Top vision

czen

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

Projekt ESF

Diversity management v praxi

„Spokojený pracovník je dobrou vizitkou firmy“. Toto motto se stalo hlavní hybnou silou při realizaci projektu Diversity management v praxi, který byl financovaný z prostředků státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu a byl společností top vision realizován v letech 2012-2014.

Cílem projektu bylo vytvořit komplexní program, který měl významně přispět k prosazování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života v zaměstnavatelské sféře ve vybraných krajích ČR prostřednictvím zavádění principů diversity managementu.

Hlavní přínosy

 • Po masivní oslovovací kampani se do projektu zapojilo 37 firem z 5 krajů. Tyto firmy nás nechaly nahlédnout pod pokličku a mohli jsme díky nim v nově naprogramovaném systému otestovat na 1800 jejich zaměstnanců.
 • Každá firma obdržela po otestování závěrečnou zprávu s vyhodnocením správných a špatných postupů a procesů, doporučením nápravných opatření a uvedením příkladů dobré praxe. Klíčové zaměstnance firem, kterých bylo cca 950, jsme poté proškolili v oblastech, které byly pro ně nejvíce problematické.
 • Na závěr projektu proběhla konference, kde byly prezentovány hlavní zásady diversity managementu a také best practices zúčastněných firem.

Naše řešení

 • Průzkum byl u zapojených subjektů zaměřen na následující sféry:
 • přijímání pracovníků
 • hodnocení zaměstnanců
 • talent management
 • benefity a motivace zaměstnanců
 • mateřská a rodičovská dovolená, benefity pro rodiče
 • firemní kultura
 • vzdělávání
 • rovné příležitosti ve firmách

nahoru