Top vision

czen

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

Česká spořitelna, a.s.

Prezentační dovednosti

Lukáš Fejks
Pro zaměstnance finančního oddělení, zkušené prezentátory, jsme připravili pokročilý trénink prezentačního designu, zaměřený především na grafické zpracování a strukturu informací a na jednoduchost a srozumitelnost sdělení.

Lukáš Fejks

Managing Director

Hlavní přínosy

  • U účastníků došlo k výraznému zlepšení nejen v prezentačních dovednostech, ale i ve schopnosti strukturovat sdělení a pracovat s designem, který reflektoval firemní šablony.
  • Účastníci hodnotili program jako velmi přínosný pro svou praxi.

Naše řešení

  • V rámci programu jsme se zaměřili na schopnost vnímat prezentaci z pohledu příjemce – co je pro něj zajímavé/nudné.
  • Efektivitu a snazší aplikaci poznatků do praxe jsme podpořili i internetovým blogem Master Class, kde lektor sdílel další zajímavé podněty k tréninku. Blog současně sloužil jako jednoduchá platforma pro sdílení know-how mezi účastníky.
  • Pro čtyři skupiny zaměstnanců back officu jsme připravili tréninky prezentačních a trenérských dovedností.

Hodnocení programu

Prezentace byla nad moje očekávání perfektní. Vše, co tady zaznělo, bylo pro mě velmi přínosné.

Lenka Chvatlinová

Výborné, přínosné pro tvůrce i prezentátory.

Jan Bechyně

Školení bylo opravdu přínosné, poznatky určitě uplatním v praxi. Interaktivní forma a přiměřeně časté přestávky zajistily, že bylo školení zábavné po celou dobu.

Jana Kráčmarová

nahoru