Top vision

czen

Notice: Undefined index: user_porovnani in /var/www/webtv/pages/akce/akce_detail.php on line 146

Tvorba systému firemního vzdělávání

9 990 Kč12 088 Kč s DPH

Marek Velas

Tvorba systému firemního vzdělávání
Marek Velas, Zakladatel Edupunk.cz, HR trenér a moderátor

Od analýzy potřeb k realizaci rozvojových programů

26. - 27. 3. 2024Praha 1

Vytvořte ve své společnosti efektivní vzdělávací systém.
Vzdělaní a motivovaní zaměstnanci pomáhají firmě udržet konkurenceschopnost. Naučte se diagnostikovat vzdělávací potřeby ve své firmě, seznamte se s nejnovějšími trendy a způsoby, jak designovat moderní vzdělávání, a zjistěte, bez jakých dovedností se v budoucnosti neobejdete. Na tomto kurzu si vyzkoušíte standardní kroky při tvorbě komplexního systému vzdělávání uvnitř vlastní společnosti.

Navazující kurz

Talent Management

Budujte silné a inovativní týmy pro budoucnost!

25. 4. 2024Praha 1
8990 Kč bez DPHzobrazit

Program

1. den 09:00-16:30

Analýza vzdělávacích potřeb

 • aktuální přístupy a procesy vzdělávání pracovníků v různých typech společností
 • využití různých nástrojů (AC/DC, 360°zpětná vazba, behaviorální pohovory aj.) pro analýzu vzdělávacích potřeb
 • využití výsledků analýzy pro tvorbu kvalitního vzdělávacího programu
 • nastavení cílů vzdělávání v souladu s cíli společnosti
 • role HR ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců

Plánování

 • tvorba strategie a plánu vzdělávání, kompetenční modely
 • stanovení vhodné formy vzdělávání (online a offline, externí a interní formy vzdělávání, ...)
 • e-learning, blended learning, social learning, mentoring, koučink, stínování, rotace aj.
 • výhody a nevýhody jednotlivých metod a jejich vhodnost dle určitých skupin zaměstnanců
 • firemní akademie
 • návaznost vzdělávání na systém hodnocení a talentového plánování
2. den 09:00-16:30

Realizace

 • vzdělávání klíčových zaměstnanců 
 • trendy a technologie ve vzdělávání (mobile learning, gamifikace, micro-learning aj.)
 • evidence rozvoje pracovníků - LMS/LXP a jiné platformy, aplikace a možnosti
 • spolupráce s externími a interními lektory a institucemi
 • příprava, organizace a realizace vzdělávací akce

Evaluace

 • nastavení kritérií pro hodnocení
 • vyhodnocení vzdělávání ve firemním kontextu
 • nástroje hodnocení a jejich výběr
 • měření efektivity vzdělávání

Co mi kurz přinese?

 • naučíte se přistupovat komplexně k systému vzdělávání zaměstnanců
 • poznáte, jak zjistit vzdělávací potřeby a jak stanovit reálné cíle vzdělávání v souladu s cíli společnosti
 • zjistíte, jak diagnostikovat účinnost vzdělávacích aktivit
 • seznámíte se s nejnovějšími trendy v oblasti firemního vzdělávání 

Komu je kurz určený?

 • L&D specialistům / specialistům rozvoje a vzdělávání
 • Personalistům
 • HR manažerům

Jak hodnotí kurz účastníci?

1,07 Celkový dojem z kurzu

96 %

Uplatnění poznatků v praxi

94 %

Akci bych doporučil známým

Akce mě potěšila praktickými doporučeními a tipy využitelnými v praxi. Například jak vést rozhovor o vzdělávacích potřebách s arogantním manažerem a jak od něj získat potřebné informace.

Aneta Rozsypalová, ZAT a.s.

Akce se mi líbila z hlediska celkové koncepce, tempa výuky a vyvážení. Získali jsme tipy pro praxi!

Veronika Doleželová, Adient Czech Republic k.s., odštěpný závod Kvasiny

Potěšil mě velmi příjemný přístup TOP VISION a hlavně školitele Marka, který nám nedal nic zadarmo! Forma školení byla záživná, cvičení, rozbor a debata. Nebyl prostor pro únavu.

Petra Turčová, KSR Industrial, s.r.o.

Potěšila mě praktická stránka školení. Lektor nás nechal samostatně pracovat, nácvik pohovorů apod.

Ivana Drlíková, INDET SAFETY SYSTEMS, a.s.

Líbila se mi strukturovanost tohoto kurzu a nové poznatky.

Jana Lukešová, ESA s.r.o.

Zaujala mě praktičnost tohoto kurzu.

Roman Adamec, Dr. Oetker, spol. s r.o.

Akce předčila moje očekávání. Získala jsem zde spoustu inspirace. Od základu se probral ucelený systém vzdělávání a možnosti vzdělávání. Lektorka byla velmi milá a profesionální.

Markéta Tlapová

Velmi hezky vedený kurz s praktickými příklady, velmi přínosný pro praxi.

Hana Srdínková, CCFT Services, s.r.o.

Příjemně strávené dva dny, vtipně podané, případy z praxe.

Martina Šedivá, ABB s.r.o.

Lektor

Marek Velas

Marek Velas

Zakladatel Edupunk.cz, HR trenér a moderátor

Jak jste se ke vzdělávání dostal? Mám více než 25 let zkušeností s řízením týmů, kariérním poradenstvím a transformací znalostí ve společnostech. Provádím hodnocení, psychologické vyhodnocení a zaměřuji se na rozvoj talentů. Navrhl jsem a vedl tréninkové programy a restrukturalizoval vzdělávací iniciativy pro růst týmů a společností. Spolupracuji s různými společnostmi (zejména z oblasti IT, průmyslu a služeb) na řešení problémů s výkonem, lidskými vztahy a se zaváděním změn. Vedl jsem, mentoroval a transformoval rozmanité týmy v mnoha odvětvích. Moje manažerská odbornost spočívá ve vytváření soudržných týmů, vymýšlení strategií rozvoje talentů a provádění organizačních změn pro optimální růst a výkon. Kde jste načerpal nejvíce zkušeností?Spolupracoval jsem s rozmanitým portfoliem klientů, do kterého patří společnosti jako Ambiente, B. Braun Medical, Berentzen, DHL, Deepnote, Europe Assistance, Festo, Ford, Lica, Madison, Mercedes, Opel, Ovocný Světozor, Ogilvy, SAP, Seznam, Securitas, Veba a další. Moje školení se zaměřují na rozvoj soft skills, obchodních znalostí a lidských zdrojů. Klienti těží nejen z mé akademické odbornosti ve vzdělávání dospělých, ale také z mých bohatých praktických zkušeností.  Jaký je Váš přístup k tréninkům a školením?Ve spolupráci se společnostmi se můj přístup zaměřuje na hledání řešení jejich problémů a přizpůsobení rozvoje přímo jejich kompetencím nebo požadavkům zákazníků. Nevyhýbám se realitě, pracuji s vámi, abychom věci rozjeli a zajistili jejich efektivní fungování. Můj zájem spočívá v podpoře rozvoje prostřednictvím praktických zkušeností klientů, což umožňuje přímou aplikaci znalostí na reálnou podnikovou nebo týmovou dynamiku. Soustředím se na konkrétní výsledky a efektivitu, vždy se snažím demonstrovat návratnost investic do školení. Mé mentoringování a školení ve společnostech se vyznačuje jednoduchostí, použitelností a myšlením mimo zaběhnuté konvence. Jakými projekty byste se chtěl pochlubit? Mezi mé poslední projekty patří: Raiffeisen Leasing: Vedl jsem transformační iniciativu pro více než 300 zaměstnanců, což vedlo ke zvýšení efektivity týmu. Úspěšně jsem zavedl hybridní pracovní styl a inicioval významnou změnu firemní kultury.Fremach: Orchestroval jsem dlouhodobý program zaměřený na rozvoj klíčových expertů. Posílil jsem vedení a kompetence mezi více než 30 klíčovými manažery. Navrhl jsem vzdělávací program specificky pro manažery ve výrobním sektoru. Integroval jsem komplexní diagnostiku, modely kompetencí a robustní systém řízení talentů.Elfetex: Založil jsem komplexní centrum pro rozvoj managementu. Inicioval jsem dlouhodobý tréninkový režim pro více než 120 obchodních zástupců. Mentoroval jsem senior obchodníky v Elfetexu s důrazem na výběrovou psychologii.Cinestar: Zavedl jsem systém hodnocení maloobchodního prodeje pro více než 100 zaměstnanců. Implementoval jsem dlouhodobý tréninkový program spolu s procesy prodeje a zákaznické interakce.Livesport: Vyvinul jsem centrum zaměřené na rozvoj a mentoring vedoucích pracovníků pro více než 100 zaměstnanců. Konzultoval jsem a učil agilní přístupy vedení IT týmů, integroval koučování a mentoring manažerů.Deepnote: Prováděl jsem školení pro zlepšení týmové komunikace pro více než 20 zaměstnanců. Řešil jsem nestandardní vývojové scénáře a připravoval jednotlivce na konferenční vystoupení.CZMOe: Na míru jsem navrhl a realizoval Leadership akademii pro technické manažery napříč pobočkami pro více než 30 zaměstnanců. Prováděl jsem individuální diagnostické analýzy vedoucích pracovníků, včetně rozvojové zpětné vazby.Tyto úspěchy zdůrazňují mou všestrannost v řešení různých organizačních výzev, adaptabilitu na práci s různými velikostmi společností a konzistentní zaměření na vedení a rozvoj. Jakým tématům rozvoje se věnujete?Jsem lidský pragmatik a praktik, který po krátké fázi pozorování proniká přímo do jádra problému a k realizaci. Tato vlastnost se ukazuje jako obzvláště cenná v oblastech rozvoje a změny, typicky při diagnostice týmů a společností, rozvoji talentů a práci s klíčovými zaměstnanci ve firmách. Dlouhodobě se podílím na provozu a podpoře vzdělávacích sítí, jako je edupunk.cz a firemnivzdelavani.eu. Jsem hrdým členem @careerdesigners a certifikovaným kariérním poradcem. Navíc aktivně mentoruji a zajišťuji rozvoj vztahů v platformách reactgirls.com a offboarding.cz. Můj hlas rezonuje v různých médiích, pravidelně přispívám do HR publikací, prezentuji na odborných konferencích a moderuji HR a IT akce.

Termíny konání

 TermínČasMístoCena
26. - 27. 3. 2024
Út, St
09:00 - 16:30 hod.Praha 1 Národní 416/379 990 Kč12 088 Kč s DPH

26. - 27. 3. 2024

09:00 - 16:30 hod.

Praha 1, Národní 416/37

9 990 Kč
12 088 Kč s DPH

V ceně získáte: certifikát o absolvování, studijní materiály, občerstvení a oběd.

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

6 117 spokojených účastníků
každý rok

1 432 tréninkových dnů
a kurzů ročně

22 úspěšných let
na trhu

Tvorba systému firemního vzdělávání
Palác Platýz
Národní 416/37Praha 111000
9990

Vytvořte ve své společnosti efektivní vzdělávací systém.
Vzdělaní a motivovaní zaměstnanci pomáhají firmě udržet konkurenceschopnost. Naučte se diagnostikovat vzdělávací potřeby ve své firmě, seznamte se s nejnovějšími trendy a způsoby, jak designovat moderní vzdělávání, a zjistěte, bez jakých dovedností se v budoucnosti neobejdete. Na tomto kurzu si vyzkoušíte standardní kroky při tvorbě komplexního systému vzdělávání uvnitř vlastní společnosti.

https://schema.org/EventScheduledhttps://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
Marek Velas
Top Vision s.r.o.

Máte 1 kurz vložený do porovnávače.

nahoru