Top vision

czen

SOCIAL SELLING: Jak (se) prodat ve 21. století?

Nakupování se dnes odehrává stále více online. Sociální sítě fungují podobně jako výkladní skříně, kde se mohou zákazníci dozvědět vše o vás, o vaší firmě i o vašich produktech a službách.

 

S proměnou nákupního procesu se mění i strategie prodeje. SOCIAL SELLING propojuje klasický obchod s prvky online marketingu. Vše se přenáší do online světa. A obchod také.

 

Rozdíl mezi SOCIAL SELLINGEM a SOCIAL MARKETINGEM spočívá v tom, že marketing oslovuje davy, zatímco sales se soustředí na jednotlivce. Deset vysoce personalizovaných zpráv zacílených na deset konkrétních klientů totiž může mít daleko větší dopad než jeden univerzální mail odeslaný do tisíce elektronických schránek. Ten se obvykle neplánovaně ocitne v potupné kategorii spam.

 

Online prostředí je ideální platformou pro networking. Umožňuje vám propojit se s potenciálními zákazníky. LinkedIn, Twitter, Facebook nebo Instagram vás dokážou zviditelnit, aby se o vás klienti dozvěděli, a současně vám dovolí vyhledávat a kontaktovat přímo vaši cílovou skupinu.

 

Navazování obchodních kontaktů nebylo nikdy jednodušší. Už nemusíte korzovat a nuceně konverzovat na společenských akcích, ani telefonovat neznámým lidem, kteří na hovor s vámi nikdy nemají čas. Nejspíš proto, že i vy jste pro ně naprosto neznámí a o vaší společnosti taky nikdy neslyšeli. Pokud však potenciální klienty oslovíte prostřednictím sociálních sítí, dáte jim k nahlédnutí i váš profesionální profil. Už pro ně nebudete nikdo. Rozhodně budete někdo. 

 


SOCIAL SELLING není snahou o uzavření dílčího obchodu. Je spíše budováním dlouhodobých obchodních vztahů založených na důvěře ve vás a váš brand. Vztahy vždy byly a vždy budou základem pro uskutečnění obchodu. Zákazník je věrný své značce pouze a právě tehdy, když k ní má pozitivní citový vztah.

 

Můžete se však skutečně dostat do srdcí a do peněženek zákazníků prostřednictvím počítače? Můžete. Sociální sítě dokážou vyprávět příběhy. Díky Instagramu můžete sdílet třeba příběh vašeho produktu. První foto - plech s upečenými muffiny. Druhé foto - krabice s muffiny v autě. Třetí foto - muffiny na poradě manažerů.    

 

S pomocí sociálních sítí si také můžete budovat reputaci odborníka. Můžete publikovat videa, články, infografiky nebo statistiky. Zákazníci dnes běžně využívají sociální sítě k tomu, aby se rozhodli, co si koupí a od koho si to koupí. Prezentujte se tedy tak, jak si přejete být v očích zákazníků viděni.

 

A protože sales je hlavně o číslech, podívejte se i na statistiky (zdroj): 

 

Téměř 90 % zákazníků získává informace o budoucím nákupu v online prostředí.

 

72 % B2B zákazníků využívá sociální sítě při výběru nového dodavatele. 

 

Chcete se dozvědět, jak nakopnout B2B prodej na sociálních sítích? Kurz Social Selling je tady právě pro vás. 

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru