Top vision

czen

Tvorba systému firemního vzdělávání

9 990 Kč12 088 Kč s DPH9 990 Kč12 088 Kč s DPH

Marek Velas

Tvorba systému firemního vzdělávání
Marek Velas, Zakladatel Edupunk.cz, HR trenér a moderátor

Od analýzy potřeb k realizaci rozvojových programů

11. - 12. 6. 2024garantovaný termínPraha 1

Vytvořte ve své společnosti efektivní vzdělávací systém.
Vzdělaní a motivovaní zaměstnanci pomáhají firmě udržet konkurenceschopnost. Naučte se diagnostikovat vzdělávací potřeby ve své firmě, seznamte se s nejnovějšími trendy a způsoby, jak designovat moderní vzdělávání, a zjistěte, bez jakých dovedností se v budoucnosti neobejdete. Na tomto kurzu si vyzkoušíte standardní kroky při tvorbě komplexního systému vzdělávání uvnitř vlastní společnosti.

Navazující kurz

Talent Management

Budujte silné a inovativní týmy pro budoucnost!

28. 8. 2024Praha 1
8990 Kč bez DPHzobrazit

Program

1. den 09:00-16:30

Analýza vzdělávacích potřeb

 • aktuální přístupy a procesy vzdělávání pracovníků v různých typech společností
 • využití různých nástrojů (AC/DC, 360°zpětná vazba, behaviorální pohovory aj.) pro analýzu vzdělávacích potřeb
 • využití výsledků analýzy pro tvorbu kvalitního vzdělávacího programu
 • nastavení cílů vzdělávání v souladu s cíli společnosti
 • role HR ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců

Plánování

 • tvorba strategie a plánu vzdělávání, kompetenční modely
 • stanovení vhodné formy vzdělávání (online a offline, externí a interní formy vzdělávání, ...)
 • e-learning, blended learning, social learning, mentoring, koučink, stínování, rotace aj.
 • výhody a nevýhody jednotlivých metod a jejich vhodnost dle určitých skupin zaměstnanců
 • firemní akademie
 • návaznost vzdělávání na systém hodnocení a talentového plánování
2. den 09:00-16:30

Realizace

 • vzdělávání klíčových zaměstnanců 
 • trendy a technologie ve vzdělávání (mobile learning, gamifikace, micro-learning aj.)
 • evidence rozvoje pracovníků - LMS/LXP a jiné platformy, aplikace a možnosti
 • spolupráce s externími a interními lektory a institucemi
 • příprava, organizace a realizace vzdělávací akce

Evaluace

 • nastavení kritérií pro hodnocení
 • vyhodnocení vzdělávání ve firemním kontextu
 • nástroje hodnocení a jejich výběr
 • měření efektivity vzdělávání

Co mi kurz přinese?

 • naučíte se přistupovat komplexně k systému vzdělávání zaměstnanců
 • poznáte, jak zjistit vzdělávací potřeby a jak stanovit reálné cíle vzdělávání v souladu s cíli společnosti
 • zjistíte, jak diagnostikovat účinnost vzdělávacích aktivit
 • seznámíte se s nejnovějšími trendy v oblasti firemního vzdělávání 

Komu je kurz určený?

 • L&D specialistům / specialistům rozvoje a vzdělávání
 • Personalistům
 • HR manažerům

Jak hodnotí kurz účastníci?

1,07 Celkový dojem z kurzu

96 %

Uplatnění poznatků v praxi

94 %

Akci bych doporučil známým

Akce mě potěšila praktickými doporučeními a tipy využitelnými v praxi. Například jak vést rozhovor o vzdělávacích potřebách s arogantním manažerem a jak od něj získat potřebné informace.

Aneta Rozsypalová, ZAT a.s.

Akce se mi líbila z hlediska celkové koncepce, tempa výuky a vyvážení. Získali jsme tipy pro praxi!

Veronika Doleželová, Adient Czech Republic k.s., odštěpný závod Kvasiny

Potěšil mě velmi příjemný přístup TOP VISION a hlavně školitele Marka, který nám nedal nic zadarmo! Forma školení byla záživná, cvičení, rozbor a debata. Nebyl prostor pro únavu.

Petra Turčová, KSR Industrial, s.r.o.

Potěšila mě praktická stránka školení. Lektor nás nechal samostatně pracovat, nácvik pohovorů apod.

Ivana Drlíková, INDET SAFETY SYSTEMS, a.s.

Líbila se mi strukturovanost tohoto kurzu a nové poznatky.

Jana Lukešová, ESA s.r.o.

Zaujala mě praktičnost tohoto kurzu.

Roman Adamec, Dr. Oetker, spol. s r.o.

Akce předčila moje očekávání. Získala jsem zde spoustu inspirace. Od základu se probral ucelený systém vzdělávání a možnosti vzdělávání. Lektorka byla velmi milá a profesionální.

Markéta Tlapová

Velmi hezky vedený kurz s praktickými příklady, velmi přínosný pro praxi.

Hana Srdínková, CCFT Services, s.r.o.

Příjemně strávené dva dny, vtipně podané, případy z praxe.

Martina Šedivá, ABB s.r.o.

Lektor

Marek Velas

Marek Velas

Zakladatel Edupunk.cz, HR trenér a moderátor

V minulosti jsem působil jako vedoucí oddělení celoživotního kariérového poradenství v Národním ústavu odborného vzdělávání. Mám mnohaletou manažerskou praxi v personalistice a v oblasti kariérového poradenství, a to jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

Video lektora

Lektor

Marek Velas

Marek Velas

Zakladatel Edupunk.cz, HR trenér a moderátor

V minulosti jsem působil jako vedoucí oddělení celoživotního kariérového poradenství v Národním ústavu odborného vzdělávání. Mám mnohaletou manažerskou praxi v personalistice a v oblasti kariérového poradenství, a to jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

Video lektora

Termíny konání

 TermínČasMístoZáruka konáníCena
11. - 12. 6. 2024
Út, St
09:00 - 16:30 hod.Praha 1 Národní 416/37 9 990 Kč12 088 Kč s DPH
30. - 31. 10. 2024
St, Čt
09:00 - 16:30 hod.Praha 1 Národní 416/37 9 990 Kč12 088 Kč s DPH

11. - 12. 6. 2024

09:00 - 16:30 hod.

Praha 1, Národní 416/37

garantovaný termín

9 990 Kč
12 088 Kč s DPH

30. - 31. 10. 2024

09:00 - 16:30 hod.

Praha 1, Národní 416/37

9 990 Kč
12 088 Kč s DPH

V ceně získáte: certifikát o absolvování, studijní materiály, občerstvení a oběd.

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

6 117 spokojených účastníků
každý rok

1 432 tréninkových dnů
a kurzů ročně

22 úspěšných let
na trhu

Tvorba systému firemního vzdělávání
Palác Platýz
Národní 416/37Praha 111000
9990

Vytvořte ve své společnosti efektivní vzdělávací systém.
Vzdělaní a motivovaní zaměstnanci pomáhají firmě udržet konkurenceschopnost. Naučte se diagnostikovat vzdělávací potřeby ve své firmě, seznamte se s nejnovějšími trendy a způsoby, jak designovat moderní vzdělávání, a zjistěte, bez jakých dovedností se v budoucnosti neobejdete. Na tomto kurzu si vyzkoušíte standardní kroky při tvorbě komplexního systému vzdělávání uvnitř vlastní společnosti.

https://schema.org/EventScheduledhttps://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
Marek Velas
https://www.topvision.cz/data/pics/feed_images/tvorba_systemu_firemniho.jpg
Top Vision s.r.o.
nahoru