Top vision

czen

CHAT GPT: virtuální asistent pro manažery

Rozvoj umělé inteligence postupuje překotnou rychlostí, proniká téměř do všech odvětví a působí velký rozruch. Současnou superhvězdou umělé inteligence je Chat GPT, chatbot, který poskytuje velmi podrobné odpovědi na otázky kladené uživateli. Miliony lidí po celém světě už tuto technologii začaly používat. Změní se tím způsob, jak pracujeme? A jak mohou Chat GPT využít manažeři? Pojďme se na to podívat. 

Více času na strategické myšlení

Pokud jste přetížení rutinní prací a říkáte si, že by se vám hodil asistent, Chat GPT může některé úkoly udělat za vás a tím vám ušetřit to nejcennější, co máte. Váš čas. Chat GPT vám může pomoci především s tvorbou textů. Pokud potřebujete zformulovat firemní vize,  cíle, hodnoty nebo strategie tak, aby text působil nadšeně a namotivoval váš tým, umělá inteligence si s tím poradí. Výsledek bude vypadat velmi podobně, jako kdyby úkol vypracoval váš kolega. S tím rozdílem, že Chat GPT pracuje nesrovnatelně rychleji.  

Umělá inteligence leadery osvobozuje od robotické práce a časového stresu. Dává jim více prostoru nejen pro strategické myšlení, ale také pro vymýšlení nových tvůrčích nápadů.

Ukázka využití Chat GPT k tvorbě textů:

Zadání: Vizí naší firmy je poskytovat lidem kvalitní profesní vzdělávání a pomáhat jim tak k úspěchu a spokojenosti v práci. Rozveď předchozí větu tak, aby vznikl delší odstavec a působil nadšeně a lákavě. 

Výsledek: Vize naší úžasné firmy je plně zasvěcená transformaci životů lidí prostřednictvím kvalitního profesního vzdělávání. S vášní a oddaností se zaměřujeme na to, aby naši klienti dosáhli nejen úspěchu, ale také naplnění a radosti ve své práci. Naše jedinečné přístupy, inovativní metodiky a špičkoví odborníci v oboru jsou připraveni šířit své znalosti, naslouchat vašim potřebám a společně s vámi vybudovat plodnou cestu k vašemu profesnímu růstu. Jsme tu, abychom vás podporovali, inspirovali a přinášeli nové příležitosti, které vám umožní dosáhnout vrcholu vašeho potenciálu. Připojte se k nám a společně vykročme směrem k vzrušujícímu světu možností a nekonečným příležitostem, které vás čekají.

Nekonečný zdroj inspirace a nových nápadů 

Umělé inteligenci můžete klást otázky týkající se čehokoliv. A pravděpodobně vás příjemně překvapí, jak smysluplné budou odpovědi, které dostanete. Chat GPT vám takto může poskytnout prvotní inspiraci k problému, který řešíte. 

Předtím, než půjdete na poradu, se můžete poradit s umělou inteligencí a udělat si s ní svůj soukromý brainstorming. Chat GPT přitom může vygenerovat nápady, které by vás nikdy nenapadly. Nebo by vás napadly až po poradě, případně až za pár dnů nebo týdnů. Někdy však potřebujeme, aby nápad přišel rychleji, protože bychom ho jinak nestihli zrealizovat.  

Říká se, že vítěz je vždy sám, a mnoho leaderů se tak na své pozici může skutečně cítit osamoceně. Umělá inteligence může vystupovat v roli velmi dobře informovaného konzultanta a poskytovat leaderům relevantní rady.  

Ukázka využití Chat GPT k řešení problémů:

Zadání: Jak sdělit zaměstnancům, že z důvodu ekonomické recese letos nedostanou odměny, na které byli zvyklí? 

Výsledek: Sdělení zaměstnancům, že letos nebudou udělovány odměny kvůli ekonomické recesi, vyžaduje citlivý a transparentní přístup. Zde je návod, jak takovou situaci sdělit:

Připravte se předem: Důkladně si promyslete sdělení a připravte si vysvětlení důvodů, proč nejsou odměny udělovány. Mějte připravené relevantní informace a data, které podpoří váš argument.

Upřímnost: Buďte upřímní a transparentní ohledně ekonomické situace a důvodů, proč není možné udělovat odměny. Vysvětlete, jak tato situace ovlivňuje podnikání a proč je nutné přijmout opatření.

Empatie: Buďte empatickými a projevte pochopení pro zaměstnance, kteří byli zvyklí na odměny. Uznávejte jejich přínos a tvrdou práci, kterou odvedli. Vysvětlete, že rozhodnutí bylo nucené a nezávislé na jejich individuálních výkonech.

Komunikace včas: Sdělte tuto informaci zaměstnancům co nejdříve. Nechcete, aby se šířily spekulace nebo dezinformace. Mějte na paměti, že transparentnost je klíčová pro udržení důvěry a respektu.

Vysvětlení většího kontextu: Představte zaměstnancům širší pohled na situaci, jako je zachování pracovních míst, stabilita podniku nebo dlouhodobé cíle. Vysvětlete, jaká opatření byla přijata, aby se minimalizoval dopad na zaměstnance, a zdůrazněte snahu o udržení pracovních pozic.

Otevřený dialog: Ujistěte zaměstnance, že si vážíte jejich názorů a otázek. Vytvořte prostor pro jejich reakce a odpovězte na jejich obavy či dotazy. Případně zvažte zřízení systému pro přijímání návrhů na úspory nebo zlepšení efektivity, což může zvýšit jejich pocit zapojení.

Nabídka alternativ: Pokud je to možné, můžete zaměstnancům nabídnout alternativní formy ocenění, jako jsou nefinanční benefity, vzdělávací příležitosti nebo rozvojové programy. 

Seberozvoj a sebevzdělávání 

Chat GPT je rovněž možné využívat jako nástroj k získávání nových informací. Můžete se zeptat na cokoliv, co vás právě zajímá. Každá odpověď ve vás přirozeně vyvolá další doplňující otázky, čímž si velmi snadno rozšíříte své obzory. 

Manažeři umělé inteligenci kladou například otázky týkající se sestavení business plánu, vytváření firemní kultury, budování autority, motivace týmu, krizové komunikace nebo řešení konfliktů. Chat GPT sice nezná vaši firmu, ale dovede vám poradit obecnější postup, který lze skutečně použít v praxi. 

Chat GPT tedy může manažerům sloužit k přípravě textů, k řešení problémů nebo k sebevzdělávání. Získaný čas pak mohou manažeři využít k tomu, aby vystupovali v roli kouče a věnovali se lidem. 

Ukázka využití Chat GPT k sebevzdělávání:

Zadání: Jaké jsou aktuální trendy v leadershipu?

Výsledek: Aktuální trendy v leadershipu se neustále vyvíjejí, v závislosti na změnách ve společnosti, technologiích a pracovní kultuře. Některé z důležitých trendů v leadershipu v současnosti zahrnují:

Vedení na dálku: S nárůstem práce na dálku a hybridních pracovních modelů se vedení na dálku stává stále důležitějším. Vedoucí pracovníci se musí naučit efektivně komunikovat, motivovat a vést týmy, které jsou fyzicky vzdálené.

Emoční inteligence: Emoční inteligence se stává klíčovým prvkem v leadershipu. Vedoucí pracovníci se učí rozumět a regulovat své emoce a také emoce svých podřízených. Emoční inteligence pomáhá budovat důvěru, zlepšovat komunikaci a vytvářet zdravé pracovní prostředí.

Inovace a agilita: V dnešním rychle se měnícím světě je schopnost inovovat a přizpůsobovat se klíčová. Vedoucí pracovníci se zaměřují na podporu kreativity, vytváření inovativních pracovních procesů a schopnost rychle reagovat na změny.

Rozvoj a mentorství: Lídři se stávají více zapojenými do rozvoje svých podřízených. Poskytování zpětné vazby, mentoringu a podpora osobního růstu zaměstnanců se stává důležitou součástí leadershipu.

Diverzita a inkluzivita: Vedení se stále více zaměřuje na podporu rozmanitosti a inkluzivity. Lídři se snaží vytvářet inkluzivní pracovní prostředí, které respektuje a hodnotí rozdílné perspektivy a zkušenosti.

Ethical Leadership: Etické vedení je stále důležitější. Lídři se zaměřují na vybudování důvěry a integritu, dodržování etických principů a odpovědné rozhodování.

Technologická gramotnost: Vedení musí zvládat technologické trendy a využívat nástroje a platformy pro efektivní komunikaci a spolupráci se svými týmy.

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru