Top vision

czen

Praktické řízení projektu

Ať už jste manažeři zkušení, ošlehaní větrem, začínající, či úplní nováčci, kteří se chtějí profesionálně rozvíjet v oblasti projektového řízení, podívejte se s námi na několik základních kroků při řízení projektu!

Abyste vůbec mohli začít nějaký projekt řídit, musíte jej sami vymyslet a stvořit. Životní cyklus takového projektu začíná už právě v hlavě. Nejprve si pořádně utřiďte myšlenky, a pak je neváhejte hodit na papír.

Dbejte na to, abyste měli jasně určený směr, kterým se váš projekt má ubírat, stejně tak jasně vytyčené cíle projektu. Máte-li alespoň zevrubnou představu o tom, jak by to celé mohlo dopadnout, jste připraveni vrhnout se na druhý krok – plánování projektu. Teď je na čase vytvořit si tým, který povedete do bitvy.

Vybrat tým, nastavit plán hry a vzhůru do boje!

Jmenujte projektového manažera, který povede projekt a bude motivovat projektový tým. Popřemýšlejte, jaké lidské a další zdroje bude projekt vyžadovat. Mějte na paměti také dodavatele, obchodní a jiné partnery.

Část plánování by se měla skládat z podrobnějšího naplánování provedení, financí a času, jinými slovy, jak by měl vypadat výsledek, za jak dlouho by ho mělo být dosaženo, a kolik to bude stát. Důslednost a preciznost cílů a zadání jednotlivých úkolů je opravdu důležitá. Průměrně vedené projekty se obvykle dělají příliš volně, nespecificky, a dost často proto končí neúspěchem. Je tedy potřeba věnovat plánovací části více času a rozhodně ji nepodceňovat.

Co bychom rovněž neměli podceňovat, jsou hodnotící kritéria. Každý projekt se na samém závěru musí vyhodnotit, a pokud si dopředu nestanovíme, podle čeho se bude hodnotit, vznikají před cílovou rovinkou zbytečné boje.

Dbejte na rozdělení úkolů

Velice důležitou součástí, která může ve změti připomínek a návodů zaniknout, je důkladné rozdělení úkolů mezi vaše spolupracovníky. Rozdělte dílčí projekty do menších, ty menší do ještě menších, a ty pak přerozdělte mezi jednotlivé členy vašeho týmu. Nastavte deadline a stiskněte startovací pistoli. Jedině tak bude práce všech jedinců opravdu efektivní. Myslete také na rezervy a rizika splnění úkolů.

Delegování je nezbytnou součástí každého manažera. Schopnost srozumitelně a rovnoměrně rozdělit úkoly mezi několik zaměstnanců nabývá důležitosti nejen tehdy, když odjíždíte na dovolenou, ale i během plánování a řízení projektu.

Rozhodně se nebojte dupnout si, naléhat na podřízené a vynutit si včasné a především řádné odevzdání dílčích úkolů.

Zpracovávání projektu je třeba kontrolovat v průběhu. Když už vám podřízený odevzdá úkol vypracovaný chybně, je pozdě. Proto na nic nečekejte, buďte otevřeni veškerým dotazům vašich spolupracovníků a provádějte důkladnou kontrolu, abyste měli pod palcem veškerou práci, která v rámci projektu právě probíhá.

Máte hotovo?

Máte sesbírány všechny vypracované úkoly? Potom je čas na závěrečnou revizi, zakončení a zhodnocení projektu. Věříme, že jste se se svým projektem vešli do nákladů, splnili vytyčené cíle a potěšili své nadřízené.

Tento jednoduchý návod samozřejmě nestačí k tomu, aby se z vás stal profesionál v oboru projektového řízení. Tyto základní myšlenky však dopodrobna rozvíjí náš kurz Základy projektového řízení lektorky Blanky Benešové, případně na navazující kurz Praktické řízení projektu s lektorkou Libuší Vitáčkovou, projektovou manažerkou se zkušenostmi z velkých korporátních společností, jako jsou například ČEZ, DHL nebo ING.

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru