Top vision

czen

Organizace orientované na data

Nastal čas, aby se organizace transformovaly na datovou kulturu, protože právě data jim mohou dát křídla. Data pomáhají přesněji definovat problémy a jejich analýza umožňuje vidět věci v souvislostech. Lidé s datovým myšlením nepřijímají intuitivní rozhodnutí. Provádějí inovace, které se opírají o důkazy. 

 

Data jsou důležitým aktivem společnosti 

Data představují důležité aktivum každé společnosti. Organizace, které jsou si toho vědomy, data shromažďují, investují do technologií a analytických talentů. Dovedete si představit, že bychom neměli k dispozici žádná data související s pandemií covid-19? Neměli bychom přehled ani o počtu pozitivně testovaných, ani o počtu vyléčených, ani o rizikových skupinách, ani o příznacích této nemoci? Práce s daty by měla být jádrem každé organizace. 

Jsou společnosti, které se řídí daty, a společnosti, které to o sobě pouze tvrdí. Ty druhé používají Business Intelligence pouze k tomu, aby ospravedlnily kroky, které hodlají udělat. Jejich rozhodnutí nejsou postavena na datech. Naopak. S daty je záměrně manipulováno, aby se zamaskovaly chybné kroky.  

 

Transparentní firemní kultura 

Pro organizace orientované na data je důležitá transparentnost a sdílení informací. Všechny informace jsou přístupné všem, což lidem dává holistický pohled na fungování firmy. Nestačí vidět jen výsledky vlastního oddělení, je potřeba podívat se, v jaké synchronicitě dílčí oddělení pracují. Data musí být vždy kompletní! Tím může být dosaženo snížení nákladů a zvýšení zisku. 

 

Změna není snadná, ale je nutná  

Společnosti se silnými kulturami orientovanými na data mají vrcholové manažery, kteří jsou schopni nastavit novou normu, že rozhodnutí musí být zakotvena v datech a že na tom není nic zvláštního. Tato praxe se musí šířit od vedení směrem dolů. Zaměstnanci, kteří chtějí být bráni vážně, musí s vedením komunikovat v jazyce dat. 

Změna nikdy nepřijde snadno. Největší překážky přenesení dat do DNA firmy nejsou technické, ale duševní. Nutný je posun v myšlení lidí. Zaměstnanci však časem uvidí výhody integrace dat do svých individuálních priorit, což povede k postupné transformaci organizace. 


Automatizace v reportingu 

Důležité je, aby zaměstnanci netrávili zbytečně mnoho času získáváním dat a zpracováváním reportů. K tomu už dnes slouží počítačové programy, například Microsoft Power BI, který snadno propojíte s firemními systémy, které už používáte. Díky tomu budete mít všechny informace přehledně na jednom místě. Přijďte se o tom přesvědčit do kurzu Microsoft Power BI - chytrá tvorba reportů. Vytvoříte si své první reporty a objevíte nové funkce, které v Excelu nenajdete.

Další články

e-book Plánujte

Plánujte

Naučte se lépe si naplánovat pracovní týden tak, aby Vám zbyl čas na osobní záležitosti. Stáhněte si náš eBook zdarma a pusťte se do toho.

nahoru