Top vision

czen

Strategie interní komunikace

Interní komunikace je nepostradatelnou součástí firemní kultury v každé společnosti. Podporuje byznys, rozvíjí spolupráci mezi týmy, přímo ovlivňuje angažovanost zaměstnanců, pomáhá dosahovat společných cílů a přispívá k pohodě zaměstnanců na pracovišti. 


Strategie interní komunikace závisí do značné míry na celkovém poslání a hodnotách společnosti. V každém případě však můžete vycházet z následujících komponent:

 

Volba OBSAHU


Obsahový marketing si našel cestu i do interní komunikace. OBSAH interní komunikace by neměl mít pouze podobu strohých oznámení za strany vedení společnosti směrem dolů. Kvalitní OBSAH může přispět ke vzdělávání zaměstnanců v nejnovějších trendech z oboru, může podněcovat společnou diskusi a podporovat vzájemnou interakci mezi jednotlivci a týmy. 


Inspirativní články a videa se mohou stát podkladem pro diskusi o celé řadě různorodého obsahu. OBSAH nemusí být pouze originálním obsahem společnosti, může to být převzatý obsah, který je relevantní pro odvětví společnosti. Povzbuďte také samotné zaměstnance k produkci vlastního obsahu pro interní účely.

 

Volba TECHNOLOGIÍ


Webové a mobilní aplikace slouží k online komunikaci, která je v dnešní době, kdy pracujeme nejčastěji na home office a nepotkáváme se, naprosto nepostradatelná. 


Součástí strategie interní komunikace je tedy i využití správných technologií. Trik technologií spočívá v tom, že mohou zaměstnance znovu zaujmout něčím novým. Když CEO místo sepsání hromadného mailu natočí video, většinou tím vyvolá větší zájem. Samozřejmě i v tomto případě platí, že bez dobrého OBSAHU to nepůjde. 


Sdílená komunikační technologie zaměstnance sjednocuje. Měla by být snadno použitelná a poskytovat pozitivní uživatelský zážitek. Z toho vyplývá, že vaší první volbou by neměla být tabulka v Excelu. Zaměstnancům by mělo být vysvětleno, k čemu která konkrétní komunikační platforma slouží - kde najdou oficiální zprávy ze společnosti a kde probíhá neformální diskuse. 

 

Volte TRANSPARENTNOST


Transparentnost je klíčová. Každá strategie interní komunikace musí být postavena na transparentnosti. Transparentní komunikace podporuje důvěru mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem a zvyšuje angažovanost jednotlivců a týmů. 


Především v dnešní době zaměstnance zajímá, jestli se jejich podniku daří. Potřebují také vědět, nakolik k úspěchu společnosti přispělo jejich individuální úsilí. Jedině tak můžete zaměstnance udržet angažované a motivované. 


Transparentní komunikace počítá také s tím, že zaměstnanci mohou přijít s kritickými podněty a návrhy na zlepšení. Zaměstnanci na všech úrovních představují cenné zdroje informací o chodu podniku. Proto podporujte otevřenou firemní komunikaci. 


Chcete ještě více inspirace? Přijměte pozvání do kurzu Základy interní komunikace, v němž načerpáte spoustu praktických tipů. 

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru