Top vision

czen

Mgr. Marek Velas

Zakladatel Edupunk.cz, HR trenér a moderátor

Jak jste se ke vzdělávání dostal? 
Mám více než 25 let zkušeností s řízením týmů, kariérním poradenstvím a transformací znalostí ve společnostech. Provádím hodnocení, psychologické vyhodnocení a zaměřuji se na rozvoj talentů. Navrhl jsem a vedl tréninkové programy a restrukturalizoval vzdělávací iniciativy pro růst týmů a společností. Spolupracuji s různými společnostmi (zejména z oblasti IT, průmyslu a služeb) na řešení problémů s výkonem, lidskými vztahy a se zaváděním změn. Vedl jsem, mentoroval a transformoval rozmanité týmy v mnoha odvětvích. Moje manažerská odbornost spočívá ve vytváření soudržných týmů, vymýšlení strategií rozvoje talentů a provádění organizačních změn pro optimální růst a výkon.


Kde jste načerpal nejvíce zkušeností?
Spolupracoval jsem s rozmanitým portfoliem klientů, do kterého patří společnosti jako Ambiente, B. Braun Medical, Berentzen, DHL, Deepnote, Europe Assistance, Festo, Ford, Lica, Madison, Mercedes, Opel, Ovocný Světozor, Ogilvy, SAP, Seznam, Securitas, Veba a další. Moje školení se zaměřují na rozvoj soft skills, obchodních znalostí a lidských zdrojů. Klienti těží nejen z mé akademické odbornosti ve vzdělávání dospělých, ale také z mých bohatých praktických zkušeností. 


Jaký je Váš přístup k tréninkům a školením?
Ve spolupráci se společnostmi se můj přístup zaměřuje na hledání řešení jejich problémů a přizpůsobení rozvoje přímo jejich kompetencím nebo požadavkům zákazníků. Nevyhýbám se realitě, pracuji s vámi, abychom věci rozjeli a zajistili jejich efektivní fungování. Můj zájem spočívá v podpoře rozvoje prostřednictvím praktických zkušeností klientů, což umožňuje přímou aplikaci znalostí na reálnou podnikovou nebo týmovou dynamiku. Soustředím se na konkrétní výsledky a efektivitu, vždy se snažím demonstrovat návratnost investic do školení. Mé mentoringování a školení ve společnostech se vyznačuje jednoduchostí, použitelností a myšlením mimo zaběhnuté konvence.


Jakými projekty byste se chtěl pochlubit?

Mezi mé poslední projekty patří:

Raiffeisen Leasing: Vedl jsem transformační iniciativu pro více než 300 zaměstnanců, což vedlo ke zvýšení efektivity týmu. Úspěšně jsem zavedl hybridní pracovní styl a inicioval významnou změnu firemní kultury.
Fremach: Orchestroval jsem dlouhodobý program zaměřený na rozvoj klíčových expertů. Posílil jsem vedení a kompetence mezi více než 30 klíčovými manažery. Navrhl jsem vzdělávací program specificky pro manažery ve výrobním sektoru. Integroval jsem komplexní diagnostiku, modely kompetencí a robustní systém řízení talentů.
Elfetex: Založil jsem komplexní centrum pro rozvoj managementu. Inicioval jsem dlouhodobý tréninkový režim pro více než 120 obchodních zástupců. Mentoroval jsem senior obchodníky v Elfetexu s důrazem na výběrovou psychologii.
Cinestar: Zavedl jsem systém hodnocení maloobchodního prodeje pro více než 100 zaměstnanců. Implementoval jsem dlouhodobý tréninkový program spolu s procesy prodeje a zákaznické interakce.
Livesport: Vyvinul jsem centrum zaměřené na rozvoj a mentoring vedoucích pracovníků pro více než 100 zaměstnanců. Konzultoval jsem a učil agilní přístupy vedení IT týmů, integroval koučování a mentoring manažerů.
Deepnote: Prováděl jsem školení pro zlepšení týmové komunikace pro více než 20 zaměstnanců. Řešil jsem nestandardní vývojové scénáře a připravoval jednotlivce na konferenční vystoupení.
CZMOe: Na míru jsem navrhl a realizoval Leadership akademii pro technické manažery napříč pobočkami pro více než 30 zaměstnanců. Prováděl jsem individuální diagnostické analýzy vedoucích pracovníků, včetně rozvojové zpětné vazby.
Tyto úspěchy zdůrazňují mou všestrannost v řešení různých organizačních výzev, adaptabilitu na práci s různými velikostmi společností a konzistentní zaměření na vedení a rozvoj.

Jakým tématům rozvoje se věnujete?
Jsem lidský pragmatik a praktik, který po krátké fázi pozorování proniká přímo do jádra problému a k realizaci. Tato vlastnost se ukazuje jako obzvláště cenná v oblastech rozvoje a změny, typicky při diagnostice týmů a společností, rozvoji talentů a práci s klíčovými zaměstnanci ve firmách. Dlouhodobě se podílím na provozu a podpoře vzdělávacích sítí, jako je edupunk.cz a firemnivzdelavani.eu. Jsem hrdým členem @careerdesigners a certifikovaným kariérním poradcem. Navíc aktivně mentoruji a zajišťuji rozvoj vztahů v platformách reactgirls.com a offboarding.cz. Můj hlas rezonuje v různých médiích, pravidelně přispívám do HR publikací, prezentuji na odborných konferencích a moderuji HR a IT akce.

Kurzy lektora

New

Talent Management

Budujte silné a inovativní týmy pro budoucnost!

28. 8. 2024 Praha 1
8 990 Kč bez DPHZobrazit
Vzdělávání a rozvojHodnocení: 1,07

Tvorba systému firemního vzdělávání

Od analýzy potřeb k realizaci rozvojových programů

4. - 5. 12. 2024 Praha 1
9 990 Kč bez DPHZobrazit

Hodnocení lektora

1,00 Průměrné hodnocení lektora od účastníků

Potěšila mě praktická stránka školení. Lektor nás nechal samostatně pracovat, nácvik pohovorů apod.

Ivana Drlíková, INDET SAFETY SYSTEMS, a.s.
Tvorba systému firemního vzdělávání

Akce mne potěšila přístupem, praktičností, odborností lektora, využitím času a praktickým náhledem na danou problematiku.

Miroslav Votava, IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.
Výběrové řízení

Výborný lektor. Celý kurz probíhal hlavně prakticky a lektor si vždycky dal práci s tím abychom na věci přišli sami.

Markéta Tlapová
Výběrové řízení

Pohodový lektor.

Účastník/ice si přeje zůstat v anonymitě.
Tvorba systému firemního vzdělávání

Lektor uměl navodit příjemnou atmosféru.

Účastník/ice si přeje zůstat v anonymitě.
Tvorba systému firemního vzdělávání

Video lektora

Kurz podle vašich představ

Chcete připravit školení pro celý tým? Umíme být flexibilní a přizpůsobit program kurzu vašim potřebám. Rádi vám připravíme nabídku firemního školení na míru.

mám zájem
Kurz na míru
nahoru