Top vision

czen

Mezinárodní certifikát zvýší váš kredit na trhu práce

Věděli jste, že Top Vision spolupracuje se společností International Education Society (IES)? K vybraným kurzům Top Vision tak můžete získat i mezinárodní certifikát IES, který vám pomůže prosadit se na mezinárodním, ale i tuzemském trhu práce. Přinášíme vám rozhovor se Zuzanou Zlámalovou, výkonnou ředitelkou IES.

 

Certifikujete vzdělávací instituce a jejich vzdělávací programy. Na základě jakých kritérií posuzujete jejich kvalitu? Co musí instituce splňovat?

Zaměřujeme se zejména na lektory, jejich praxi a odbornost, na skladbu vzdělávacích programů a na materiálně-technické vybavení. Dále nás zajímá, jak instituce zjišťuje spokojenost klientů, zda spolupracuje s firmami ve svém okolí nebo na mezinárodní úrovni. Dotazujeme se také na PR aktivity a hodnotíme i online komunikaci prostřednictvím webu a sociálních sítí.

Výsledkem certifikace je rating instituce na základě dvanáctibodové škály.

 

Stává se, že má vzdělávací instituce zájem o certifikaci, ale vy ji musíte odmítnout, protože neodpovídá vašim standardům?

Úroveň instituce se projeví v přiděleném ratingu. I začínající instituce mají šanci certifikaci získat, ale vzhledem k minimálním zkušenostem obdrží nejnižší rating. Nezávislé hodnocení je pro instituci důležitou zpětnou vazbou a zároveň motivací k dalšímu růstu.

Instituce prochází pravidelnou recertifikací, na základě které může být rating aktualizován.

 

Jak hodnotíte celkovou úroveň soukromých vzdělávacích institucí v ČR? Co třeba soukromé vysoké školy? V čem jsou lepší/horší než ty státní?

Myslím, že vzhledem k velké konkurenci, je úroveň soukromých vzdělávacích institucí hodně vysoká. V posledních letech zaznamenáváme velký nárůst nabídky manažerského vzdělávání, které se ale neřadí mezi akademické.

 

Jaké je povědomí o certifikátech IES u personalistů v ČR? Když například pošlu CV spolu s naskenovanými certifikáty IES, budou vědět, o co jde?

Certifikát je uplatňován po celém světě a myslím, že personalisté se s ním setkávají celkem běžně. Zahraniční i tuzemští HR specialisté nás také oslovují s žádostí o verifikaci IES certifikátu.

 

Co všechno se personalista z certifikátu dozví? Podrobný program kurzu? Počet vyučovacích hodin? Nebo pouze název absolvovaného kurzu?

Certifikát IES informuje prostřednictvím ratingového kódu o kvalitě instituce i vzdělávacího programu, délce studia a úrovni lektorského zajištění. Společně s IES certifikátem od začátku tohoto roku vydáváme také ICI certifikát kvality, který deklaruje klíčové znalosti a kompetence absolventa.

 

K získání certifikátu IES stačí absolvovat certifikovaný kurz, nebo je podmínkou i úspěšné splnění písemného testu / praktické zkoušky?

Pro nás je důležité, aby klient studium ukončil. Podmínky k získání certifikátu IES a ICI jsou plně v kompetenci vzdělávací instituce. Nehodnotíme znalosti absolventa, ale popisujeme úroveň vzdělávací instituce a vzdělávacího programu.

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru