Top vision

czen

Jak rozpoznat lež?

Lež dělá život lháře jednodušším, ale život všech ostatních problematičtějším. Každé tvrzení může být pravda, nebo nepravda. Abychom rozpoznali lež, je nutné porozumět neverbálním projevům, protože právě ty lháře většinou prozradí.

 

1. Definujte BASELINE

 

Každý člověk má svůj typický způsob projevu, který je pro něj přirozený. Říká se mu baseline a můžeme ho pozorovat v obvyklých situacích, v nichž se člověk cítí komfortně. Baseline určíme tak, že budeme klást podezřelé osobě nevinné neutrální otázky. Mohou se týkat počasí nebo divadelního představení nebo interiéru restaurace.

 

2. Soustřeďte se na HOT SPOTS 

 

Pokud jste již dostatečně navnímali baseline, položte první otázku, u níž předpokládáte lživou odpověď. Sledujte, jestli se základní způsob projevu změnil.

 

Co dělají oči? Upřeně na vás zírají, nebo uhýbají všemi možnými směry? Změnila se síla hlasu, tempo řeči, větná melodie nebo struktura vět? Všechny rozdíly lze označit za hot spots neboli varovné signály. Tyto signály nemusí nutně znamenat lež, značí však nervozitu. Vypadá to, že vaše otázky dotyčné osobě nejsou příjemné.

 

3. Sledujte MIKROVÝRAZY

 

Lháři se mohou snažit tvářit neutrálně, ale to, co je obvykle prozradí, jsou právě mikrovýrazy. Jsou to vůlí neřízené projevy, které se náhle objeví. Může jít například o zrychlené dýchání nebo nadměrné mrkání. 

 

4. Identifikujte OBRANNÉ MECHANISMY 

 

Pokud se lhář cítí v ohrožení, může se uchýlit k některé z obranných strategií. Nejtypičtější z nich jsou útěk a útok.

 

Útěk spočívá v ignorování tématu, o němž hovoříte, a ve snaze neustále odbíhat k tématům jiným. Útok spočívá v obviňování vaší osoby z toho, že jste paranoidní nebo protivní. Tyto úhybné manévry napovídají, že se lhář vyhýbá odpovědi.

 

5. Položte PŘÍMOU OTÁZKU

 

Lhát na přímou otázku není vůbec jednoduché. Lháři tak mohou odpovídat vyhýbavě a tím se prozradit.


Všechny nás v podstatě zajímá odpověď na jedinou otázku: UDĚLAL JSI TO? Vyhýbavá odpověď může mít nejrůznější podobu: Proč bych to dělal? Jak bych to asi tak udělal? Nemám k tomu přece nejmenší důvod.

 

Odhalte lháře v pravý čas! Osvojte si užitečné techniky v kurzu Detektor lži s Danielem Štroblem

 

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru