často cítí napadeni a v důsledku toho se agresivnímu jedinci vyhýbají. Agresivní lidé tak mohou trpět řetězcem neúspěšných vztahů, přitom však ne vždy chápou, že to souvisí s jejich vlastním chováním. Je ironií, že se mohou sami cítit jako oběti.

 

Pasivita a stres


Pasivní jedinci jsou přímým opakem těch agresivních. Nevědí, jak adekvátně vyjádřit své pocity, a bojí se konfliktů natolik, že nedají najevo své emoce, aby udrželi mír. Své potřeby nechávají nenaplněné, takže ostatní vyhrávají, zatímco oni prohrávají.


Pasivní chování dlouhodobě poškozuje vztahy a někdy je mění na toxické. Pokaždé, když se vyhnete konfrontaci, jste o něco naštvanější, takže když už něco konečně řeknete, vyzní to velmi agresivně.


Pokud většinu času mlčíte, druhá strana neví, že nastal nějaký problém. Dokud nevybuchnete. Někteří lidé jsou pasivně agresivní. To znamená, že se snaží vypadat pasivně a svou agresivitu projevují nepřímo. Pasivně agresivní lidé se vám dívají do očí a souhlasí s vámi, ale pak vás pomlouvají za zády nebo se dopustí sabotáže. 

 

Asertivita a stres 


Možná vás překvapuje, že asertivita může mít pozitivní dopad na hladinu stresu. Důvodem je to, že příčinou stresu je často právě AGRESIVITA nebo PASIVITA. Když změníte přístup, mohou zmizet i příčiny vašeho stresu. 


Pasivní lidé neumí říkat NE. Berou si toho na sebe příliš, všem pomáhají, ale nikdy si o pomoc neřeknou sami. Pak si stěžují na nadměrný stres. Agresivní lidé se velmi často vrhají do konfliktů. Následkem toho se jim i blízcí lidé vyhýbají, což může být příčinou jejich stresu.  


Chcete být asertivnější? Přijměte pozvání do prakticky pojatého kurzu Asertivní desatero v praxi. Varování: Tento kurz vám může změnit život. 

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru