Top vision

czen

Trendy ve výběru dodavatelů

Výběr vhodného dodavatele má velkou váhu, protože špatné rozhodnutí se vám může nejen prodražit, ale také vás dostat do nepříjemných situací. Například nedodržení termínů ze strany dodavatele bude mít nutně negativní dopad na váš byznys.

Při výběru dodavatele je třeba brát v úvahu desítky faktorů, jimiž jsou: cena a platební podmínky, dodací lhůta, kvalita dodávaných výrobků, ochota dodavatele, rychlost reakce na mimořádné objednávky, balení dodávaných výrobků, zabezpečení proti poškození při přepravě, postup při reklamaci, celní povinnost...

Faktory výběru dodavatele

V současnosti bychom našli jen velmi málo dodavatelů s monopolním postavením na trhu. Ve většině případů tak máme na výběr z několika tuzemských i zahraničních dodavatelů. Rozhodnutí můžeme udělat na základě několika faktorů:

To první, co nás ve většině případů zajímá, je cena. Vedle pořizovacích nákladů bychom si však měli zjistit také platební podmínky. Především splatnost faktur musí odpovídat datu, k němuž budeme mít peníze k dispozici.

Stabilní finanční situace dodavatele je příslibem stabilní dlouhodobé spolupráce. Ekonomickou situaci podniku můžeme posuzovat podle výročních zpráv, podle podílu na trhu nebo podle struktury zákazníků.

Důležitým kritériem výběru jsou i logistické služby poskytované dodavatelem. Je potřeba brát v úvahu lokaci podniku dodavatele, termíny pro vyřízení objednávek a dodání zboží, stejně jako balicí, přepravní a další služby.

Vzhledem k rychlým změnám na trhu je vhodné prozkoumat postoj dodavatele k vývoji výrobků. Mohlo by nás zajímat, jestli podnik spolupracuje s výzkumnými ústavy nebo s vysokými školami.

Rozhodujícím faktorem jsou také výrobní možnosti dodavatele. Měli bychom si zjistit, jaká je výrobní kapacita podniku, kolik má výrobních linek apod.

Dodavatel musí dále splňovat naše nároky na kvalitu. Posuzujeme například procentuální podíl vadných výrobků z celkového dodaného množství nebo jiné ukazatele.

Důležitá pro nás může být také informační gramotnost dodavatele a jeho schopnost vstupovat do elektronických výběrových řízení. Stále více nákupů se dnes uskutečňuje prostřednictvím e-poptávek nebo e-aukcí.

Vyhodnocování a výběr dodavatele je dlouhý proces. Pokud se na něj chcete důkladně připravit, přijměte pozvání do kurzu Výběrová řízení a poptávky v nákupu

e-book Plánujte

Plánujte

Naučte se lépe si naplánovat pracovní týden tak, aby Vám zbyl čas na osobní záležitosti. Stáhněte si náš eBook zdarma a pusťte se do toho.

nahoru