Top vision

czen

Využijte veškerou kapacitu svého mozku

Situace. Po cestě do práce dostanete skvělý nápad, který si chcete ihned po příchodu do kanceláře poznamenat. Ovšem než se dostanete k tužce a papíru, v hlavě je opět prázdno a váš geniální nápad je odsouzen k věčnému zapomnění.

Ne vždy se můžeme spolehnout na svou paměť. Informační společnost nás prostřednictvím internetu přehlcuje informacemi. Někdy je jich prostě příliš, a tak nejsme schopni je nadále absorbovat. Dochází k přetížení paměti.

 

Informační přetížení

Skutečnost je taková, že náš mozek nikdy nebyl stvořen k tomu, aby si pamatoval kvanta informací. V době kamenné sloužil k průzkumu prostředí, předvídání nebezpečí a přežití. V průběhu staletí se lidský mozek vyvíjel s tím, jak přísun informací exponenciálně stoupal.

Dnes máme k dispozici online vyhledávače a online překladače. Všechny informace máme neustále na dosah díky dotykovému displeji našeho telefonu, z něhož se stal osobní počítač. Poznatky nemusíme memorovat, ale musíme s nimi umět logicky operovat.

 

Patří memorování minulosti?

Digitální paměť v podobě digitálních disků je v ukládání, organizování a vyhledávání dat nepřekonatelná. V rychle se měnícím světě je pro nás proto nejdůležitější schopnost rychle se učit novým dovednostem.

Je velký rozdíl mezi ZNALOSTMI a DOVEDNOSTMI. Když se učíme nové ZNALOSTI, osvojujeme si poznatky, postupy a principy. To všechno si však můžeme i vyhledat. ZNALOSTI tedy ztrácí svou sílu.

V informační společnosti má smysl učit se právě DOVEDNOSTEM. Užitečné jsou především tyto:

  • Komunikační dovednosti, mezi něž v digitální době patří třeba i natáčení online videí
  • Dovednost kriticky posuzovat obsah mediálních sdělení, což se ukazuje obzvlášť v dnešní době
  • Digitální dovednosti, protože když se naučíme využívat technologie naplno, můžeme si tím výrazně zjednodušit práci

 

Umělá inteligence

Umělá inteligence je stále schopnější a výkonnější. Digitálnímu mozku však stále schází KREATIVITA. Úspěch byznysu je přitom dán především novými produkty a novými službami, které podporují konkurenceschopnost. Kreativní lidé jsou nepostradatelní a jejich originální nápady mají cenu zlata. 

 

V jakém směru chcete svůj mozek rozvíjet? Možná nechcete být závislí na informačních technologiích. Možná se chcete spoléhat na svůj vlastní mentální google. V tom případě by se vám mohl líbit kurz Jak se učí paměťoví experti.

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru