Top vision

czen

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

Doosan Škoda Power s.r.o.

Komunikační dovednosti

Lukáš Fejks
Pro společnost Škoda Power realizujeme katalogové vzdělávání pro vybrané zaměstnance a talenty.

Lukáš Fejks

Managing Director

Hlavní přínosy

  • Obsahové zaměření, modelové situace a případové studie vždy připravujeme ve spolupráci se zadavatelem s ohledem na cílovou skupinu.
  • Tréninky pracují se zadáními z reálné praxe účastníků s cílem rozvíjet praktické schopnosti a dovednosti.

Naše řešení

  • Během dvou let jsme připravili tréninky time managementu, komunikačních dovedností, prezentačních dovedností, stress managementu a sebeřízení.
  • Tréninky jsou vysoce interaktivní, zaměřené na osobní prožitek.
  • Programy přizpůsobujeme očekáváním, potřebám, znalostem a dovednostem účastníků, jež zjišťujeme před zahájením tréninku formou elektronického dotazníku PREtest.

Hodnocení programu

Užitečné informace podložené osobními zkušenostmi lektora. Celkově pozitivní dojem. Školení pro mě bylo přínosem a získané dovednosti budu aplikovat v praxi.

Jiří Kottek

Zajímavé, poučné, jsem nadšen. Mnoho informací z praxe. Velmi příjemný a vzdělaný lektor.

Tomáš Duffek

Teoretické informace nám byly předvedeny v praxi a mohli jsme si vše osobně vyzkoušet. Vše bylo vysvětleno zábavnou formou. Získala jsem spoustu důležitých informací o komunikaci s lidmi, které si chci osvojit v praxi.

Autor si přál zůstat v anonymitě.

nahoru