Top vision

czen

Nové trendy v oblasti logistiky

Pojem logistika má svůj původ ve Francii, kde jej poprvé použil už v sedmnáctém století německý filosof G.W.Leibniz. Původní význam znamenal „umění logiky“, dnes se pojem logistika využívá především jako soubor činností, které vedou k tokům zboží či jiných druhů zásob od dodavatele k odběrateli.

Co je však méně známé, je pojem štíhlá logistika. Se štíhlou výrobou jsme se setkali téměř všichni a jsme schopni si představit celou řadu metod, které se v ní používají. Chápete správně, že stejně jako při výrobě, se i v logistice snaží vedení podniků začít s revizí současných postupů, najít efektivnější řešení, minimalizovat náklady a dělat jen takové činnosti, které jsou potřebné. Dělat je správně hned napoprvé, dělat je rychleji než všichni ostatní a samozřejmě při tom utrácet co nejméně finančních prostředků.

Čtveřice štíhlého podniku

Ke štíhlé výrobě a logistice patří i štíhlá administrativa a vývoj. Tato čtveřice tvoří tzv. lean enterprise, neboli štíhlý podnik. Tento termín přišel s „Lean revolucí“ v devadesátých letech minulého století v automobilovém průmyslu. Japonské podniky rozvíjely už od padesátých let zeštíhlovací metody, a tak dokázaly vyrábět automobily levněji, rychleji a lépe, než jejich západní konkurenti. I proto se koncem dvacátého století rozjela Lean horečka naplno i v Evropě.

Tyto metody postupně pronikají i do bank, nemocnic, obchodních řetězců i výrobních podniků.

Zde je potřeba dodat, že toto zeštíhlování nemá za primární cíl zbohatnutí podniku, ale spíše zvyšování výkonnosti, konkurenceschopnosti a efektivity.

Nové efektivní metody, které vám ušetří hromadu peněz

Štíhlé podniky primárně bojují proti plýtvání. Ve své nové politice se primárně snaží vyhnout se nezpůsobilým procesům, vyrábění vadných kusů, rozpracované výrobě a nevyužitým strojům.

Pokud se zaměříme čistě na štíhlou logistiku, v rámci této proměny je dost oblíbená metoda Kaizen, tedy systém neustálého zlepšování. Metodou zlepšování logistických procesů budiž tzv. milk run neboli rozvoz materiálu ze skladu po přesně určených logistických trasách s přesným harmonogramem dodávek. Pokud máme herní plán, můžeme jednoznačně zefektivnit celý proces rozvážení.

Jednou z moderních metod, která má původ kde jinde, než v Japonsku, je systém bezzásobové technologie Kanban. Odběratel nejprve pošle dodavateli objednávku, a ten až poté začíná s výrobou příslušných kusů, a tak nemusí odhadovat do budoucna poptávané množství výrobků, a vyhne se tak vyrábění na sklad.

Naučte se to u nás!

Chcete se o nových trendech v logistice a praktickém využití zmíněných metod dozvědět ještě více, načerpat inspiraci pro vlastní podnik a naučit se, jak zeštíhlit jeho logistiku? Navštivte náš kurz Nové trendy v oblasti logistiky s Janem Miksou a Tomášem Průžkem, odborníky na výrobu a logistiku.

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru