Top vision

czen

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

Analýza vzdělávacích potřeb

Lukáš Fejks
Ve společnosti Škoda Praha Invest jsme dlouhodobým partnerem ve vzdělávání managementu. Soustředíme se na rozvoj manažerských dovedností, zvládání stresu, komunikační dovednosti i teambuilding a další oblasti.

Lukáš Fejks

Managing Director

Hlavní přínosy

  • Realizované programy úspěšně podpořily rozvoj manažerských dovedností jednotlivých účastníků i efektivní interní komunikaci.
  • Podařilo se identifikovat důležité problémy a kritická místa v rámci firemní kultury a najít řešení, která účastníci rozvojových programům byli schopni zavést do praxe.

Naše řešení

  • V letech 2010–2011 jsme v rámci projektu s podporou ESF připravili mezinárodně certifikovaný program se závěrečnými zkouškami, aplikačními dny a e-learningem na míru. Témata projektu: Manažerský modul – Synergie týmu a zvládání změn; Manažerský modul – koučink; Assessment centrum; Řízení času a organizování; Stress management I. A II.
  • Díky intenzivní interakci se lektoři důkladně seznámili s cílovou skupinou (29 osob) a s a firemní kulturou společnosti, s jejími silnými stránkami a i s problematickými součástmi interní komunikace a mohli těmto zjištěním přizpůsobit program.
  • Během realizace této akademie se podařilo nastartovat změnu ve vnímání potřebnosti a významu tzv. „měkkých témat“. Účastníci pochopili, jak se lze díky účinné komunikaci a vedení dialogu odklonit od tradičních postupů směrem k pružnosti, dynamice a inovacím a posílit aktivní prosazování.
  • Program Implementace nové firemní kultury ŠKODA PRAHA Invest do hodnotících pohovorů navázal na zkušenosti z uskutečněného projektu a soustředil se na kritická místa v posunu firemní kultury společnosti. Zahájil jej dvoudenní outdoorový teambuildingový program, jehož cílem bylo prohloubit a rozvíjet manažerské kompetence a zlepšit vztah k firemní kultuře. Na teambuildingy navazovaly dvoudenní nácvikové tréninky hodnotících pohovorů doplněné o jednodenní follow-up workshopy. Tímto komplexním modulem prošlo celkem pět skupin vybraných pracovníků.
  • Nad rámec tohoto programu jsme připravili také školicí blok zaměřený na rozvoj prezentačních dovedností zaměstnanců, a to formou tří modulů, přičemž účastníci byli rozděleni dle pokročilosti. V rámci rozvoje prezentačních dovedností jsme využili zacilovací a následně i evaluační nástroj PRE/POST testy.
  • Posledním samostatným okruhem manažerského vzdělávání byl modul Vyjednávání a obrana proti manipulaci pro dvě školicí skupiny ve formátu dva školicí dny + jeden navazující follow-up.

Hodnocení programu

Praktické školení zaměřené na realitu pohovorů.

Lubomír Drábek

Nácvikový trénink je pro mne velmi dobrou zpětnou vazbou.

Ivana Ambrožová

Profesionální přístup lektora. Zajímavý průběh školení s příklady z praxe. Se školením jsem byl plně spokojen, perfektní přístup lektora.

Ficek Lukáš

Děláme velké věci. STAVÍME NA LIDECH. Jsme náročným klientem prahnoucím po jedinečnosti a dokonalosti. Musíme přiznat, že v tomhle nás spolupráce s top vision vždy překvapí - jde ještě dál. A jak? Dokáže vystihnout naši skutečnou potřebu, pochopit její příčinu, aby pak na míru připravila profesionální plán krok po kroku, precizně jej zrealizovala a ještě jen tak mimochodem zatraktivnila naši interní PR a vyšperkovala náš evaluační proces. Nelze pak nemít hodnotné výsledky a bez obav dál STAVĚT NA NAŠICH LIDECH.

Monika Kohoutková, Personální ředitelka, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

nahoru