Top vision

czen

Jak na výběr dodavatele?

Výběr dodavatele je hlavní náplní práce nákupčího. I nejlepší obchodní a marketingové strategie mohou být zmařeny, když vybereme nekompetentního dodavatele. Kvalita nakoupených surovin ovlivní kvalitu prodávaných výrobků. A tím i zisk. Podmínkou úspěchu je dostatek informací od interních klientů, dostatek času na vyhodnocení a výběr dodavatele a dostatečné dovednosti nákupčích.

 

1. FAKTOR: Získejte INFORMACE

 

Spouštěčem nákupního procesu je nákupní požadavek, který obsahuje popis toho, co se má objednat, v jakém množství a v jakém termínu. Výběr dodavatele už je věcí nákupčího. Je však výrazně ovlivněn formulací nákupního požadavku.

 

Forma a obsah nákupního požadavku rozhoduje například o tom, kolik budeme mít k dispozici potenciálních dodavatelů. Pokud je připraven tak, že směřuje k jednomu dodavateli, a navíc má pro toho dodavatele nevýznamnou hodnotu, tak se můžeme stavět na hlavu, ale možnosti budou minimálně omezené,” říká Karel Otýs, lektor, který vede kurzy pro nákupčí ve společnosti Top Vision.

 

Vyjednávání s interními klienty má nejméně stejnou důležitost jako vyjednávání s dodavateli. Karel Otýs potvrzuje, že vůbec nejdůležitější je komunikace s interním klientem, který do nákupu požadavky posílá. Když ho pro řešení nezískáme, tak je neúspěch zaručen.”

 

2. FAKTOR: Získejte ČAS

 

Důležité je také mapovat si aktuální i budoucí potřeby nákupu, a to co nejpřesněji a včas. Smyslem je vyvarovat se nahromadění prioritních požadavků, které musí být řešeny neprodleně, protože už včera bylo pozdě. Potom se jich totiž může nakupit tolik, že prioritně být řešeny ani nemohou.

 

Na posouzení dodavatele už nezbývá dost času. Není výjimkou, že je přijata hned první předložená nabídka. Nakupuje se co nejrychleji, ale ne co nejlevněji.

 

Proto je nutné nákup plánovat. To znamená provádět spend analýzu, třídění komodit a dodavatelů, vyhledávat a prověřovat nové dodavatele bez přímé souvislosti s nákupním případem. A vytvářet si předem komoditní strategie. Pak i při omezeném čase na výběr snížíme jeho pracnost a vytvoříme předpoklad pro kvalitnější výsledek. Budeme připraveni,” uvádí Karel Otýs.


3. FAKTOR: Získejte DOVEDNOSTI

 

Vše ostatní závisí na dovednostech nákupčích, ať už analytických nebo vyjednávacích. Pokud se chcete dozvědět, jak vybrat toho nejlepšího dodavatele, přihlaste se do kurzu Karla Otýse Výběrová řízení a poptávky v nákupu. Poznáte řadu metod výběru dodavatelů, naučíte se efektivně hodnotit nabídky, pochopíte, jak zvolit a realizovat správný postup při výběru dodavatele a seznámíte se s možnostmi elektronického výběrového řízení, e-aukcí a e-poptávek.

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru