Top vision

czen

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

Projekt ESF

Podpora finanční a ekonomické gramotnosti rozšířením nabídky vzdělávání ve Středočeském kraji

Cílem projektu bylo podpořit zaměstnance, kteří nemají ekonomické vzdělání a nepracují ve finančních či ekonomických odděleních, přesto je pro výkon jejich funkce požadována určitá úroveň finančních a ekonomických kompetencí.

Hlavní přínosy

  • V rámci pilotáže, realizované ve Středočeském kraji, bylo zdarma od září 2013 do června 2014 proškoleno 56 osob. V současné chvíli je projekt ukončen a jednotlivé kurzy jsou součástí komerční nabídky.

Naše řešení

  • Vytvořili jsme celkem 8 tzv. blended kurzů, což byla kombinace e-learningu a prezenční výuky.
  • Zaměřili jsme se na tato témata:
  • cíle, metody a nástroje tvorby obchodního plánu
  • plánování projektů
  • analýza trhu
  • marketingové souvislosti podnikových procesů
  • prodej, investiční výpočty
  • plánování financí
  • financování

Projekt byl financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

nahoru