Top vision

czen

Nejefektivnější strategie řízení rizik

RISK MANAGEMENT spočívá v identifikaci a minimalizaci rizik. Je nepostradatelný pro kterýkoliv byznys. Předvídá návratnost investic i potenciální problémy spojené s novými projekty. Rizika mohou být jak interní, tak externí. Existují čtyři základní strategie, jak nakládat s rizikem:


1. VYVAROVAT SE RIZIKA


„Největším rizikem je nikdy neriskovat… V rychle se měnícím světě je vyhýbání se riziku tou jedinou strategií, která s jistotou selže.“ (Mark Zuckerberg)


Vždy se můžete rozhodnout, že se všem potenciálním rizikům vyhnete. Počítejte však s tím, že v takovém případě přijdete i o příležitosti, které vám mohly přinést zisky. Tato strategie je vhodná tehdy, pokud je riziko až příliš vysoké a pokud ho ostatní taktiky nedokážou dostatečně omezit.


2. SNÍŽIT RIZIKO


„Jděte do vypočítaného rizika a minimalizujte nevýhody.“ (Theo Paphitis)


Minimalizace rizika spočívá v rozpracování plánů a nastavení nových procesů s cílem zabránit těžkým ztrátám. Můžeme snížit pravděpodobnost, že se něco pokazí, nebo počítat s tím, že se to pokazí, a zmírnit případné negativní důsledky. Tato strategie nevylučuje ani možnost zisku, ani možnost ztráty.


3. PŘEVÉST RIZIKO


„V byznysu nemůžete uspět, aniž byste šli do rizika. Je to opravdu tak prosté.“ (Adena Friedman)


Toto řešení spočívá v přenesení rizika na jednu nebo několik dalších stran. Může jít například o sepsání pojistné smlouvy. Je to dobrá volba, jde jen o to najít pojišťovací společnost, která nám nabídne dobré podmínky.


4. PŘIJMOUT RIZIKO


„Kdo nemá dost odvahy, aby riskoval, v životě ničeho nedosáhne.“ (Muhammad Ali)


Tato strategie spočívá v přijetí rizika. Je vhodná tehdy, pokud ztráty, které hrozí, nejsou až tak závažné. Pokud jsou možné negativní dopady minimální, jít do rizika je to nejjednodušší, co můžeme udělat. Nestojí nás to úsilí, čas ani peníze.


Pokud se chcete seznámit se sofistikovanějšími strategiemi a naučit se je prakticky používat, přijměte naše pozvání do kurzu Základy Risk Managementu.

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru