Top vision

czen

Manažerské trendy pro rok 2019

Jaké trendy v managementu a leadershipu můžeme očekávat v roce 2019? V jakých oblastech by se měli manažeři více vzdělávat? Na tyto otázky odpovídá Svatava Dohnalová, která ve společnosti Top Vision vede tým lidí, s nímž vymýšlí a vytváří obsah vzdělávacích kurzů, konferencí a nově i webinářů. 


Pozorujete ve firmách nějaké posuny nebo trendy týkající se způsobu řízení lidí?

 

Ano, v posledních letech se dá určitě mluvit o razantních změnách v práci manažerů. Řada firem přechází na rozdílný způsob řízení a týmové spolupráce. Dříve byl klasický manažer zvyklý samostatně rozhodovat, určovat termíny. Nyní se zodpovědnost často přesouvá na samotný tým a manažer vystupuje spíše v roli kouče a podporovatele než vůdce.


Je pro manažery těžké se s takovými změnami vyrovnat?


Nepochybně to na ně klade velké nároky, co se týče jejich dalšího vzdělávání a flexibility. Hodně to souvisí s takzvaným agilním řízením, které se v posledních dvou třech letech v Česku rozšířilo i mimo sektor IT. Některé firmy přešly na agilní styl řízení zcela, jiné z něj implementují pouze některé principy. Každopádně pokud bych měla českým manažerům doporučit, jakým směrem se v roce 2019 vzdělávat, agilita by byla na jednom z prvních míst.


V čem jsou hlavní výhody agilních principů?


V efektivitě a flexibilitě, možnosti rychlých změn na základě posouvajících se preferencí zákazníků. A dále v tom, že členové týmu se daleko více zapojují do rozhodování a mají možnost se učit z vlastních chyb, které jsou považovány za přirozenou součást celého procesu.


Jaké další trendy byste zmínila?


Manažeři se stále více inspirují podnikatelským myšlením. Podnikatelé jsou skvělí v tom, jak přistupují k řešení problémů. Rychle vidí alternativy, nebojí se rizika, budují vztahy i sítě a pro řadu manažerů tak mohou být skvělou inspirací. Dále bych zmínila tzv. Energy management.


Ten spočívá v čem?


Jde o efektivní práci s vlastní energií. Dříve se hodně řešil především time management, ten ale není efektivní, pokud jsme ve vyhrazený čas unavení a bez energie. Klíčovou roli v tom mohou hrát nesprávné pohybové vzorce, které většina z nás používá. Naše tělo pak potřebuje vynaložit na své fungování mnohem větší množství energie. Výsledkem může být horší soustředění, únava a nedostatečná produktivita... 


Zařazujete tyto moderní trendy i do nabídky Top Vision?


Určitě. V příštím roce u nás můžete absolvovat kurzy agilních přístupů a metodik, připravujeme také kurz Energy managementu a trendy jako zmíněné podnikatelské myšlení zařazujeme do již probíhajících kurzů. 

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru