Top vision

czen

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

Pražská plynárenská a.s.

Rozvoj prozákaznického přístupu

Lukáš Fejks
V intenzivním programu „On the Job Training“ pro pracovníky distribučních center společnosti jsme rozvíjeli znalosti a dovednosti v oblasti komunikace a prodeje.

Lukáš Fejks

Managing Director

Hlavní přínosy

  • Výstupem pro každého účastníka byl vyplněný pozorovací formulář s doporučeními pro další rozvoj a zlepšení. Na základě těchto výstupů si každý zaměstnanec nastavil osobní akční plán.
  • O výsledcích byli paralelně informováni nadřízení této cílové skupiny, a to formou miniworkshopu či individuálního setkání, jehož obsahem bylo představení závěrečné souhrnné zprávy a další doporučení pro práci s cílovou skupinou.

Naše řešení

  • Program byl zahájen vstupním e-learningovým kurzem, který zaměstnancům poskytl penzum informací o zásadách prozákaznické komunikace a strategiích a technikách prodeje.
  • Na vstupní kurz navazoval individuální „On the Job Training“ pro každého zaměstnance v rozsahu dvou hodin, v němž lektor poskytl zpětnou vazbu a doporučení k vedení prodejního rozhovoru s klientem.

Hodnocení programu

Dozvěděl jsem se názor nezávislé strany. Vcítění se do pozice zákazníka a jeho potřeb.

Autor si přál zůstat v anonymitě.

Skvělý přístup, nové poznatky. Bohatá studnice informací.

Autor si přál zůstat v anonymitě.

Profesionální, vstřícné a praktické pojetí kurzu. Individuální přístup.

Autor si přál zůstat v anonymitě.

nahoru