Top vision

czen

SOCIAL SELLING: Jak (se) prodat ve 21. století?

Nakupování se dnes odehrává stále více online. Sociální sítě fungují podobně jako výkladní skříně, kde se mohou zákazníci dozvědět vše o vás, o vaší firmě i o vašich produktech a službách.

 

S proměnou nákupního procesu se mění i strategie prodeje. SOCIAL SELLING propojuje klasický obchod s prvky online marketingu. Vše se přenáší do online světa. A obchod také.

 

Rozdíl mezi SOCIAL SELLINGEM a SOCIAL MARKETINGEM spočívá v tom, že marketing oslovuje davy, zatímco sales se soustředí na jednotlivce. Deset vysoce personalizovaných zpráv zacílených na deset konkrétních klientů totiž může mít daleko větší dopad než jeden univerzální mail odeslaný do tisíce elektronických schránek. Ten se obvykle neplánovaně ocitne v potupné kategorii spam.

 

Online prostředí je ideální platformou pro networking. Umožňuje vám propojit se s potenciálními zákazníky. LinkedIn, Twitter, Facebook nebo Instagram vás dokážou zviditelnit, aby se o vás klienti dozvěděli, a současně vám dovolí vyhledávat a kontaktovat přímo vaši cílovou skupinu.

 

Navazování obchodních kontaktů nebylo nikdy jednodušší. Už nemusíte korzovat a nuceně konverzovat na společenských akcích, ani telefonovat neznámým lidem, kteří na hovor s vámi nikdy nemají čas. Nejspíš proto, že i vy jste pro ně naprosto neznámí a o vaší společnosti taky nikdy neslyšeli. Pokud však potenciální klienty oslovíte prostřednictím sociálních sítí, dáte jim k nahlédnutí i váš profesionální profil. Už pro ně nebudete nikdo. Rozhodně budete někdo. 

 


SOCIAL SELLING není snahou o uzavření dílčího obchodu. Je spíše budováním dlouhodobých obchodních vztahů založených na důvěře ve vás a váš brand. Vztahy vždy byly a vždy budou základem pro uskutečnění obchodu. Zákazník je věrný své značce pouze a právě tehdy, když k ní má pozitivní citový vztah.

 

Můžete se však skutečně dostat do srdcí a do peněženek zákazníků prostřednictvím počítače? Můžete. Sociální sítě dokážou vyprávět příběhy. Díky Instagramu můžete sdílet třeba příběh vašeho produktu. První foto - plech s upečenými muffiny. Druhé foto - krabice s muffiny v autě. Třetí foto - muffiny na poradě manažerů.    

 

S pomocí sociálních sítí si také můžete budovat reputaci odborníka. Můžete publikovat videa, články, infografiky nebo statistiky. Zákazníci dnes běžně využívají sociální sítě k tomu, aby se rozhodli, co si koupí a od koho si to koupí. Prezentujte se tedy tak, jak si přejete být v očích zákazníků viděni.

 

A protože sales je hlavně o číslech, podívejte se i na statistiky (zdroj): 

 

Téměř 90 % zákazníků získává informace o budoucím nákupu v online prostředí.

 

72 % B2B zákazníků využívá sociální sítě při výběru nového dodavatele. 

 

Chcete se dozvědět, jak nakopnout B2B prodej na sociálních sítích? Kurz Social Selling je tady právě pro vás. 

Komentáře

400 000,00 úvěr k dispozici
22.1.2019

Jsem Agent na certifikované úvěrové společnosti, která úvěr nabízí úvěr na majitele podniku, stavební firmy a jednotlivce, kteří nebudou výchozí v splátky. Doba zpracování úvěru není delší než tři pracovní dny, které mohou žadatelé požádat prostřednictvím e-mailu správce společnosti: enquiries@primelenders.org
Upřímně
Agent


Gulf investment international group
18.1.2019

Máte potíže s přístupem k úvěru od banky? vaše žádost byla odmítnuta na několika
  úvěrové aplikace a dostane vás frustrovaný?
Nemusíte se obávat, protože společnost Gulf International Loans & Investments Inc je zde, aby vám poskytla
úvěru, o který žádáte.
Gulf International půjčky a investice Inc, je snadno k dispozici
s požadovanou půjčkou. Jsme legitimní, spolehliví a garantováni
úvěrové instituce. Jsme nejlepší, pokud jde o rychlé zpracování úvěrů a samozřejmě
naše úroková sazba činí 2%. Poskytujeme půjčky v rozmezí 50 000 až 900 000,00 USD.
Kontaktujte nás nyní prostřednictvím našeho e-mailu (info@gulfnationalassets.com nebo nás navštivte www.gulfnationalassets.com)
Mluvte s některou z našich zákaznických jednotek pro další dotazy na +35723000149. Budeme očekávat
vy a Vaše spokojenost a finanční úspěch je naším cílem a vaše spolupráce s námi bude dobrou zkušeností.

zenith group
17.1.2019


Have you being having difficulty in accessing loan from the bank? has your request been turned down on several
loan applications and you feel so frustrated?
You don't need to worry because Zenith creditors & Investments Inc is here to give you
that loan you have being applying for.
Zenith creditors & Investments Inc, is readily available to provide
you with the requested loan. We are legitimate, reliable and guranteed
loan institution. We are the best when it comes to quick loan processing and of course
our interest rate is 2.5 %. We give loans ranging from $100,000.00 to $1,000,000.00.
Contact us now via our email (zenithgroupcredit@gmail.com)
Speak with one of our customer units for more inquiries on +35723000149. We will be expecting
you, and Your satisfaction and financial success is our goal and your cooperation with us will be a good experience.

Nový komentář

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jeho používáním s tím souhlasíte.

nahoru