Top vision

czen

Postavte úspěch své personální práce na systému kompetenčních modelů

Na nedávném tréninku, který se týkal rozvoje manažerských dovedností, jsem se manažerů ptala, jak pracují s kompetenčními modely ve svých firmách. Bylo to v souvislosti s další strategií rozvoje jejich firem. A musím po pravdě říci, že jsem byla překvapena tím, že z devíti přítomných reagovali na tuto otázku pouze tři manažeři. Reakce byla o to překvapivější, že si pouze uvědomovali, že něco takového ve firmě mají, ale že to vlastně ani při práci téměř nevyužívají.

V ostatních firmách vůbec s kompetencemi na jednotlivá pracovní místa nepracují a kompetenční model vůbec nemají. Překvapivé zjištění, protože ve většině firem tvorba kompetencí byla velkou módou a nutností již na přelomu století a kompetenční modely se běžně efektivně využívají.

Co tedy vlastně s touto nepříznivou situací? Vždyť s kompetencemi jako takovými se začalo již v roce 1973, kdy vyšel článek jednoho z významných představitelů americké psychologie, Davida McClellanda, který vyzýval, aby při výběru adeptů na pracovní pozice byly brány v úvahu především jejich kompetence a nikoliv inteligence. Byl to naprosto přelomový moment v tom smyslu, že firmy se začaly orientovat na konkrétní znalosti a dovednosti lidí ve srovnávacím pohledu praxe, a nezabývali se pouze výší inteligenčního kvocientu.

Během dalšího vývoje se v praxi ukazovalo, že práce s kompetencemi a hodnotami firmy jako takovými je nutností pro celkový rozvoj a posun společnosti dopředu z hlediska požadavků na kandidáty, výkonu pracovníků, jejich celkového know-how, které je potřebné teď a tady ale i z hlediska strategie. To představovalo tvorbu více či méně praktických či méně praktických a v praxi využitelných kompetenčních modelů. Ty se rychle etablovaly ve firmách, které si uvědomovaly, že pro jejich růst je třeba tyto dovednosti a znalosti dobře řídit.

Proto v dnešní rychlé době je třeba mít neustále na mysli, že mít kompetenční model je základ pro dobré fungování každé moderní společnosti a zamyslet se nad tím, zda současný mix kompetencí, který firma vytvořila před nějakou dobou, je stále dostatečný pro další posun firmy na trhu. Nic ve světě HR není statické, proto i myšlenky na doplnění, eventuální přemodelování kompetenčních modelů, jsou po určité době na místě.

Proto vás zvu na kurz, který je novinkou v nabídce top vision. Budeme se zabývat tvorbou různých kompetenčních modelů, které odpovídají vašim potřebám ve firmě. Vytvoříme pevnou páteř firmy, od které se odvíjí plnění cílů, hodnocení pracovníků, rozvoj v celém svém spektru ale i samotný nábor lidí. A hlavně na dalším tréninku, mi, doufám, devět z devíti účastníků odpoví – ano, pracujeme s kompetenčním modelem, který nám ukazuje cestu na tři roky dopředu. Strategii firmy, mé divize mám pod kontrolou. To je hlavním smyslem mít dobrý a funkční kompetenční model ve firmě.

Těším se na Vás!

Yvona Charouzdová

Yvona Charouzdová patří do interního týmu lektorů top vision. Díky své manažerské praxi velmi často školí tato témata, a to v češtině i v angličtině. Dále se zaměřuje také na oblast HR – nábor, vedení behaviorálních pohovorů atp. Aktuálně školí střední management ve společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR. Ve společnosti PrimeRevenue, s.r.o. vedla program v angličtině Fit for Leadership zahrnující tréninky delegace, motivace, týmové spolupráce a komunikace. Mezi další klienty patří např. Gemalto s.r.o., ŠKO-ENERGO s.r.o. nebo ŠKODA AUTO a.s.

 

Yvona Charouzdová

Yvona Charouzdová

Konzultantka managementu a HR, trenérka soft skills a koučka

Další články autora

DVOJROZHOVOR: Zaostřeno na manažery
DVOJROZHOVOR: Zaostřeno na manažery

Manažer, vedoucí, vůdce, či lídr. Říká se jim různě, jací by ale lidé ve vedoucím postavení měli být, jak by se měli chovat a co by rozhodně měli ovládat? Na to jsme se ptali našich zkušených lektorek Lenky Olšanské a Yvony Charouzdové. 

Poznejte sebe i své zaměstnance
Poznejte sebe i své zaměstnance

Umíte si kvalifikovaně odpovědět na otázku „Znám sebe a svůj tým?“. V zásadě asi ano, ale jde o to, co je realita a co si člověk o sobě a okolí namlouvá.

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru