Top vision

czen

MEETUP: Synergogika není zaklínadlo

Březnová inspirativní snídaně v HubHub představila tak trochu záhadný pojem: SYNERGOGIKA. A ačkoliv se nejedná o magii, účastníci se mohli prakticky přesvědčit o tom, že 1 + 1 > 2 nebo že 1 + 1 + 1 + 1 > 4. Výsledek synergicky působících složek je totiž vždy větší než souhrn účinků jednotlivých složek, které mohou působit i proti sobě navzájem.

Kouč Petr Mateřánka vysvětlil, jak funguje SYNERGOGIKA, moderní metoda, s níž lze dosáhnout rychlých a zároveň trvalých změn v myšlení a chování lidí a tím ovlivnit nejen výkonnost jednotlivců, ale i výsledky celých týmů. Můžete mít totiž ten nejlepší nápad na světě i tým skvělých lidí, ale pokud mezi nimi nebude fungovat synergie a spolupráce, váš projekt s velkou pravděpodobností zůstane jen na papíře. Kreativita bez exekutivy nikam nevede.SYNERGOGIKA spočívá v učení se z vlastních zkušeností, které jsou získávány v průběhu práce ve skupině. Hlavním principem je absence vševědoucího učitele. Účastníci vzdělávacího procesu se učí od sebe navzájem. Skupina poskytuje jednotlivci otevřenou zpětnou vazbu, která se stává základem pro jeho sebereflexi a seberozvoj.A jak probíhá celý proces v praxi? Účastníci jsou rozděleni do pracovních skupin, v nichž řeší úkoly simulující reálné pracovní situace. Po provedení dílčího úkolu se všechny týmy setkávají, vyhodnocují své výsledky a srovnávají své výkony. Následně se provede reflexe skupinové spolupráce: Co se povedlo a co se nepovedlo? Proč se to povedlo a proč se to nepovedlo? Jak aktivně se jednotliví členové týmu zapojili do řešení úkolu? Jak se jim dařilo překonávat vzájemné neshody?Účastníci v průběhu týmové práce projevují své typické vzorce chování. Pokud je skupina hodnotí jako nefunkční, dává to najevo. Tato forma zpětné vazby umožňuje jednotlivci vidět své vlastní jednání více objektivně. To je dobrý základ pro změnu dosavadních pracovních návyků. Účastníci tak získávají praktickou zkušenost s tím, jak jejich chování ovlivňuje kvalitu výsledku celé skupiny. Současně platí, že to, co si lidé sami vyzkouší a na co si sami přijdou, to si pamatují déle. Poznatky tohoto typu pro ně mají i vyšší hodnotu.SYNERGOGIKA je vhodná pro organizace, které chtějí ovlivnit dosavadní návyky a postoje svých lidí, nebo chtějí rozvíjet spolupráci uvnitř firmy. Změny, kterých je dosaženo za využití této metody jsou nejen rychlé, ale současně i dlouhodobé.

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru