Top vision

czen

Talent Management

8 990 Kč10 878 Kč s DPH8 990 Kč10 878 Kč s DPH

Marek Velas

Talent Management
Marek Velas, Zakladatel Edupunk.cz, HR trenér a moderátor

Budujte silné a inovativní týmy pro budoucnost!

25. 4. 2024Praha 1
Pro všechnyNovinka

Jste manažer společnosti, HR profesionál nebo L&D? Zaznamenáváte obtíže udržením klíčových talentů ve vaší organizaci? Neumíte identifikovat talenty ve vaší firmě? Odcházejí vám generace zaměstnanců?

V současném rychle se měnícím světě a ve velkém nedostatku kvalitních lidí je správný Talent Management klíčový pro přežití firmy.

Nečekejte, až vaši nejlepší zaměstnanci najdou jiné příležitosti. Přijďte na naše školení a získejte znalosti a nástroje, které vám pomohou budovat silnější, odhodlanější a inovativnější týmy pro budoucnost vaší organizace.

 

Program

9:00 - 16:30

1. Úvod do Talent Managementu a jeho význam

 • Proč je správný Talent Management dnes klíčový?
 • Jak může efektivní řízení talentů ovlivnit růst a inovace organizace?
 • Doby boje o talenty.
 • Jak transformovat organizaci v místě, kde chtějí talenty pracovat.

2. Identifikace talentů: Metodologie a nástroje

 • Metoda 9-box grid: Jak identifikovat vysoký a nízký potenciál, vysoký a nízký výkon, špatné nábory.
 • Behaviorální rozhovory a jak je efektivně využít k identifikaci talentů.
 • Využití psychometrických testů pro identifikaci silných stránek zaměstnanců.
 • Jak vytvářet kulturu neustálého učení a zpětné vazby.
 • Význam interního talent poolu a jeho výhody.

3. Rozvoj talentů: Osobní a profesní růst

 • Individuální rozvojové plány: Jak je vytvářet a sledovat.
 • Metoda 70-20-10: kombinace práce, mentorství a formálního vzdělávání.
 • Kariérní stromy: Jak pomoci talentům vidět jejich budoucí kariérní možnosti.
 • Význam kontinuálního vzdělávání a seberozvoje.
 • Jak efektivně využít interní a externí školení pro rozvoj talentů.

4. Udržení talentů: Motivace a loajalita

 • Job rotation & Job enrichment: Jak zvyšovat zapojení a zkušenosti talentů.
 • Flexibilní pracovní podmínky a work-life balance jako nástroj pro udržení talentů.
 • Feedback a pravidelné hodnocení: Jak efektivně využít 360° zpětnou vazbu.
 • Význam odměňování a uznání v kontextu udržení talentů.
 • Jak řešit generační rozdíly na pracovišti.

5. Kultura podporující talenty

 • Jak vytvářet kulturu, kde se talenty cítí ceněny a podporovány.
 • Týmová spolupráce a křížová funkčnost jako klíč k inovaci.
 • Jak podporovat kreativitu a inovace v týmech.
 • Význam transparentní komunikace a zapojení zaměstnanců do rozhodování.

6. Měření úspěšnosti Talent Managementu

 • Klíčové výkonnostní ukazatele (KPIs) pro Talent Management.
 • Význam pravidelného monitoringu a zpětné vazby.
 • Jak efektivně komunikovat úspěchy v oblasti Talent Managementu.
 • Jak měřit dopad Talent Managementu na celkovou výkonnost organizace.
 • Význam dlouhodobého plánování a strategické vize v Talent Managementu.

Co mi trénink přinese?

 • Jak efektivně identifikovat skutečné talenty v týmu s využitím moderních nástrojů a technik.
 • Jak vytvářet motivující rozvojové plány, které talenty nejen udrží, ale také je podpoří v dosažení nových výšin.
 • Jak řešit moderní výzvy, jako je FOMO, které mohou ovlivnit vaše talentované jednotlivce.

Komu je trénink určený?

 • všem, kteří vedou týmy
 • Human Resources Managementu
 • všem manažerům, kteří si chtěji udržet v týmu talentové osoby

Co využijete v praxi?

 • Získáte praktické nástroje a postupy, které můžete okamžitě uplatnit ve vaší organizaci.
 • Pojmete, jak může efektivní řízení talentů přispět k růstu a inovacím vaší společnosti.
 • Naučíte se, jak přilákat a udržet nejlepší talenty, a tím zajistit konkurenční výhodu vaší společnosti.

Školení je navrženo tak, aby Vám poskytlo konkrétní nástroje a metody pro identifikaci, rozvoj a udržení talentů ve vaší organizaci.

Lektor

Marek Velas

Marek Velas

Zakladatel Edupunk.cz, HR trenér a moderátor

Jak jste se ke vzdělávání dostal? Mám více než 25 let zkušeností s řízením týmů, kariérním poradenstvím a transformací znalostí ve společnostech. Provádím hodnocení, psychologické vyhodnocení a zaměřuji se na rozvoj talentů. Navrhl jsem a vedl tréninkové programy a restrukturalizoval vzdělávací iniciativy pro růst týmů a společností. Spolupracuji s různými společnostmi (zejména z oblasti IT, průmyslu a služeb) na řešení problémů s výkonem, lidskými vztahy a se zaváděním změn. Vedl jsem, mentoroval a transformoval rozmanité týmy v mnoha odvětvích. Moje manažerská odbornost spočívá ve vytváření soudržných týmů, vymýšlení strategií rozvoje talentů a provádění organizačních změn pro optimální růst a výkon. Kde jste načerpal nejvíce zkušeností?Spolupracoval jsem s rozmanitým portfoliem klientů, do kterého patří společnosti jako Ambiente, B. Braun Medical, Berentzen, DHL, Deepnote, Europe Assistance, Festo, Ford, Lica, Madison, Mercedes, Opel, Ovocný Světozor, Ogilvy, SAP, Seznam, Securitas, Veba a další. Moje školení se zaměřují na rozvoj soft skills, obchodních znalostí a lidských zdrojů. Klienti těží nejen z mé akademické odbornosti ve vzdělávání dospělých, ale také z mých bohatých praktických zkušeností.  Jaký je Váš přístup k tréninkům a školením?Ve spolupráci se společnostmi se můj přístup zaměřuje na hledání řešení jejich problémů a přizpůsobení rozvoje přímo jejich kompetencím nebo požadavkům zákazníků. Nevyhýbám se realitě, pracuji s vámi, abychom věci rozjeli a zajistili jejich efektivní fungování. Můj zájem spočívá v podpoře rozvoje prostřednictvím praktických zkušeností klientů, což umožňuje přímou aplikaci znalostí na reálnou podnikovou nebo týmovou dynamiku. Soustředím se na konkrétní výsledky a efektivitu, vždy se snažím demonstrovat návratnost investic do školení. Mé mentoringování a školení ve společnostech se vyznačuje jednoduchostí, použitelností a myšlením mimo zaběhnuté konvence. Jakými projekty byste se chtěl pochlubit? Mezi mé poslední projekty patří: Raiffeisen Leasing: Vedl jsem transformační iniciativu pro více než 300 zaměstnanců, což vedlo ke zvýšení efektivity týmu. Úspěšně jsem zavedl hybridní pracovní styl a inicioval významnou změnu firemní kultury.Fremach: Orchestroval jsem dlouhodobý program zaměřený na rozvoj klíčových expertů. Posílil jsem vedení a kompetence mezi více než 30 klíčovými manažery. Navrhl jsem vzdělávací program specificky pro manažery ve výrobním sektoru. Integroval jsem komplexní diagnostiku, modely kompetencí a robustní systém řízení talentů.Elfetex: Založil jsem komplexní centrum pro rozvoj managementu. Inicioval jsem dlouhodobý tréninkový režim pro více než 120 obchodních zástupců. Mentoroval jsem senior obchodníky v Elfetexu s důrazem na výběrovou psychologii.Cinestar: Zavedl jsem systém hodnocení maloobchodního prodeje pro více než 100 zaměstnanců. Implementoval jsem dlouhodobý tréninkový program spolu s procesy prodeje a zákaznické interakce.Livesport: Vyvinul jsem centrum zaměřené na rozvoj a mentoring vedoucích pracovníků pro více než 100 zaměstnanců. Konzultoval jsem a učil agilní přístupy vedení IT týmů, integroval koučování a mentoring manažerů.Deepnote: Prováděl jsem školení pro zlepšení týmové komunikace pro více než 20 zaměstnanců. Řešil jsem nestandardní vývojové scénáře a připravoval jednotlivce na konferenční vystoupení.CZMOe: Na míru jsem navrhl a realizoval Leadership akademii pro technické manažery napříč pobočkami pro více než 30 zaměstnanců. Prováděl jsem individuální diagnostické analýzy vedoucích pracovníků, včetně rozvojové zpětné vazby.Tyto úspěchy zdůrazňují mou všestrannost v řešení různých organizačních výzev, adaptabilitu na práci s různými velikostmi společností a konzistentní zaměření na vedení a rozvoj. Jakým tématům rozvoje se věnujete?Jsem lidský pragmatik a praktik, který po krátké fázi pozorování proniká přímo do jádra problému a k realizaci. Tato vlastnost se ukazuje jako obzvláště cenná v oblastech rozvoje a změny, typicky při diagnostice týmů a společností, rozvoji talentů a práci s klíčovými zaměstnanci ve firmách. Dlouhodobě se podílím na provozu a podpoře vzdělávacích sítí, jako je edupunk.cz a firemnivzdelavani.eu. Jsem hrdým členem @careerdesigners a certifikovaným kariérním poradcem. Navíc aktivně mentoruji a zajišťuji rozvoj vztahů v platformách reactgirls.com a offboarding.cz. Můj hlas rezonuje v různých médiích, pravidelně přispívám do HR publikací, prezentuji na odborných konferencích a moderuji HR a IT akce.

Lektor

Marek Velas

Marek Velas

Zakladatel Edupunk.cz, HR trenér a moderátor

Jak jste se ke vzdělávání dostal? Mám více než 25 let zkušeností s řízením týmů, kariérním poradenstvím a transformací znalostí ve společnostech. Provádím hodnocení, psychologické vyhodnocení a zaměřuji se na rozvoj talentů. Navrhl jsem a vedl tréninkové programy a restrukturalizoval vzdělávací iniciativy pro růst týmů a společností. Spolupracuji s různými společnostmi (zejména z oblasti IT, průmyslu a služeb) na řešení problémů s výkonem, lidskými vztahy a se zaváděním změn. Vedl jsem, mentoroval a transformoval rozmanité týmy v mnoha odvětvích. Moje manažerská odbornost spočívá ve vytváření soudržných týmů, vymýšlení strategií rozvoje talentů a provádění organizačních změn pro optimální růst a výkon. Kde jste načerpal nejvíce zkušeností?Spolupracoval jsem s rozmanitým portfoliem klientů, do kterého patří společnosti jako Ambiente, B. Braun Medical, Berentzen, DHL, Deepnote, Europe Assistance, Festo, Ford, Lica, Madison, Mercedes, Opel, Ovocný Světozor, Ogilvy, SAP, Seznam, Securitas, Veba a další. Moje školení se zaměřují na rozvoj soft skills, obchodních znalostí a lidských zdrojů. Klienti těží nejen z mé akademické odbornosti ve vzdělávání dospělých, ale také z mých bohatých praktických zkušeností.  Jaký je Váš přístup k tréninkům a školením?Ve spolupráci se společnostmi se můj přístup zaměřuje na hledání řešení jejich problémů a přizpůsobení rozvoje přímo jejich kompetencím nebo požadavkům zákazníků. Nevyhýbám se realitě, pracuji s vámi, abychom věci rozjeli a zajistili jejich efektivní fungování. Můj zájem spočívá v podpoře rozvoje prostřednictvím praktických zkušeností klientů, což umožňuje přímou aplikaci znalostí na reálnou podnikovou nebo týmovou dynamiku. Soustředím se na konkrétní výsledky a efektivitu, vždy se snažím demonstrovat návratnost investic do školení. Mé mentoringování a školení ve společnostech se vyznačuje jednoduchostí, použitelností a myšlením mimo zaběhnuté konvence. Jakými projekty byste se chtěl pochlubit? Mezi mé poslední projekty patří: Raiffeisen Leasing: Vedl jsem transformační iniciativu pro více než 300 zaměstnanců, což vedlo ke zvýšení efektivity týmu. Úspěšně jsem zavedl hybridní pracovní styl a inicioval významnou změnu firemní kultury.Fremach: Orchestroval jsem dlouhodobý program zaměřený na rozvoj klíčových expertů. Posílil jsem vedení a kompetence mezi více než 30 klíčovými manažery. Navrhl jsem vzdělávací program specificky pro manažery ve výrobním sektoru. Integroval jsem komplexní diagnostiku, modely kompetencí a robustní systém řízení talentů.Elfetex: Založil jsem komplexní centrum pro rozvoj managementu. Inicioval jsem dlouhodobý tréninkový režim pro více než 120 obchodních zástupců. Mentoroval jsem senior obchodníky v Elfetexu s důrazem na výběrovou psychologii.Cinestar: Zavedl jsem systém hodnocení maloobchodního prodeje pro více než 100 zaměstnanců. Implementoval jsem dlouhodobý tréninkový program spolu s procesy prodeje a zákaznické interakce.Livesport: Vyvinul jsem centrum zaměřené na rozvoj a mentoring vedoucích pracovníků pro více než 100 zaměstnanců. Konzultoval jsem a učil agilní přístupy vedení IT týmů, integroval koučování a mentoring manažerů.Deepnote: Prováděl jsem školení pro zlepšení týmové komunikace pro více než 20 zaměstnanců. Řešil jsem nestandardní vývojové scénáře a připravoval jednotlivce na konferenční vystoupení.CZMOe: Na míru jsem navrhl a realizoval Leadership akademii pro technické manažery napříč pobočkami pro více než 30 zaměstnanců. Prováděl jsem individuální diagnostické analýzy vedoucích pracovníků, včetně rozvojové zpětné vazby.Tyto úspěchy zdůrazňují mou všestrannost v řešení různých organizačních výzev, adaptabilitu na práci s různými velikostmi společností a konzistentní zaměření na vedení a rozvoj. Jakým tématům rozvoje se věnujete?Jsem lidský pragmatik a praktik, který po krátké fázi pozorování proniká přímo do jádra problému a k realizaci. Tato vlastnost se ukazuje jako obzvláště cenná v oblastech rozvoje a změny, typicky při diagnostice týmů a společností, rozvoji talentů a práci s klíčovými zaměstnanci ve firmách. Dlouhodobě se podílím na provozu a podpoře vzdělávacích sítí, jako je edupunk.cz a firemnivzdelavani.eu. Jsem hrdým členem @careerdesigners a certifikovaným kariérním poradcem. Navíc aktivně mentoruji a zajišťuji rozvoj vztahů v platformách reactgirls.com a offboarding.cz. Můj hlas rezonuje v různých médiích, pravidelně přispívám do HR publikací, prezentuji na odborných konferencích a moderuji HR a IT akce.

Termíny konání

 TermínČasMístoCena
25. 4. 2024
Čt
09:00 - 16:30 hod.Praha 1 Národní 416/378 990 Kč10 878 Kč s DPH
28. 8. 2024
St
09:00 - 16:30 hod.Praha 1 Národní 416/378 990 Kč10 878 Kč s DPH

25. 4. 2024

09:00 - 16:30 hod.

Praha 1, Národní 416/37

8 990 Kč
10 878 Kč s DPH

28. 8. 2024

09:00 - 16:30 hod.

Praha 1, Národní 416/37

8 990 Kč
10 878 Kč s DPH

V ceně získáte: certifikát o absolvování, studijní materiály, občerstvení a oběd.

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

6 117 spokojených účastníků
každý rok

1 432 tréninkových dnů
a kurzů ročně

22 úspěšných let
na trhu

Talent Management
Palác Platýz
Národní 416/37Praha 111000
8990

Jste manažer společnosti, HR profesionál nebo L&D? Zaznamenáváte obtíže udržením klíčových talentů ve vaší organizaci? Neumíte identifikovat talenty ve vaší firmě? Odcházejí vám generace zaměstnanců?

V současném rychle se měnícím světě a ve velkém nedostatku kvalitních lidí je správný Talent Management klíčový pro přežití firmy.

Nečekejte, až vaši nejlepší zaměstnanci najdou jiné příležitosti. Přijďte na naše školení a získejte znalosti a nástroje, které vám pomohou budovat silnější, odhodlanější a inovativnější týmy pro budoucnost vaší organizace.

 

https://schema.org/EventScheduledhttps://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
Marek Velas
Top Vision s.r.o.
nahoru