Top vision

czen

Přehlížíte interní komunikaci?

Komunikace je alfou a omegou lidského bytí, ať už komunikujeme doma či s kolegy v práci. Přesto ji často podceňujeme, což v případě vztahů uvnitř firmy může mít dalekosáhlé dopady. Téměř v polovině českých firem je interní komunikace stále na okraji zájmu.

 

V rámci výzkumu, který v českých firmách realizoval Institut Interní Komunikace, totiž 49 procent respondentů uvedlo, že interní komunikace v jejich společnosti nemá jasnou strategii. Jen 31 % dotázaných označilo míru investice vlastní firmy do komunikace za dostatečnou. Výzkumu se zúčastnilo 18 000 zaměstnanců firem.

 

Jaké jsou kromě osobních rozhovorů s kolegou nebo s nadřízeným nejčastější nástroje interní firemní komunikace?

  • nástěnky (70 % dotázaných)
  • on-line komunikace na internetu a intranetu
  • e-maily

 

Pokud vás zajímají nejnovější trendy a zkušenosti z praxe, vydejte se na seminář Internal Communications Manager, který jsme pro vás spolu s několika zkušenými manažery komunikace připravili.

 

Nedostatečná komunikace vede ke stresu

Opomíjená interní komunikace může vést k tomu, že lidé nevědí, čemu se mají věnovat a zda svou práci vykonávají dobře, ale i k tomu, že se v práci cítí nedocenění, nespokojení a stresovaní. Tyto souvislosti potvrdil například celoevropský průzkum zveřejněný v květnu 2013 Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Na 3. a 4. místě v žebříčku nejčastějších příčin stresu z práce se ocitly nejasnosti ohledně úkolů a odpovědnosti a také nedostatek podpory od kolegů a nadřízených.

 

V krizi pomůže

Mnozí odborníci však upozorňují na to, že pro úspěch jsou důležité i neformální komunikační nástroje, které mohou pomoci překonat i psychicky náročná období, například v okamžiku akvizice podniku velkou nadnárodní společností.

 

Není složité uhodnout, jakých výsledků dosahuje firma, v níž pracují stresovaní a frustrovaní lidé. Jaký dopad to může mít na její výkon i pověst zaměstnavatele. Možná s tím máte vlastní zkušenosti – ať už z pozice podřízeného, nadřízeného či majitele firmy. Myslíte si, že u vás interní komunikace funguje? Zůstali jste věrni tištěným časopisům či novinám pro zaměstnance, nebo jste vsadili na elektronický newsletter? A také máte nejraději nástěnky?

 

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru