Top vision

czen

Kdo je ten nejlepší učitel? VÁŠ TÝM!

Odpovědnost a angažovanost pracovníků, stejně jako jejich schopnost spolupráce, jsou pro firmu jednoznačnou konkurenční výhodou. Ale jak k nim dospět, když je nemáte? Zvláště u zkušených zaměstnanců, kteří už mají své zafixované postoje a své zautomatizované způsoby práce, se změna zdá být nemožná. 

 

Existuje moderní metoda, která dokáže dosáhnout rychlých a zároveň trvalých změn v myšlení a chování lidí a tím ovlivnit jak výkonnost jednotlivců, tak i výsledky celých týmů. Tou metodou je SYNERGOGIKA. 

 

JAK SYNERGOGIKA FUNGUJE? 

 

SYNERGOGIKA spočívá v učení se z vlastních zkušeností, které jsou získávány v průběhu práce ve skupině. Hlavním principem je absence vševědoucího učitele. Účastníci vzdělávacího procesu se učí od sebe navzájem. Skupina poskytuje jednotlivci otevřený feedback, který se stává základem pro jeho sebereflexi a seberozvoj.  

 

A jak probíhá celý proces v praxi? Účastníci jsou rozděleni do pracovních skupin, v nichž řeší úkoly simulující reálné pracovní situace. Po provedení dílčího úkolu se všechny týmy setkávají, vyhodnocují své výsledky a srovnávají své výkony. Následně se provede reflexe skupinové spolupráce: Co se povedlo a co se nepovedlo? Proč se to povedlo a proč se to nepovedlo? 

 

Účastníci v průběhu týmové práce projevují své typické vzorce chování. Pokud je skupina hodnotí jako nefunkční, dává to najevo. Tato forma feedbacku umožňuje jednotlivci vidět své vlastní jednání více objektivně. To je dobrý základ pro změnu dosavadních pracovních návyků. 

 

 

 

PROČ SYNERGOGIKA FUNGUJE? 

 

Účastníci získávají praktickou zkušenost s tím, jak jejich chování ovlivňuje kvalitu výsledku celé skupiny. Skupina poskytuje otevřenou zpětnou vazbu, kterou v reálném světě obvykle nedostáváme. Více očí více vidí. Díky otevřenému feedbacku si může každý uvědomit svůj současný styl fungování. 

 

SYNERGOGIKA vychází z myšlenky LEARNING BY DOING. Obecně platí, že to, co si sami vyzkoušíte a na co si sami přijdete, to si pamatujete snadno a trvale. Když si něco poslechnete nebo přečtete a uděláte si výpisky, nedosáhnete tak vysokého účinku.

 

KDE SYNERGOGIKA FUNGUJE?


SYNERGOGIKA je vhodná pro organizace, které chtějí ovlivnit dosavadní návyky a postoje svých lidí, nebo chtějí rozvíjet spolupráci uvnitř podniku. Změny, kterých je dosaženo za využití této metody jsou nejen rychlé, ale současně i dlouhodobé. 

 

SYNERGOGIKA se úspěšně využívá například v krizovém tréninku posádek letadel nebo v tréninku manažerského řízení. V českém prostředí tuto metodu využily společnosti Bosch, Gillette, OBI, Globus, Spinoco, Velux a další.

 

e-book Plánujte

Plánujte

Naučte se lépe si naplánovat pracovní týden tak, aby Vám zbyl čas na osobní záležitosti. Stáhněte si náš eBook zdarma a pusťte se do toho.

nahoru