Top vision

czen

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

Slovenské liečebné kúpele Piešťany,a.s.

4MOTION Sales

Aneta Soldánová
Půlroční program 4Motion Sales rozvinul do hloubky znalosti a dovednosti účastníků v oblasti obchodu, marketingu a interkulturní komunikace. Osobní akční plány umožnily okamžité uplatnění a rozvíjení nabytých dovedností v praxi.

Aneta Soldánová

Training & Development Manager

Hlavní přínosy

  • Účastníci programu získali obsáhlý teoretický základ, jenž byl díky zkušenostem lektorů maximálně prakticky zaměřen.
  • Osobní akční plány umožnily zlepšování jednotlivých účastníků v oblastech, které jim činily největší obtíže, a vedl k systematickému rozvoji obchodních a komunikačních dovedností.
  • Úroveň znalostí a dovednosti pracovníků byla sjednocena tak, aby společnost mohla zaručit všem klientům standardizované profesionální služby.

Naše řešení

  • Obsah šestiměsíčního programu 4MOTION Sales, připraveného na míru klientovi, sestavilo pět našich předních lektorů ze svých zkušeností.
  • Program se zaměřil na čtyři hlavní dovednosti: akvizici, prezentaci, dohodu a péči o klienta a vzhledem k mezinárodnímu rozměru projektu byl rozšířen o témata interkulturní komunikace a marketingu.
  • Specifikem programu byly vedle tematického obsahu rozsáhlé studijní materiály, které účastníci obdrželi při trénincích. Zahrnovaly podklady k tréninkům, články pro samostudium, rozhovory s významnými guru ze světa businessu, odkazy na literaturu, ale také osobní akční plán postavený na metodě GROW (koučovací přístup).
  • V osobním akčním plánu si účastníci po každém setkání specifikovali konkrétní situace z praxe, ve kterých použijí nabyté dovednosti.
  • Na následných setkáních lektor s účastníky jednotlivě hodnotil situace z praxe a poskytl další doporučení.

Hodnocení programu

Mám pocit dobré práce a profesního růstu.

Tereza Stredanská

Poučné, použitelné do praxe. Děkuji.

Martin Dulík

nahoru