Top vision

czen

ZMĚNA BOLÍ: change management v praxi

Kdyby nebylo změn, práce manažerů by byla velmi jednoduchá. Drželi by se původního plánu, nemuseli by sledovat, co dělá konkurence, a nemuseli by vymýšlet, jak vylepšit své služby, aby nepřišli o klienty. Ale realita je jiná. Tempo změn nabírá takovou rychlost, že změny probíhají prakticky nepřetržitě. 

 

Change management 

Na změnu můžeme pohlížet dvěma způsoby. První způsob můžeme přirovnat k BOUŘCE. Firma funguje jako velká loď plující po klidném moři. Kapitán a posádka vědí přesně, kam směřují, protože absolvují již poněkolikáté tutéž cestu. Změna nastává v důsledku bouřky, která nakrátko naruší klidnou plavbu. 

Druhý přístup lze přirovnat k PEŘEJÍM. Firma představuje člun s pasažéry, kteří spolu ještě nikdy nespolupracovali, řeku vůbec neznají a ani neví, kam přesně plují. Tato metafora odráží mnoho současných firem, pro něž je stěžejní flexibilita, s níž reagují na nepřetržitý tok změn. 

 

Změna ve 3 krocích 

Zavádění změn probíhá ve třech fázích, jimiž jsou: 1. ROZMRAZENÍ, 2. POSUN a 3. ZMRAZENÍ. V první fázi je potřeba zaměstnance rozmrazit, konkrétně je potřeba rozpustit jejich zakonzervované postupy a přístupy, kvůli nimž se zastavili ve vývoji. Ve druhé fázi může dojít k posunu, zaměstnanci si osvojí nové vzorce myšlení a jednání a používají je v praxi. Ve třetí fázi se nově nabyté návyky musí znovu zamrazit, aby změny nevyzněly do ztracena, ale staly se trvalou součástí firemní kultury. 

 

Jak překonat odpor ke změně 

Manažeři by měli rozumět příčinám odporu ke změně a měli by vědět, jak tyto bariéry překonávat. Empiricky je dokázáno, že vedení ke změně PŘÍKAZEM není správný přístup. 

Manažeři se mohou dopustit chyby už ve fázi ROZMRAZENÍ tím, že nedostatečně navodí naléhavost změny. Pokud zaměstnanci nezískají pocit, že změna je nutná, manažer je pro provedení změny nezíská. Manažer by měl veřejně vyhodnotit slabé stránky firmy a vysvětlit, proč má změna smysl. Jeden z důvodů, proč lidé odmítají změny, je ten, že se obávají, že po implementaci změny se situace ještě zhorší. Manažer by je měl přesvědčit, že změna rozhodně není zbrklá nebo nepromyšlená. 

 

Agent změny

Při představování změny se ve firmě obvykle rychle zformuje opozice odpůrců změny, kteří změnu vnímají jako své osobní ohrožení, neboť jsou spokojení se současným stavem. Změnu budou brzdit a blokovat. Proto je potřeba od počátku spolupracovat s AGENTY ZMĚNY, kteří změnu vítají a jsou ochotni ji aktivně propagovat, aby přesvědčili doposud nezúčastněné diváky. AGENTI ZMĚNY jsou obvykle mladí zaměstnanci, kteří jsou nespokojení se současným stavem v podniku. Skrývá se v nich velký potenciál a mohou nám velmi pomoci s prosazením změny ve firmě. 

 

Jak úspěšně zavést změnu  

Pro úspěšné zavedení změny je nutné vyvolání vědomí naléhavosti změny, sestavení týmu schopného změnu prosadit a realizovat, vytvoření nové vize a její komunikace všemi dostupnými prostředky, viditelné oceňování a odměňování individuálního úsilí a nakonec zakotvení nových přístupů a postupů do firemní kultury. 

ZMĚNY jsou všudypřítomné a firmy, které chtějí zůstat konkurenceschopné, musí na změny umět reagovat a rychle se s nimi vyrovnávat. Vše, co víme o change managementu, vám předáme v kurzu  Jak úspěšně řídit a komunikovat změny.

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru