Top vision

czen

HR meetup: o lidech a datech

Jak velká je vzdálenost mezi HR a IT? Jsou tyto dva světy skutečně neslučitelné? Večerní HR meetup v Top Vision dokázal, že mezi oběma oblastmi můžeme najít průnik. O tom, jak pracovat s daty a s informačními systémy v personalistice promluvil Jan Pavelka, který kdysi přešel z IT do HR.

 

Proč sbírat data? Jaká data? A co s nimi dělat?

 

V době, kdy na trhu práce převažuje nabídka nad poptávkou a firmy se přetahují o talenty, vzrůstá význam HR oddělení. HR manažeři plánují nové firemní strategie, které předkládají vedení. Při prezentování návrhů je potřeba opírat se o statistická data, protože bez dat nebudete nikdy dost přesvědčiví. Majitelé ani vrcholoví manažeři se nemohou spoléhat na vaši intuici. 

 

Stupeň HR inteligence roste se sofistikovaností statistických nástrojů. Se schopností analyzovat data stoupá i význam HR pro byznys. Analýza dat nám umožňuje vidět více než to, co se ve firmě právě děje.

 

BENCHMARKY nám poskytují přehled, jak se společnost vyvíjela v průběhu let. Můžeme si tak srovnat současný stav s předchozími roky. Tabulky a grafy nám názorně ukážou, zda jsme na tom dnes lépe nebo hůře.

 

DASHBOARDY nám dávají náhled na KPIs (Key Performance Indicators), pomáhají nám nacházet souvislosti a odpovídají na otázku: „Proč?”

 

PRŮZKUMY nám sbírají data, která personální systémy neposkytují. Pokud potřebujeme proniknout do problému hlouběji, přichází čas na populární anonymní dotazník. 

 

Analýza dat má význam především pro PREDIKCI. Bez dat je totiž opravdu těžké odhadnout budoucí vývoj. 

 

Vše v jednom!

 

Velké společnosti personální systémy používají. Většinou však využívají jeden systém k administraci náboru, jiný systém k administraci mezd, jiný systém k administraci vzdělávání atd. Data jsou tak roztříštěna v několika systémech. O výhodách komplexního HCM (Human Capital Management) systému hovořil Čestmír Rybka.

 

Spravovat data v jediném systému je jednodušší a současně i méně nákladné. Velké společnosti nyní poptávají právě personalisty, kteří umí pracovat s některým ze tří největších HCM systémů (Workday, SuccessFactors, Cornerstone OnDemand). Velkou výhodou těchto personálních systémů je však především to, že všechna data jsou zasazena v kontextu.

 

Když se naučíme s daty pracovat, pochopíme, že data dokážou vyprávět poutavé lidské příběhy. 

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru