Top vision

czen

Každé dva roky nová dovednost, každých pět nový job

Téma „long life learning” není úplně nové, objevovat se začalo už někdy v 70. letech minulého století. V současné éře čtvrté průmyslové revoluce a exponenciálních technologií je ale o hodně aktuálnější, než v minulosti. Říká se, že v současné době by se člověk měl každé dva roky naučit novou kompetenci a jednou za pět let by měl změnit povolání, aby se posunul k něčemu novému. A u České republiky, kde je více než 30% HDP tvořeno průmyslem a manuální prací, se to týká obzvlášť. Přesně to z nás totiž dělá kandidáta na zemi, která by měla celou svoji populaci, a tím i pracovní sílu, přeškolit.


Stále vznikají nové technologie a nový software, který musí být někdo schopen obsluhovat. Velká poptávka proto bude zejména po nových kompetencích z oblasti soft skills i hard skills. A obzvlášť se to týká lidí, kteří jsou ve střední části kariéry a mají tedy před sebou ještě dvacet, třicet let produktivního života. Právě ti o tom musí přemýšlet nejvíce. Vezměte si vývojáře aplikací, softwarové inženýry, odborníky na sociální média, to jsou profese, které tu ještě před dvaceti lety nebyly. A za patnáct let už možná nebudou zase. Je tedy nutné se připravovat na to, že budu možná nucen totálně otočit svoji kariéru a naučit se něco nového.


Připravme se, že každý bude muset vzít sebevzdělávání do vlastních rukou. A v tom bude zásadní role korporátního vzdělávání, ať už se jedná o EDUA Group nebo samotné firmy, které se musejí změnit v „učící se organizace”. Nejde totiž neustále jen nabírat nové lidi, protože ti stávající už nestíhají. Mnohem důležitější je část svého personálu přeučovat do nových kompetencí.


A které obory a odvětví osobně považuji v tomto ohledu za nejperspektivnější? Jsou to řešení problémů a pak kreativita, což je vlastně schopnost asociovat. Toho jsme schopní, když toho známe hodně z různých oblastí a dokážeme napojovat věci, které na první pohled vypadají jako nepropojitelné. Patří sem ale rozhodně i učení empatie a práce s lidmi, protože toho chaosu v práci bude spíš více než méně a bude nutné se s těmito situacemi umět vypořádat. Obzvlášť v leadershipu.

 

David Vrba, generální ředitel EDUA Group

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru