Top vision

czen

Talent Management

8 990 Kč10 878 Kč s DPH8 990 Kč10 878 Kč s DPH

Marek Velas

Talent Management
Marek Velas, Zakladatel Edupunk.cz, HR trenér a moderátor

Budujte silné a inovativní týmy pro budoucnost!

28. 8. 2024Praha 1
Pro všechnyNovinka

Jste manažer společnosti, HR profesionál nebo L&D? Zaznamenáváte obtíže udržením klíčových talentů ve vaší organizaci? Neumíte identifikovat talenty ve vaší firmě? Odcházejí vám generace zaměstnanců?

V současném rychle se měnícím světě a ve velkém nedostatku kvalitních lidí je správný Talent Management klíčový pro přežití firmy.

Nečekejte, až vaši nejlepší zaměstnanci najdou jiné příležitosti. Přijďte na naše školení a získejte znalosti a nástroje, které vám pomohou budovat silnější, odhodlanější a inovativnější týmy pro budoucnost vaší organizace.

 

Program

9:00 - 16:30

1. Úvod do Talent Managementu a jeho význam

 • Proč je správný Talent Management dnes klíčový?
 • Jak může efektivní řízení talentů ovlivnit růst a inovace organizace?
 • Doby boje o talenty.
 • Jak transformovat organizaci v místě, kde chtějí talenty pracovat.

2. Identifikace talentů: Metodologie a nástroje

 • Metoda 9-box grid: Jak identifikovat vysoký a nízký potenciál, vysoký a nízký výkon, špatné nábory.
 • Behaviorální rozhovory a jak je efektivně využít k identifikaci talentů.
 • Využití psychometrických testů pro identifikaci silných stránek zaměstnanců.
 • Jak vytvářet kulturu neustálého učení a zpětné vazby.
 • Význam interního talent poolu a jeho výhody.

3. Rozvoj talentů: Osobní a profesní růst

 • Individuální rozvojové plány: Jak je vytvářet a sledovat.
 • Metoda 70-20-10: kombinace práce, mentorství a formálního vzdělávání.
 • Kariérní stromy: Jak pomoci talentům vidět jejich budoucí kariérní možnosti.
 • Význam kontinuálního vzdělávání a seberozvoje.
 • Jak efektivně využít interní a externí školení pro rozvoj talentů.

4. Udržení talentů: Motivace a loajalita

 • Job rotation & Job enrichment: Jak zvyšovat zapojení a zkušenosti talentů.
 • Flexibilní pracovní podmínky a work-life balance jako nástroj pro udržení talentů.
 • Feedback a pravidelné hodnocení: Jak efektivně využít 360° zpětnou vazbu.
 • Význam odměňování a uznání v kontextu udržení talentů.
 • Jak řešit generační rozdíly na pracovišti.

5. Kultura podporující talenty

 • Jak vytvářet kulturu, kde se talenty cítí ceněny a podporovány.
 • Týmová spolupráce a křížová funkčnost jako klíč k inovaci.
 • Jak podporovat kreativitu a inovace v týmech.
 • Význam transparentní komunikace a zapojení zaměstnanců do rozhodování.

6. Měření úspěšnosti Talent Managementu

 • Klíčové výkonnostní ukazatele (KPIs) pro Talent Management.
 • Význam pravidelného monitoringu a zpětné vazby.
 • Jak efektivně komunikovat úspěchy v oblasti Talent Managementu.
 • Jak měřit dopad Talent Managementu na celkovou výkonnost organizace.
 • Význam dlouhodobého plánování a strategické vize v Talent Managementu.

Co mi trénink přinese?

 • Jak efektivně identifikovat skutečné talenty v týmu s využitím moderních nástrojů a technik.
 • Jak vytvářet motivující rozvojové plány, které talenty nejen udrží, ale také je podpoří v dosažení nových výšin.
 • Jak řešit moderní výzvy, jako je FOMO, které mohou ovlivnit vaše talentované jednotlivce.

Komu je trénink určený?

 • všem, kteří vedou týmy
 • Human Resources Managementu
 • všem manažerům, kteří si chtěji udržet v týmu talentové osoby

Co využijete v praxi?

 • Získáte praktické nástroje a postupy, které můžete okamžitě uplatnit ve vaší organizaci.
 • Pojmete, jak může efektivní řízení talentů přispět k růstu a inovacím vaší společnosti.
 • Naučíte se, jak přilákat a udržet nejlepší talenty, a tím zajistit konkurenční výhodu vaší společnosti.

Školení je navrženo tak, aby Vám poskytlo konkrétní nástroje a metody pro identifikaci, rozvoj a udržení talentů ve vaší organizaci.

Lektor

Marek Velas

Marek Velas

Zakladatel Edupunk.cz, HR trenér a moderátor

V minulosti jsem působil jako vedoucí oddělení celoživotního kariérového poradenství v Národním ústavu odborného vzdělávání. Mám mnohaletou manažerskou praxi v personalistice a v oblasti kariérového poradenství, a to jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

Video lektora

Lektor

Marek Velas

Marek Velas

Zakladatel Edupunk.cz, HR trenér a moderátor

V minulosti jsem působil jako vedoucí oddělení celoživotního kariérového poradenství v Národním ústavu odborného vzdělávání. Mám mnohaletou manažerskou praxi v personalistice a v oblasti kariérového poradenství, a to jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

Video lektora

Termíny konání

 TermínČasMístoCena
28. 8. 2024
St
09:00 - 16:30 hod.Praha 1 Národní 416/378 990 Kč10 878 Kč s DPH
21. 11. 2024
Čt
09:00 - 16:30 hod.Praha 1 Národní 416/378 990 Kč10 878 Kč s DPH

28. 8. 2024

09:00 - 16:30 hod.

Praha 1, Národní 416/37

8 990 Kč
10 878 Kč s DPH

21. 11. 2024

09:00 - 16:30 hod.

Praha 1, Národní 416/37

8 990 Kč
10 878 Kč s DPH

V ceně získáte: certifikát o absolvování, studijní materiály, občerstvení a oběd.

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

6 117 spokojených účastníků
každý rok

1 432 tréninkových dnů
a kurzů ročně

22 úspěšných let
na trhu

Talent Management
Palác Platýz
Národní 416/37Praha 111000
8990

Jste manažer společnosti, HR profesionál nebo L&D? Zaznamenáváte obtíže udržením klíčových talentů ve vaší organizaci? Neumíte identifikovat talenty ve vaší firmě? Odcházejí vám generace zaměstnanců?

V současném rychle se měnícím světě a ve velkém nedostatku kvalitních lidí je správný Talent Management klíčový pro přežití firmy.

Nečekejte, až vaši nejlepší zaměstnanci najdou jiné příležitosti. Přijďte na naše školení a získejte znalosti a nástroje, které vám pomohou budovat silnější, odhodlanější a inovativnější týmy pro budoucnost vaší organizace.

 

https://schema.org/EventScheduledhttps://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
Marek Velas
https://www.topvision.cz/data/pics/feed_images/k_-_talent_management.jpg
Top Vision s.r.o.
nahoru